UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Tecnologías del Lenguaje, la Terminología y la Traducción

TECNOLETTRA

Lingüística aplicada, traducció, lingüística informatitzada, traducció automàtica, terminologia

Codi del grup: 180

Pàgina web: http://tecnolettra.uji.es

Coordinació
Alcina Caudet, María Amparo
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Departament
Dep. de Traducció i Comunicació

Línies d'investigació

  • Extracció automàtica de termes i informació conceptual.
  • Desenvolupament de programari lingüístic.
  • Anàlisi de les aplicacions tecnològiques a la terminografia, la traducció i la localització: ús d’Internet, aplicacions d’entorns virtuals compartits i xarxes privades en traducció, ensenyament de la traducció en entorns virtuals, teletraducció.
  • Elaboració de recursos lingüístics, especialment diccionaris i memòries de traducció.
  • Aplicació de les tecnologies estàndard als processos de treball relacionats amb llengües.
  • Aplicació de les tecnologies a la investigació en terminologia i traductologia.
  • Ensenyament virtual de tecnologies lingüístiques.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Assessoria sobre implantació de sistemes de tecnologies de la traducció i terminologia en empreses (traducció assistida, memòries de traducció, bases de dades terminològiques, diccionaris electrònics, corpus).
  • Formació d’experts en tecnologies de la traducció i terminografia.
  • Desenvolupament de recursos lingüístics: corpus electrònics, diccionaris electrònics, ontologies, memòries de traducció, etc., específics per a l’àmbit temàtic que se sol·licite.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)