investigacio detall investigacio

TECNOLETTRA - Tecnologies del Llenguatge, la Terminologia i la Traducció

Coordinació:

Dep. de Traducció i Comunicació

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

Pàgina web