UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Neurociencia Afectiva

Neurociència afectiva, psicofisiologia de l’emoció, trastorns de la personalitat externalitzants (psicopatia, conducta antisocial, abús de substàncies), electroencefalografia d’alta densitat, reactivitat autonòmica, electromiografia facial.

Codi del grup: 089

Coordinació
Moltó Brotons, Francisco Javier
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Personal investigador Dedicació al grup
Poy Gil, Rosario 100 %
Ribes Guardiola, Pablo 100 %
Segarra Cabedo, Pilar 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Branchadell Capdevila, Victoria 100 %

Línies d'investigació

 • Funcions i mecanismes del sistema motivacional aversiu en la por i ansietat (normal i/o patològica) en éssers humans, i del sistema motivacional apetitiu en les conductes addictives (tabac, cocaïna…).
 • Paper de les emocions en el desenvolupament de trastorns psicològics externalitzants (psicopatia, conducta antisocial, abús de substàncies…) en població adulta.
 • Processos psicològics cognitius (atenció, percepció, condicionament, memòria) i afectius bàsics per mitjà de l’ús de diversos mesuraments psicofisiològics i conductuals:
  • Potencials evocats per mitjà de sistemes d’EEG d’alta densitat.
  • Activitat electrodèrmica i cardiovascular, electromiografia facial.
  • Reflex de sobresalt.
  • Temps de reacció.
 • Estandardització de l’International Affective Picture System (IAPS) a la població espanyola.
 • Adaptació a la població espanyola d’instruments diagnòstics en l’àmbit de la psicopatia.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Disseny i implementació de paradigmes experimentals per a l’estudi dels sistemes cerebrals implicats en el processament d’estímuls emocionals i en les reaccions psicofisiològiques i/o conductuals davant dels dits estímuls.
 • Assessorament en l’àmbit de l’avaluació i diagnòstic de la psicopatia per mitjà del Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) i altres instruments d’avaluació afins.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)