investigacio detall investigacio

LabNA - Neurociència Afectiva

Coordinació:

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Nombre de doctors: 4

Àrees d'aplicació:

L’activitat investigadora del Laboratori de Neurociència Afectiva (LabNA) se situa en l’àmbit de la neurociència cognitiva i afectiva, amb una trajectòria de més de dues dècades dedicades a l’estudi de les bases neurals i els mecanismes explicatius (psicofisiològics i cognitius) del processament atencional/afectiu i del control inhibitori en mostres normals i clíniques amb psicopatologia externalitzant. El nostre interès se centra a comprendre com els trastorns mentals es relacionen amb els sistemes neurobiològics. La metodologia emprada es caracteritza per la utilització no només de mesures cognitives i conductuals sinó també, i especialment, de mètodes i tècniques propis d’un laboratori psicofisiològic: des del registre de la reactivitat autonòmica (electrodèrmica i cardiovascular) i electromiogràfica facial, fins a mesures de l’activitat cerebral mitjançant un sistema d’electroencefalografia d’alta densitat de 256 canals (EEG/ERP) que permet examinar, d’una manera molt precisa, no només la dinàmica temporal del processament de la informació i els dèficits associats, sinó també l’anàlisi òptima de les fonts de l’activitat neural. Així mateix, l’avaluació de les diferències individuals en els constructes psicològics estudiats es realitza a partir d’una aproximació multimètode. En els últims anys el nostre treball s’ha centrat a aplicar protocols multidomini —relacionant mesuraments d’autoinforme, mesuraments d’execució en tasques cognitives i mesuraments psicofisiològics perifèrics i centrals— a l’estudi de la psicopatia i dels trastorns en el control d’impulsos (externalitzants), amb la finalitat d’entendre aquests trastorns de la personalitat en termes de diferències individuals en els mecanismes neurobiològics de la reactivitat defensiva, el control inhibitori i la sensibilitat empàtica.