UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Neurociencia Afectiva

Neurociència afectiva, psicofisiologia de l’emoció, trastorns de la personalitat externalitzants (psicopatia, conducta antisocial, abús de substàncies), electroencefalografia d’alta densitat, reactivitat autonòmica, electromiografia facial.

Codi del grup: 089

Coordinació
Moltó Brotons, Francisco Javier
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Personal investigador Dedicació al grup
Poy Gil, Rosario 100 %
Ribes Guardiola, Pablo 100 %
Segarra Cabedo, Pilar 100 %

Línies d'investigació

 • Funcions i mecanismes del sistema motivacional aversiu en la por i ansietat (normal i/o patològica) en éssers humans, i del sistema motivacional apetitiu en les conductes addictives (tabac, cocaïna…).
 • Paper de les emocions en el desenvolupament de trastorns psicològics externalitzants (psicopatia, conducta antisocial, abús de substàncies…) en població adulta.
 • Processos psicològics cognitius (atenció, percepció, condicionament, memòria) i afectius bàsics per mitjà de l’ús de diversos mesuraments psicofisiològics i conductuals:
  • Potencials evocats per mitjà de sistemes d’EEG d’alta densitat.
  • Activitat electrodèrmica i cardiovascular, electromiografia facial.
  • Reflex de sobresalt.
  • Temps de reacció.
 • Estandardització de l’International Affective Picture System (IAPS) a la població espanyola.
 • Adaptació a la població espanyola d’instruments diagnòstics en l’àmbit de la psicopatia.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Disseny i implementació de paradigmes experimentals per a l’estudi dels sistemes cerebrals implicats en el processament d’estímuls emocionals i en les reaccions psicofisiològiques i/o conductuals davant dels dits estímuls.
 • Assessorament en l’àmbit de l’avaluació i diagnòstic de la psicopatia per mitjà del Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) i altres instruments d’avaluació afins.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)