investigacio detall investigacio

GRECO - Estratègia, Gestió del Coneixement i la Innovació i Aprenentatge Organitzatiu

Coordinació:

Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

El grup d’investigació desenvolupa estudis relacionats amb els factors antecedents de la competitivitat de les empreses i el seu impacte en la societat. Específicament, se centra en l’anàlisi de pràctiques organitzatives que fomenten l’aprenentatge i l’evolució del coneixement organitzatiu desenvolupant capacitats que permeten la innovació i integrant la sostenibilitat com aspecte fonamental.