UJI

GRECO - Estrategia, Gestión del Conocimiento y la Innovación y Aprendizaje Organizativo


Coordinació:
card Montserrat Boronat Navarro

Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Nombre de doctors: 4

El grup d’investigació desenvolupa estudis relacionats amb els factors antecedents de la competitivitat de les empreses i el seu impacte en la societat. Específicament, se centra en l’anàlisi de pràctiques organitzatives que fomenten l’aprenentatge i l’evolució del coneixement organitzatiu desenvolupant capacitats que permeten la innovació i integrant la sostenibilitat com aspecte fonamental.