investigacio detall investigacio

Geometria Diferencial

Coordinació:

Dep. de Matemàtiques

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

La investigació desenvolupada s'enquadra dins de l'Anàlisi Geomètrica. disciplina en la qual confluïxen la Geometria Diferencial Global, l'Anàlisi Harmònica, la Teoria d'Equacions en Derivades Parcials i la Teoria del Potencial. El seu objectiu consistix en l'estudi de la interacció entre les propietats de les solucions de determinades equacions en derivades parcials definides en una varietat diferenciable relacionant-les amb invariants mètrics i topològics de la varietat on estan definides. Grup molt xicotet, (dos investigadors funcionaris de carrera), i molt antic, (creat en 1991), finançat dins del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència, (els “projectes del ministeri”), amb 6 projectes d'investigació entre 2004 i 2024, amb el suport de la Generalitat Valenciana, (2 projectes *AICO en 2019 i 2021) i amb el de l'UJI, (9 projectes dins del Pla Propi d'Investigació des de 1993). Suport financer de la UE en 2001 dins del Programa de Capital Humà i Mobilitat. Es manté col·laboració científica amb altres grups d'investigació del Departament de Matemàtiques de l'UJI, així com amb altres grups d'investigació en geometria diferencial a nivell nacional, (en les universitats de Múrcia, Granada i Jaén), i a nivell internacional, (en la Universitat Federal de Ceará, en Fortalesa, (el Brasil), en la Universitat Tècnica de Dinamarca a Copenhaguen, (Dinamarca), Universita’ dell’Insubria, Como (Italia) i la Universitat de Thessaly, (Grecia) .. Dins del grup s'ha conduït la investigació post-doctoral de 2 doctors, s'han format 3 doctors i s'han dirigit 19 TFM’s i 7 TFG’s.