investigacio detall investigacio

Geometria Diferencial

Coordinació:

Dep. de Matemàtiques

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació: