investigacio detall investigacio

QQ - Química Quàntica

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Química Física i Analítica

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

En el grup de Química Quàntica de la Universitat Jaume I, dirigit per J. I. Climente, investiguem la ciència bàsica que dicta el comportament de semiconductors de baixa dimensió (punts quàntics, nanocristalls, nanolàmines). Aquest són semiconductors minúsculs, formats per només uns milers o milions d’àtoms. Apliquem tècniques conegudes de química quàntica, junt amb el coneixement de la física de l’estat sòlid, per a entendre, explicar i predir la resposta d’aquestes nanoestructures.