UJI
  • UJI
  • Universitat Jaume I

GID - Ingeniería del Diseño


Coordinació:
card María Rosario Vidal Nadal

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

Pàgina web