investigacio detall investigacio

SOGRES-MF - Sostenibilitat de les Organitzacions i Gestió de la Responsabilitat Social – Mercats Financers

Coordinació:

Dep. de Finances i Comptabilitat

Nombre de doctors: 8

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

SoGReS-MF és un grup de recerca que compta amb un equip humà interdisciplinari i altament qualificat. Des dels seus inicis, SoGReS-MF s'ha dirigit a avançar la recerca sobre la gestió i l'avaluació de la sostenibilitat corporativa proposant eines i metodologies pròpies, construïdes a partir d'estàndards de referència en l'àmbit de la sostenibilitat. Les principals àrees d'aplicació s'han centrat en la gestió empresarial, economia i finances, tecnologies de la informació i les comunicacions, matemàtica i anàlisi de dades, sociologia i cooperació i dret, amb contribucions específiques al sector agroalimentari, tèxtil, turístic i educatiu Els principals resultats s'han materialitzat en publicacions en revistes científiques d'alt impacte i participació de congressos nacionals i internacionals de reconegut prestigi a l'àmbit, desenvolupats en el marc de projectes de recerca de caràcter autonòmic, nacional i internacional, destacant la coordinació de projectes Horizonte Europa. En paral·lel, SoGReS-MF realitza una intensa tasca de transferència i formació de caràcter avançat en la gestió de la sostenibilitat corporativa i en l'àmbit de l'economia circular, a través de projectes internacionals, contractes amb empreses i participació als equips docents de màsters oficials i propis.