UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Sostenibilidad de las Organizaciones y Gestión de la Responsabilidad Social - Mercados Financieros

SOGRES-MF

Responsabilitat social corporativa, codis de conducta, stakeholders management, rating RSC, performance social, inversió socialment responsable, mercats de futurs, opcions i valors, mercats financers, valoració d’actius, gestió de carteres i fons d’inversió, mercats de derivats, anàlisi d’inversions, valoració d’inversions, sèries temporals, finances corporatives

Codi del grup: 014

Pàgina web: http://www.sogres.uji.es

Coordinació
Fernández Izquierdo, María Ángeles
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Departament
Dep. de Finances i Comptabilitat
Personal investigador Dedicació al grup
Aragó Manzana, Vicente 50 %
Escrig Olmedo, Elena 100 %
Ferrero Ferrero, Idoya 100 %
Martínez Ramos, Miguel 100 %
Marullo, Maria Chiara 50 %
Muñoz Torres, María Jesús 100 %
Nieto Soria, María Luisa 100 %
Rivera Lirio, Juana María 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Bellés Colomer, Lucía 100 %
Ibáñez Gallén, Laura 100 %
Klein, Laurence 100 %

Línies d'investigació

 • Finances sostenibles i inversió socialment responsable.
 • Banca ètica.
 • Avaluació amb un enfocament sostenible de l’eficiència dels instruments de suport al finançament de la PIME
 • Perfomance social i financera de les empreses espanyoles que cotitzen en borsa: proposta per a establir una metodologia i sistema de valoració de la responsabilitat social corporativa
 • Govern corporatiu i codis de bon govern. Incidència en la valoració borsària, i en la PIME
 • Incorporació de la sostenibilitat als models i eines de gestió empresarial
 • Economia financera: valoració d’actius, cobertura amb instruments derivats, efecte de la introducció de nous instruments financers.
 • Integració dels mercats de valors. Eficiència i comportament en els mercats financers.
 • Valoració de riscos financers i extrafinancers.
 • Avaluació de la gestió de les institucions d’inversió col·lectiva.
 • Finances del comportament; anàlisi del comportament dels inversors
 • Avaluació d’alternatives d’inversió i finançament.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Anàlisi de situació de l’organització davant la RSC.
 • Elaboració de la memòria de sostenibilitat.
 • Codis de bon govern de l’empresa i desenvolupament sostenible.
 • Integració de la sostenibilitat en la gestió empresarial.
 • Reenginyeria de la sostenibilitat en la gestió empresarial.
 • Accions formatives RSC i sostenibilitat.
 • Accions formatives sobre mercats financers.
 • Assessorament sobre inversió socialment responsable.
 • Assessoria en mercats financers i borsaris.
 • Preparació per al certificat professional d’assessor financer europeu.
 • Informes de previsió i conjuntura econòmica i financera.
 • Decisions d’inversió i finançament en les PIMES.
 • Valoració d’actius i dels seus derivats.
 • Selecció d’inversors i gestió de carteres.
 • Estudis sobre el comportament del mercat de capitals i els seus actors.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)