UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Química Analítica en Salud Pública y Medio Ambiente

Plaguicides, anàlisi de residus de plaguicides, anàlisi de traces de metalls, contaminació d’aigües, contaminació del medi marí, aqüicultura, screening universal de contaminants orgànics, seguretat alimentària, micotoxines, contaminants orgànics persistents, toxicitat i bioacumulació de contaminants, especiació de metalls, control antidopatge, metabolòmica

Codi del grup: 005

Pàgina web: http://www.iupa.uji.es/

Coordinació
Hernández Hernández, Félix Javier
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Química Física i Analítica
Personal investigador Dedicació al grup
Beltrán Arandes, Joaquín 100 %
Bijlsma, Lubertus 100 %
Ibáñez Martínez, María 100 %
López Benet, Francisco 100 %
Morell Evangelista, Ignacio 100 %
Pitarch Arquimbau, María Elena 100 %
Portolés Nicolau, Tania 100 %
Roig Navarro, Antoni Francesc 100 %
Sancho Llopis, Juan Vicente 100 %
Serrano Gallego, Roque 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Celma Tirado, Alberto 100 %
Fabregat Safont, David 100 %
Garlito Molina, Borja 100 %
Lacalle Bergeron, María Leticia 100 %
Sales Martínez, Carlos 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Peruga Mínguez, Aránzazu 100 %
Marín Ramos, José Manuel 100 %
Hidalgo Ortiz, Carmen 100 %
Matei, Ionut Leonard 100 %
Botero Coy, Ana María 100 %
Renau Pruñonosa, Arianna 100 %

Línies d'investigació

 • Impacte dels plaguicides sobre la qualitat de les aigües
 • Seguretat alimentària: determinació de residus de plaguicides i micotoxines en aliments
 • Investigació sobre nous contaminants en aigües: fàrmacs, hormones i drogues d’abús
 • Aplicacions de tècniques híbrides cromatografia/espectrometria de masses en la quantificació, confirmació i elucidació de contaminants orgànics en mostres d’interès ambiental, alimentari i toxicològic
 • Desenvolupament de mètodes universals d’escombratge de contaminants orgànics i residus en aigües i aliments
 • Determinació de xenoestrògens en matrius biològiques humanes
 • Estudis sobre el comportament de compostos orgànics persistents en xarxes tròfiques marines, incloent-hi les activitats de l’aqüicultura. Toxicitat, bioacumulació i biomagnificació en organismes marins
 • Estudis sobre drogues d’abús en aigües residuals urbanes: estimació del consum de drogues en poblacions urbanes (sewage epidemiology)
 • Desenvolupament de metodologia analítica per a determinació de contaminants i residus basada en l’ús de la tècnica de dilució isotòpica
 • Determinació de metalls i espècies metàl·liques
 • Aplicació de tècniques metabolòmiques en el camp clínic i alimentari
 • Investigació analítica d’agents dopants en l’esport
 • Gestió de recursos hídrics
 • Hidrogeologia i hidrogeoquímica d’aqüífers costaners
 • Determinació de compostos volàtils en mostres mediambientals i d’aliments
 • Estudis de residus de plaguicides en compliment amb els principis de les Bones Pràctiques de Laboratori

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Anàlisi d’aigües
 • Anàlisi de residus de plaguicides, PCB i contaminants orgànics
 • Anàlisi de traces de metalls
 • Desenvolupament de noves metodologies per a anàlisi de residus de contaminants orgànics en mostres d’interès ambiental, alimentari i toxicològic
 • Screening universal de contaminants orgànics en aigües i aliments

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)