investigacio detall investigacio

DIMATHEX - Didàctica de la Matemàtica i Didàctica de les Ciències Experimentals

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Nombre de doctors: 7

Àrees d'aplicació:

El grup DIMATHEX té com a principal objectiu acostar els estudis universitaris de didàctica de les matemàtiques i didàctica de les ciències experimentals dels graus en Mestre i Mestra d’Educació Infantil i Primària a la futura vida professional a les aules. Creiem que les dues institucions, escola i universitat, han de treballar conjuntament per a poder oferir una formació adequada a l’estudiantat. En aquest sentit, en aquest grup de recerca analitzem les dificultats i els processos d’ensenyament-aprenentatge que es produeixen a les aules, tant de l’escola com de la universitat, en l’àmbit de les matemàtiques i de les ciències experimentals, així com el coneixement didàctic dels i de les mestres en actiu. També estudiem l’impacte de l’ús de materials manipulatius i de la robòtica en les classes i de la creació d’espais motivadors com els horts escolars, que fomenten un aprenentatge significatiu i interdisciplinari de les matèries. Alguns membres del grup estudien els models d’ensenyament de resolució de problemes al llarg de la història i realitzen intervencions específiques amb xiquets i xiquetes amb dificultats en aquestes matèries, i d’altres empren tècniques de neuroimatge per a avaluar i estudiar processos d’aprenentatge.