investigacio detall investigacio

PRE-EINA - Estudis Interdisciplinaris i Noves Aplicacions en Prehistòria

Coordinació:

Dep. d'Història, Geografia i Art

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

Pre-EINA és un grup de recerca de la Universitat Jaume I creat l’any 2019 que centra les seues investigacions en el coneixement de la prehistòria del mediterrani ibèric a partir d’estudis multidisciplinaris que ens permeten apropar-nos als modes de vida de les poblacions prehistòriques. El principal objectiu és realitzar una recerca d’excel·lència que aglutine diversos àmbits d’investigació sobre la prehistòria. Les recerques que es realitzen en el marc d’aquest grup d’investigació, o amb altres grups, institucions i projectes, abracen diverses disciplines que van des dels estudis de la cultura material, l’art prehistòric, la bioarqueologia, la petrologia o les noves tècniques i tecnologies aplicades a l’arqueologia. La nostra aproximació a la prehistòria es realitza principalment a partir dels materials i altres vestigis prehistòrics que recuperem en els nostres propis treballs de camp. Les excavacions i prospeccions arqueològiques que realitzem al llarg de tot el mediterrani peninsular, especialment en les comarques de Castelló, són l’eix que guia tot el nostre treball. Tot i això, també realitzem estudis i revisions dels materials procedents d’antigues excavacions per a aportar visions més actualitzades.