investigacio detall investigacio

GeST - Gènere, Salut i Treball

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

GeST té especial interès a conèixer, reflexionar i aportar solucions per a fomentar la salut biopsicosocial de dones i homes principalment en espais laborals, amb la promoció de canvis socials amb perspectiva de gènere i feminista. Prenem el nostre nom de les inicials de «gènere, salut i treball», tres dimensions bàsiques articulades en els fenòmens i processos psicosocials presents en les investigacions i activitats formatives que desenvolupem o en què participem. El nostre grup està conformat per personal investigador i professional amb una forta motivació per erradicar les diferents desigualtats de gènere que existeixen en la nostra societat, amb la convicció del paper fonamental que la universitat té en la transformació de les societats. Considerem que la investigació aplicada és fonamental per a conèixer els processos i dinàmiques que generen i perpetuen les desigualtats, donant suport així a la construcció de societats més igualitàries i més justes. Els nostres objectius són: realitzar investigacions en salut laboral amb una perspectiva de gènere i multidisciplinària, vinculant l’àmbit acadèmic amb el context socioeconòmic, i que promoga canvis en els àmbits empresarial i institucional en matèria de desigualtat de gènere; acompanyar les dones i els homes en els seus processos d’empoderament i creixement personal des de la ruptura d’estereotips de gènere; col·laborar amb entitats i xarxes d’acció d’àmbit nacional i internacional amb organismes públics i privats que promoguen la igualtat entre homes i dones; donar suport a les organitzacions en la presa de consciència i de decisions per a generar contextos igualitaris, equitatius i inclusius, i realitzar intervencions preventives en l’àmbit educatiu i familiar.