UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Gènere, Salut i Treball

GEST

Gènere, Salut Laboral, Benestar Laboral, Inclusió, Equitat, Igualtat

Codi del grup: 292

Coordinació
Cifre Gallego, Eva
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Cardona Segura, Ana Sofia 100 %
Chulia Rebolleda, Pilar 100 %
López Ramos, Ana 100 %
Machín Rincón, Laritza Margaret 100 %
Molto Molina, Ana María 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Beas Collado, María Isabel 100 %

Línies d'investigació

  • Anàlisi i intervenció en salut ocupacional des de una perspectiva de gènere. Desenvolupament de ferramentes especifiques
  • Salut ocupacional en llocs de treball tradicionalment segregats horitzontal i verticalment per sexe, des de una perspectiva de gènere
  • Apoderament femení a través de la gestió d’emocions

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Xarrades i cursos sensibilització sobre la perspectiva de gènere i la ruptura d’estereotips a entitats públiques i privades
  • Cursos de apoderament femení en entitats públiques i privades
  • Avaluació de riscos psicosocials amb perspectiva de gènere

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)