UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Sistema de Relacions Laborals, Gènere i Igualtat

IO-LAB

Dret del treball, gènere, ocupació, protecció social, plans d’igualtat, auditories d’igualtat, prevenció de riscos laborals, sociologia del treball, negociació col·lectiva i conflictes col·lectius.

Codi del grup: 253

Coordinació
Garrigues Giménez, María Amparo
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Departament
Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Beltrán Adell, Aida 100 %

Línies d'investigació

 • Dret del Treball (contractació, condicions de treball, prevenció de riscos laborals, extinció del contracte de treball, discriminació en el treball, excedències i situacions suspensives).
 • Prestacions i acció protectora de la Seguretat Social.
 • Anàlisi iuslaboral i sociològic del treball i les relacions laborals des de la perspectiva de gènere.
 • Disseny i execució (integral i interdisciplinària) de: 
  • Anàlisi diagnòstica d’igualtat en organitzacions.
  • Comprovació de condicions de compliment de la normativa sobre igualtat i no discriminació per raó de sexe.
  •  Realització d’auditories d’igualtat (sector públic i privat)
 • Negociació col·lectiva de condicions de treball; gestió de solució de conflictes laborals.
 • Ocupació i gènere
  • Nous actius, noves estratègies; noves polítiques
  • El "gènere com a generador" de nous jaciments d’ocupació

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Auditories d’igualtat 
 • Plans d’igualtat
 • Diagnòstic d’igualtat 
 • Anàlisi i gestió de conflictes col·lectius
 • Disseny d’estratègies laborals i sociolaborals

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)