UJI

A&N - Adicción y Neuroplasticidad


grupo

Coordinació:
card Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Nombre de doctors: 1

La nostra investigació se centra en els mecanismes neurobiològics de l’addicció i, en particular, en els relacionats amb els canvis cerebel·losos induïts per les drogues. El nostre objectiu principal és avaluar la participació del cerebel en els mecanismes causals de l’addicció utilitzant diverses tècniques i tots els nivells d’anàlisi: molecular, cel·lular, neuroanatòmic i conductual. Tenim col·laboracions a tot el món amb grups de recerca dels Estats Units, Holanda, França, Itàlia i Espanya.