UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Joining Medicine and Chemistry

JMC

Síntesi estereoselectivas, síntesi asimètrica, metàtesi d’olefines, addicions aldòliques, síntesi total de productes naturals.

Codi del grup: 022

Coordinació
Carda Usó, Pedro Miguel
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica
Personal investigador Dedicació al grup
Falomir Ventura, Eva 100 %
Royo Calvo, Santiago 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Conesa Milián, Laura 100 %
Gil Edo, Raquel 100 %

Línies d'investigació

  • Noves metodologies de síntesi i la seua aplicació en la creació estereoselectiva d’enllaços carboni-carboni i carboni-nitrogen.
  • Síntesi estereocontrolades de compostos farmacològicament actius per al seu eventual ús en la lluita contra malària, Lehismania, malaltia de Chagas, etc.
  • Síntesi d’anàlegs de neurotransmissors.
  • Disseny i síntesi de molècules híbrides amb capacitat antitumoral.
  • Disseny i síntesi de compostos per a química fina.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Anàlisi de compostos orgànics per tècniques d’infrarojos i de ressonància magnètica nuclear.
  • Preparació de compostos de química fina.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)