investigacio detall investigacio

Riscos Mediambientals i Laborals

Coordinació:

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació: