UJI

Qualitat

29/09/2016 | SCP

Alta qualitat en educació

La declaració de l'UJI en la Política de Qualitat estableix que el seu objectiu és "ser una excel·lent universitat en els camps de l'ensenyament, la recerca i la gestió, d'acord amb la filosofia de la qualitat total i, més específicament, d'acord amb els criteris establits per la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat".

Alguns dels nostres premis:

  • Sistema de Gestió de la Qualitat UNE-EN-ISO 9001: 2000
  • La Biblioteca disposa de la certificació de complir la norma ISO 9001: 2000 i va ser la primera biblioteca pública espanyola a rebre la certificació d'AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació), juntament amb el Servei d'Esports.
Qualitat
Recurs d'imatge estrategia index

Visió i missió, plans i projectes institucionals, línies de govern, resultats i xifres de l'UJI

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions