Com ens ajuda la ciència a entendre les emocions?: El cervell emocional Taller relacionat amb el Grau en Psicologia

22/01/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Descripció:

Fins fa relativament poc, les emocions eren grans desconegudes a l'àmbit de la neurociència. Però, després del seu estudi al laboratori s'ha començat a comprendre què són, per a què serveixen i què àrees cerebrals estan implicades a este procés. Les emocions es manifesten mitjançant tres components: cognitiu, fisiològic i conductual. Els esmentats components es poden mesurar al laboratori utilitzant diferents tècniques com la resonància magnètica, les mesures fisiolòques perifèriques, electroencefalograma, etc.  En este taller l'alumnat coneixerà els diferents estímuls que s'utilitzen al laboratorio per induir emocions i les diferents tècniques amb les que contem actualment per investigar els procesos emocionals desde la Neurociència afectiva. Amb aquesta finalitat, es projectaran vídeos atractius que mostren com funcionen aquestes tècniques d'enregistrament. A mes, es farà una demostració del protocol de col·locació de sensors que es segueix al laboratori per mesurar variables fisiològiques perifèriques com l'activitat electrodèrrmica, cardiovascular o electromiogràfica (muscles facials que intervenen a l'expressió emocional).

 

Objectius:

-Conèixer els estímuls que s'utilitzen al laboratorio per induir emocions.

-Conèixer les tècniques que existeixen actualment per mesurar els diferents components de l'emoció.

-Conèixer el protocol que es segueix per col·locar els sensors al laboratori pel registre de variables fisiològiques perifèriques.

 

Duració:

50 minutos

 

Nombre d'alumnat:

20 alumnes

 

Recursos necessaris:

-Sensors (EMG, electromiografíi; EDA, activitat electrodèrmica; EKG, electrocardiograma)

-Adhesius de doble cara

-Aigua destil·lada

-Alcohol

-Cotó

-Esparadrap

-Tisores

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions