Canalització d'accesos intraossis en urgències Taller relacionat amb el Grau en Infermeria

21/01/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Descripció:

Davant d´una situació d´urgència es fa completament necessària l'administració de fàrmacs per via venosa per poder restablir o millorar l´estat del pacient. En ocasions, el grau de malaltia o l'emergència de la situació fa que sigui molt complicada aquesta administració, ja que la canalització d´una bona via venosa depén, entre d´altres coses, de l´estat de les venes del pacient afectat i del temps preestablert d´actuació sanitària. Per aquest motiu, la canalització d´una via intraòssia es fa interessant per diversos motius: per la rapidesa d'inserció i per la facilitat d´accés al torrent venós central mitjançant les cavitats medul·lars.

 

Objectius:

- Conèixer el funcionament i mecanisme dels accessos intraossis.

- Aprendre de forma simulada a canalitzar una via intraòssia.

 

Duració:

50 minutos

 

Nombre d¡alumnat:

20 alumnes

 

Recursos necessaris:

- Ous

- Taladres intraossis

- Pistoles intraòssies manuals

- Guants

- Gases

- Agulles intraòssies

- Dispositius de perfusió

- Xeringues

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions