UJI

Germanor Castellonenca d'Estudiants de Medicina de la Universitat Jaume I

Última modificació: 19/06/2018 | Font: InfoCampus

La Germanor Castellonenca d'Estudiants de Medicina de la Universitat Jaume I. És l'òrgan de representació de tots els estudiants de la facultat de medicina de la UJI. Té com a objectius defensar i reivindicar els drets i deures dels estudiants, prestar serveis d'interès per als estudiants i promoure la participació dels estudiants en qüestions que li afecte.

Facebook. https://www.facebook.com/pg/hcemuji/about/?ref=page_internal

Instagram: @hcem.uji

Twitter: https://twitter.com/hcem_uji @hcem_uji