UJI
  • UJI
  • UJI EMPRÈN

UJI EMPRÈN

Meeting Point dels emprenedors de la Universitat Jaume I

Última modificació: 06/11/2018 | Font: UJI EMPREN

UJI EMPRÈN OK

UJI EMPRÈN és la iniciativa del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social que es constitueix com la plataforma responsable de fomentar i recolzar les iniciatives emprenedores i d'ocupabilitat de la comunitat universitària UJI.

Vídeo de presentació

 


UJI Emprèn

Telèfon: +34 964 72 89 84

 Correu electrònic: ujiempren@uji.es


Cátedra INCREA

Edifici Rectorat - Despatx RR0311SD

Telèfons: +34 964 72 89 83/ 89 81 - 618789372  Fax: +34 964 72 89 80

Correu electrònic: increa@uji.es


Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques

Edifici Ampliació Biblioteca. Nivell 0. 

Telèfons: +34 964 38 7072/ 7066/ 7062/ 7064 Fax: +34 964 38 70 01

Correu electrònic: preocupat@uji.es  


Unitat de Suport Educatiu

Edifici Ampliació Biblioteca. Nivell 0. 

Telèfons: +34 964 387080 / 7087 / 7088 Fax +34 964 38 70 02

Correu electrònic: orienta@uji.es


Universitat Jaume I. Campus Ríu Sec.

12071 Castelló de la Plana