Biblioteca de Vicent Martínez Guzmán "Los pacifistas son los realistas, los utópicos son aquellos que quieren conseguir la paz utilizando medios violentos"

10/09/2021 | cufp
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En honor al fundador del Màster i Doctorat Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, Dr. Vicent Martínez Guzmán, es crea aquesta biblioteca per a mantenir viu el seu llegat en els Estudis i Investigació per a la Pau. Així, aquesta biblioteca posa a la disposició de l'estudiantat, professorat, els acadèmics, practicants i la comunitat internacional d'investigació recursos en línia i accés gratuït a una gran varietat d'articles, llibres i tallers produïts per Vicent Martínez Guzmán al llarg dels seus últims 30 anys de treball. 

Vicent Martínez Guzmán va nàixer a la Vall d'Uixó (Castelló), una ciutat de la qual estava orgullós i a la qual conseqüentment li dedique molt temps, energia i amor perquè tant des de l'ajuntament com des de la població civil s'organitzaren diferents iniciatives en pro de les cultures de pau. La creació d'un Museu de la Pau, trobades d'artistes i educadors, celebració del Dia de la Pau en els col·legis, Congressos i Jornades d'Educació per a la Pau, són alguns d'aquests exemples. El municipi el proclame fill predilecte de La Vall d'Uixó, i tras la seua defunció, una de les places de la ciutat porta el nom de Plaça de la Pau Vicent Martínez Guzmán.

Martínez Guzmán va iniciar el seu currículum acadèmic com a professor de secundària a la seua ciutat natal. Més endavant va ser membre del Departament de Filosofia de la Universitat de València fins que es va incorporar a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), on va arribar a exercir càrrecs de gestió destacats, com el de vicerector entre altres. En l'UJI, va crear el primer programa universitari de postgrau a Espanya, el Màster de la Pau, impartit tant en anglès com en espanyol.

Aquest Màster va ser reconegut en 1999 com a Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau, per la seua labor de difusió dels ideals de la UNESCO de pau, desenvolupament i diversitat cultural. En el Màster participa estudiantat i professorat procedent dels cinc continents, revaloritzant així, l'intercanvi acadèmic i intercultural entre diferents parts del Globo.

La contribució de Vicent Martínez Guzmán a les ciències socials i diversos camps interdisciplinaris relacionats amb la pau i la transformació de conflictes ha sigut immensa, destacant la seua investigació en el camp de la filosofia per a la pau. Martínez Guzmán va mantenir contacte amb investigadors transcendents que han treballat en la construcció de pau, com Johan Galtung, David Cortright, Oliver P. Richmond, Paul Rogers, Tom Woodhouse, fins a John Paul Lederach, entre altres. Molts d'ells van ser professors del Màster de la Pau en l'UJI. 

Martínez Guzmán va ser un home d'ampli consens. Creia que els éssers humans posseïm diferents alternatives per a afrontar els conflictes mitjançant formes positives i no violentes. Tenint això en compte, proposava en els seus escrits una pluralitat de paus, “La pau és tan diversa com diverses som les persones i les cultures, i totes dobles eles contribueixen a transformar el conflicte per mitjans pacífics”.


El professor va morir el 23 d'agost de 2018, després d'una llarga lluita contra el càncer, deixant una profunda petjada en les persones que li coneixien i reconeixien la importància del seu treball. La seua figura, compromís i llegat continuarà sent un exemple perquè d'ell brollen llavors de pau al voltant del món.

Biblioteca de Vicent Martínez Guzmán
Informació proporcionada per: Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau