SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, és el màxim òrgan responsable del Consell de la Generalitat Valenciana en matèria d'habitatge, de regeneració urbana i sostenibilitat energètica residencial.
Entre altres funcions i relacionada amb aquesta càtedra, destaca la de "Desenvolupar polítiques l'objectiu de les quals siga la conversió del sector de la construcció en un model basat en l'economia circular, eficient en l'ús dels recursos, ecològic, competitiu i hipocarbònic, facilitant per a això el desenvolupament de fons i instruments financers innovadors a favor de l'ecoinnovació, i l'accés a aquests."
La conselleria s'estructura en dues secretaries autonòmiques i cinc direccions generals, de les quals la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica i la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció són les directament implicades en la consecució d'aquests objectius d'innovació i transició ecològica en l'àmbit de l'arquitectura i l'habitatge.

A través de la creació de la Càtedra, des de la Vicepresidència Segona del Consell i Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, es pretén afavorir la innovació aplicada i la transferència de coneixement per al desenvolupament de polítiques públiques que permeten impulsar la transició cap a un model circular en matèria d'arquitectura i entorn construït.

Imatge 3 accio imatge3

catedraarquitecturacircular@uji.es - www.catedraarquitecturacircular.uji.es