Traducció Automàtica: ¿una eina de suport per a la redacció d'articles científics?

31/03/2017 | TRAD
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Data: 3 d'abril

Acte: Traducció Automàtica: ¿una eina de suport per a la redacció d'articles científics?

Lloc: Seminari de traducció

Horari: 16 h.

Descripció:

La publicació d'articles científics en anglès pot ser un repte per a aquells que han d'escriure en anglès com a llengua estrangera. De fet, la recerca ha demostrat que els investigadors la llengua materna dels quals no és l'anglès sovint han de recórrer a "agents lingüístics" per a garantir que la seua recerca es publica, la qual cosa els situa en una situació de desavantatge (Lillis i Curri 2010). Així mateix, també hi ha estudis que suggereixen que la capacitat de pensar és major en la llengua materna (Breuer 2015), i que la productivitat és també major quan un escriu en la seua llengua materna (Van Was i Leijten 2015). Els investigadors que necessiten publicar en anglès i per a els qui l'anglès és una llengua estrangera podrien, de fet, considerar o estar emprant ja sistemes de traducció automàtica (TA) gratuïts com una eina d'ajuda en els seus processos d'escriptura. Aquesta possible situació planteja al seu torn la pregunta òbvia de si la TA és útil com a eina de suport per a la redacció científica, així com l'impacte que pot tenir en la qualitat de la producció escrita.
 
Aquesta presentació pretén abordar precisament aquestes dues qüestions. En ella, es presentaran els resultats d'un experiment exploratori realitzat amb 10 participants de diverses disciplines i llengües maternes en el qual aquests van escriure la meitat del text directament en anglès, i l'altra meitat en la seua llengua materna. Posteriorment, aqueixa altra meitat es va traduir utilitzant un sistema de TA i es va demanar als participants que la revisaren (autoposedición). Els resultats de l'experiment suggereixen que la TA amb el procés "d'autoposedición" (self-post-editing) no té un impacte negatiu en la qualitat del text produït. És més, eliminant les dades dels dos idiomes més "complexos" per a sistemes de TA (xinès i àrab), el nombre de canvis realitzat per una revisora professional contractada per a l'experiment va ser major en la meitat escrita pels participants directament en anglès.
Informació proporcionada per: Departament de Traducció i Comunicació