UJI

Informació personal

VALDEOLIVAS NOVELLA, MARÍA GRACIA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • HC2445DD - (964 729803)
 • valdeoli@uji.es
 • Ressenya Personal

  Gràcia Valdeolivas és professora associada de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar (departament d’Educació). És Diplomada en Educació en la especialitat Musical per la Universitat Jaume I i ha cursat el Màster doble en Logopèdia escolar i en Rehabilitació de Patologies del Llenguatje i la Parla  a la Universitat de Vic.

  La seva trajectòria docent en la Universitat inclou docència en el grau de infantil i primària.on imparteix la assignatura MI1013 "Noves Tecnologies aplicades a la Educació" en la titulació de Mestre/a d’Educació Infantil i  l’assignatura de Practicum I i II en ambdues titulacions (Infantil i Primaria). Una altra assignatura que imparteix és la assignatura SBN002 "Planificació e Innovació en Didáctica de la Música" en el Màster Didàctica de la Música de la Universitat Jaume I.

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de María Gracia Valdeolivas Novella


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 13:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 13:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Gracia Valdeolivas Novella


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1013 - PR1 Dimecres 10:30 12:00 11-09-2019 05-02-2020
  MI1013 - PR2 Dimecres 09:00 10:30 11-09-2019 05-02-2020
  MI1013 - TE1 Dimarts 09:30 11:00 10-09-2019 04-02-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1855 - PR5 Dimarts 15:00 16:30 03-03-2020 19-05-2020
  MP1855 - PR5 Dimecres 15:00 16:30 04-03-2020 20-05-2020
  MP1855 - PR6 Dimarts 16:30 18:00 03-03-2020 19-05-2020
  MP1855 - PR6 Dimecres 16:30 18:00 04-03-2020 20-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació) Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació) Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)
  SBP050 - Comunicació, Educació i Noves Tecnologies Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla de 2016)