investigacio detall investigacio

GREAT - Grup d'Ensenyament, Aprenentatge i Tecnologia

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Nombre de doctors: 4

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup d'Ensenyament, Aprenentatge i Tecnologia (GREAT) és un grup d'investigació reconegut a la Universitat Jaume I, que inicia formalment la seua activitat en el curs 2016-2017. Centra la seua recerca en l'àrea de la Tecnologia Educativa, la competència digital en la formació del professorat, i en el disseny i avaluació d'eines i recursos digitals. Format per investigadors i investigadores especialitzades en educació i noves tecnologies, els seus projectes més recents d’investigació i innovació educativa aborden temàtiques, com ara, l’anàlisi i el desenvolupament de la competència digital del professorat universitari, o l’ús de la robòtica educativa com a eina per al desenvolupament del pensament computacional.