15/04/2019 | ENF
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per indicació de la directora de la Unitat Predepartamental, us convoque als membres del Consell del Departament i al professorat de la Unitat Predepartamental d'infermeria, a un Consell de caràcter presencial, sessió 13/18, el dia 5 de desembre en 1ª convocatòria i única a les 12.30 hores en la Sala de Juntes MD0110FJ de la Facultat de Ciències de la Salut, per a tractar la següent ordre del dia:

1.           Lectura i aprovació, si escau de l'acta i resum pertanyent a:

              - Acta nº12 de data 13 de novembre del 2018

2.           Revisió, recomanacions i aprovació si escau de la proposta UNER-UJI.

3.           Informació de la reunió amb VOAP referent a sostenibilitat  (Revisar: Capítol 1. Accions en pàgines de 25 a 30, generar propostes).  

4.           Distribució pressuposte 2019.

5.           Torn obert de paraula.

 

Informació proporcionada per: Unitat Predepartamental d'Infermeria