08/11/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La unitat predepartamental Infermeria, adscrita a la Facultat de Ciències de la Salut,  es va constituir el setembre de 2011 per aprovació de Consell de Govern de la Universitat Jaume I.

Agrupa al personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i alumnat de l'àmbit de la Infermeria a fi d'assegurar la qualitat en docència i investigació dels estudis relacionats.

Actualment Grau, Màster i Doctorat.

Els seus principis normatius són els propis de la Universitat Jaume I i els aprovats en els successius consells dedepartament que se celebrin.

La direcció l'ostenta el professor Víctor M. González Chordá i la constitució com a Unitat predepartamental va tenir lloc el 10 de novembre de 2011 a Consell ordinari.

Entre els seus objectius està:

  • Fomentar la investigació en Infermeria
  • Assegurar la coherència entre perfils de professorat i estudis relacionats
  • Col·laborar a la millora de les titulacions en l'àmbit que li és propi.
Informació proporcionada per: Unitat Predepartamental d'Infermeria