Jordi Canela Sánchez

Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
Dep. de Matemàtiques
Matemàtica Aplicada
On pots trobar-me?
TI2302DD - (96 4728405)