UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

JUAN VERDOY, PABLO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Estadística i Investigació Operativa
 • Membre del grup d'investigació INGRES - Grup d'Enginyeria de Residus
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI1309DD - (964 728381)
 • juan@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-2197-7502
 • - http://pjuanverdoy.wordpress.com/

  Ressenya Personal

  Nom i Cognom: Pablo Juan Verdoy

  Vinculació amb la Universitat: Professor Contractat Doctor

  Formació acadèmica: Llicenciat en Químiques, Diplomat en Magisteri i Doctor en Estadística per la Universitat Juame I de Castelló. Títol Superior de Valencià i B2 d’anglès.

   

  Experiència acadèmica (incloent nombre de quinquennis, sexennis i càrrecs):

  Professor en la Universitat Jaume I des de 2002 fins l’actualitat. També professor d’Educació Secundària des de 2001 fins 2008 i mestre d’Educació Primària el curs 2008-2009.

  Tinc un sexenni d’investigació i quatre trienis.

  Línies d’investigació:

  Estic en el grup “MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA PARA PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES
” número 145 de la UJI i a més a més he treballat en varios projectes d’innovació i educación ens els que he segut investigador principal en quatre d’ells.

   

  Didàctica de les Matemàtiques

  Investigació

   Resultats rellevants (selecció de 5-6 publicacions):

   Alguns Materials (llibres docents com autor):

   1)   Modesto Beltrán; Pablo Juan Verdoy; María José Péris Cerdá. PROBLEMES RESOLTS D’ESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS: APLICACIONS A LES RELACIONS LABORALS I A LES CIÈNCIES DEL TREBALL. SAPIENTIA. 72, pp. 1 - 295. Comunidad Valenciana (España): Editorial Universitat Jaume I, Castellón, Spain, 2013. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.6035/Sapientia72>. ISBN 978-84-695-7233-7

   2)   Pablo Juan Verdoy; María José Péris Cerdá; Modesto Beltrán. Problemas resueltos de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales.. SAPIENTIA. pp. 1 - 300. Comunidad Valenciana (España): Editorial Universitat Jaume I, Castellón, Spain, 2014. Disponible en Internet en: <http://dx.doi.org/10.6035/>.


   3)   Pablo Juan Verdoy; Jorge Mateu Mahiques; Emilio Porcu. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (MANUAL DE EJERCICIOS RESUELTOS). pp. 1 - 331. Tilde, Valencia, 2008. ISBN 978-84-95314-69-7


   4)   Pablo Juan Verdoy; Jorge Mateu Mahiques; Raúl Sirvent Prades; Santiago Sagasta Pellicer. MANUAL DE CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD: TEORÍA Y APLICACIONES. Colección Trabajos de Informática y Tecnología. 21, pp. 1 - 341. Editorial Universitat Jaume I, Castellón, Spain, 2006. ISBN 84-8021-503-8

   Algunes publicaciones científiques:

   1)    Laura Serra; Marc Saez; Pablo Juan Verdoy; Diego Varga; Jorge Mateu Mahiques. A spatio-temporal Poisson Hurdle Point Process to model wildfires. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Springer, 2014. Disponible en Internet en: <DOI 10.1007/s00477-013-0823-x>. ISSN 1436-3240

   2)      Trilles Oliver; P. Juan Verdoy; L. Díaz Sánchez; P. Aragó; J. Huerta Guijarro. INTEGRATION OF ENVIRONMENTAL MODELS IN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES: A CASE OF USE IN WILDFIRE RISK PREDICTION.IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 6 - 1, pp. 128 - 138. 2013. Disponible en Internet en: <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6415305>.

   3)      ablo Juan Verdoy; Jorge Mateu Mahiques; Marc Sáez. PINPOINTING SPATIO-TEMPORAL INTERACTIONS IN WILDFIRE PATTERNS. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 26 - 8, pp. 1131 - 1150. Springer, 2012. Disponible en Internet en: <10.1007/s00477-012-0568-y>.

    

   Formació i experiència professional vinculades amb l’assignatura que impartiu:

    

   A més de la formació esmentada anteriorment, he treballat en investigació i innovació en varies empreses del sector ceràmic (Ceracasa i Ferro) a més d’impartir classes per a adults, empreses i parats en l’empresa Heat Training.  També sóc el responsable del departament de Matemàtiques del pla estratègic en la part de software lliure.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1811 - Estadística i Optimització Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  EQ1011 - Estadística i Optimització Grau en Enginyeria Química
  SAP505 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Matemàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP508 - Pràcticum (Matemàtiques) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP509 - Treball de Final de Màster (Matemàtiques) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Dinámica espacio-temporal del ciudadano en la ciudad de Castellón
  • Jorge Mateu Mahiques, Pablo Juan Verdoy, P. Aragó, M. Beltrán, R. Martín-Pozuelo, Carlos Tarek Ayyad Limonge, M. Nuñez-Redó. 2019. Autoria. Científic. ISBN 9788409117123. Castelló (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  • Spatial predicton and mapping temperature
  • Laura Serra Saurina, Pablo Juan Verdoy, Diego Varga. 2017. Autoria. Científic. ISBN 9783330075719. Balti (Moldàvia). Ed. Lambert Academic Publishing; LAP LAMBERT Academic Publishing.

  • Problemas resueltos de estadística aplicada a las ciencias sociales
  • Pablo Juan Verdoy, Modesto Joaquín Beltrán Salvador, María Jose Peris Cerdá. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788415444381. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Abstract Book of the XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las VIII Jornadas de Estadística Pública (SEIO2013)
  • Jorge Mateu Mahiques, Pablo Gregori Huerta, Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Pablo Juan Verdoy, Carlos Tarek Ayyad Limonge, J. González, F. Rodríguez, Gil Lorenzo Valentín. 2013. Edició. Científic. ISBN 9788480219570. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemes resolts d'estadísitica aplicada a les Ciències Socials
  • Modesto Joaquín Beltrán Salvador, María Jose Peris Cerdá, Pablo Juan Verdoy. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788469572337. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemes resolts de probabilitat i inferència aplicats a les ciéncies sociales
  • Pablo Juan Verdoy, Modesto Joaquín Beltrán Salvador, María Jose Peris Cerdá. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788469715512. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Geoestadística Espacial. Técnicas Espectrales con Aplicaciones
  • Pablo Juan Verdoy, Jorge Mateu Mahiques. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9783639213980. (276) (Alemanya). Ed. VDM Verlag Dr. Müller.

  • Introducción a la estadística y probabilidad (Manual de ejercicios resueltos)
  • Pablo Juan Verdoy, Jorge Mateu Mahiques, E. Porcu. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788495314697. Valencia. Ed. Ediciones Tilde.

  • Modelos Espacio-temporales para la Evaluacion de Riesgo de Incendios Forestales en la Comunidad Valenciana
  • Jorge Mateu Mahiques, Pablo Gregori Huerta, Pablo Juan Verdoy, F. Saura, A. Calle. 2007. Autoria. Científic. ISBN 8468973963. Castellón. Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  • Manual de Control Estadístico de calidad: Teoría y Palicaciones
  • Pablo Juan Verdoy, Jorge Mateu Mahiques, S. Sagasta, R. Sirvent. 2006. Autoria. Científic. ISBN 8480215038. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Técnicas geoestadísticas espectrales. Análisis de la estacionariedd e independencia
  • Pablo Juan Verdoy. 2005. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 8468955779. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Estudio del material lítico
  • Carmen Rosa Olaria Puyoles, Francesc Gusi Jener, Pablo Juan Verdoy, Pablo Gregori Huerta. Cingle del Mas Nou, vida y muerte en el 7000 BP. Un campamento temporal del Mesolítico reciente, inmerso en los procesos de neolitización con inhumación colectiva. (Parque rupestre de Gassulla. Ares del Maestre, Alto Maestrazgo, Castellón, España). Castelló (Espanya). Ed. Diputació de Castelló. 2020. ISBN 9788417465094. Científic.

  • Determination of representative air pollution sampling points in industrialized. Urban Areas
  • Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, Sergio Meseguer Costa, C. Díaz-Avalos. Environmental Science and Engineering: Air and Noise Pollution. Vol 3. (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Studium Press LLC. 2017. ISBN 1626990913. Científic.

  • Innovació en el control estadístic de qualitat: aplicacions en enginyeria mecànica i en cicles formatius de vidre i ceràmica
  • Jorge Mateu Mahiques, Pablo Juan Verdoy. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Control estadístic de qualitat: pràctiques amb statgraphics.
  • Jorge Mateu Mahiques, Pablo Juan Verdoy. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Relación entre contaminantes atmosféricos, variables meteorológicas y casos de covid-19 en ciudades europeas
  • Ana Belén Vicente Fortea, Somnath Chaudhuri, Pablo Juan Verdoy, Carlos Díaz Ávalos, Laura Serra Saurina. 15 Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2020). Madrid (Espanya). 31-05-2021. Científic. 2021. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788409317394.

  • Estudio de la fiabilidad de un sensor de particulado de bajo coste
  • Pablo Juan Verdoy, Sergio Trilles Oliver, Ana Belén Vicente Fortea, Sergio Meseguer Costa, Laura Serra Saurina. 15 Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2020). Madrid (Espanya). 31-05-2021. Científic. 2021. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788409317394.

  • Co-regionalización of markov cube friging. Application to the modeling air pollution
  • M Sáez, M. A. Barceló, Pablo Juan Verdoy, A. Tobías, Jorge Mateu Mahiques. Conference on Spatial Statistics 2019: Towards spatial data science. Sitges (Espanya). 10-07-2019. Científic. 2019.

  • Modelling the evolution and stabilization of wilafire using R S P
  • Carlos Díaz, Pablo Juan Verdoy, L. Serra-Saurina, P. Aragó. Spatial Statistics 2019: Towards spatial data science. Sitges (Espanya). 10-07-2019. Docent. 2019.

  • Variabilidad del PM10. Modelos espacio-temporales para evaluar el impacto de la calidad del aire al amparo de la legislación ambiental
  • Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, Sergio Meseguer Costa, Laura Serra Saurina. 14º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2018). Madrid (Espanya). 26-11-2018. Científic. 2018.

  • Methodology applied in mathemathics for high performance students
  • Maria Dolores Teba Moreno, Pablo Juan Verdoy, S. Lapeña. International conference on education and new learning technologies EDULEARN18. Palma de Mallorca (Espanya). 02-07-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409027095.

  • Modelling the environmental risk of the evolution wildfires using random spread process including covariates
  • Pablo Juan Verdoy, Carlos Díaz Avalos, Laura Serra Saurina, Pau Aragó Galindo. 9th Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMA IX 2018). Montpellier (França). 13-06-2018. Científic. 2018.

  • Consumer attitude towards the repair and the second-hand purchase of small consumer electronics
  • María Dolores Bovea Edo, Valeria Ibáñez Forés, Victoria Pérez Belis, Marta Braulio Gonzalo, Pablo Juan Verdoy. 21st International Congress on Project Management and Engineering. Cádiz (Espanya). 14-07-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788469761212.

  • Harvest and spatio-temporal analysis just using R and twitter big data
  • Pau Aragó Galindo, Pablo Juan Verdoy, Laura Serra Saurina, M Saez, D. Varga. Spatial Statistics 2017: One World: One Health. Lancaster (Regne Unit). 04-07-2017. Científic. 2017.

  • Spatio-temporal analysis of forest fire alerts with temporal sets on INLA-SPDESpatio-temporal analysis of forest fire alerts with temporal sets of INLA.SPDE
  • Pablo Juan Verdoy, Jorge Mateu Mahiques, Pau Aragó Galindo, Carlos Díaz Avalos. Spatial Statistics 2017: One Workd. One Health. Lancaster (Regne Unit). 04-07-2017. Científic. 2017.

  • Effects of the methodology service-learning (sl) in the teaching of mathematics in a curriculum enrichment secondary education course
  • Pablo Juan Verdoy, M. Baldayo, Jesús Gil Gómez, Gil Lorenzo Valentín. International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona (Espanya). 03-07-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • A new Methodology to determinate the number of representative sampling points of PM10 in an area
  • Sergio Meseguer Costa, Andrés Santos Cubedo, Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, BEGOÑA POZA FALSET, Carlos Díaz-Ávalos, David Fernández Menéndez. Sustainable Earth 2016. Plymoutth University (Regne Unit). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • project of Modelling data in soils to a sustainable Soil Management
  • Sergio Meseguer Costa, Andrés Santos Cubedo, Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, BEGOÑA POZA FALSET, C. Díaz Ávalos, David Fernández Menéndez. Sustainable Earth 2016. Plymouth University (Regne Unit). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • Cinctorres-Dinomania: educating with dinosaurs and geology
  • Sergio Meseguer Costa, Andrés Santos Cubedo, Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, BEGOÑA POZA FALSET, Carlos Díaz-Ávalos, David Fernández Menéndez. Sustainable earth 2016. Playmouth University (Regne Unit). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • Datos sociales encontrar la aguja en el pajar. Modelización estadística
  • Pablo Juan Verdoy. Jornadas de ISG libre. Girona. 24-05-2016. Docent. 2016.

  • L'opinió dels estudiants sobre metodologies docents
  • Pablo Juan Verdoy. I Congrés CTEM. València. 13-05-2016. Docent. 2016.

  • Modelling social media big data to extract relevant informaticon
  • Pau Aragó Galindo, Pablo Juan Verdoy, L. Serra, M. Saez, D. Varga. 8th International Workshop on Spatio - Temporal Modelling METMA VIII. Valencia (Espanya). 01-06-2016. Científic. 2016. Ed. Fundación Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT). ISBN 9788460884682.

  • Variabilidad Intra-Urbana del PM10 en una ciudad industrializada de la cuenca mediterránea. Nuevo coeficiente para determinar el número de puntos de muestreo representativos
  • Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, Sergio Meseguer Costa. 13º Congreso nacional del medio ambiente. CONAMA2016. Madrid (Espanya). 28-11-2016. Científic. 2016. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788461773909.

  • Filterins UGI Using Spatial Point Patter. Biridsobserver's Credibility
  • Pablo Juan Verdoy. Conferecne Spatial Statistics Emerging Patterns 2015. Avignon (França). 09-06-2015. Científic. 2015.

  • A spatio-temporal marked model for burned area in wildfire. An application on wildfire burned areas, Castellon (Spain)
  • Pablo Juan Verdoy. II International Conference on Fire Behaviour and Risk (ICBR 2015). Alghero, Sardinia, Italy. 26-05-2015. Científic. 2015.

  • Non-Gaussian spatial modelling of Chagas disease in Argentina
  • Pablo Juan Verdoy, C. Díaz Ávalos, Jorge Mateu Mahiques. METMA VII-GRASPA 14. Torino (Itàlia). 10-09-2014. Científic. 2014.

  • Temperture prediction analysis considering the spatial distribution of the stations with clustering and reducing
  • L. Serra-Saurina, Pablo Juan Verdoy, D. Varga, M. Saez. METMA VII-GRASPA 14. Torino (Itàlia). 10-09-2014. Científic. 2014.

  • Educational research about self regulated adaptive learning through kpsi in technology, secondary education
  • Elisa Traver, Sergio Meseguer Costa, Pablo Juan Verdoy. 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2014). Sevilla. 17-11-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461724840.

  • Preparation and exploitation of digital resources in the settlement of trigonometrical problems
  • Marta Braulio Gonzalo, Pablo Juan Verdoy, Gil Lorenzo Valentín, J. Camarero. 6th International Conference of Education, Research and Innovation held (ICERI 2013). Sevilla. 18-11-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638475.

  • The relation between spatial visualization and skills for geometry
  • Marta Braulio Gonzalo, Pablo Juan Verdoy, Gil Lorenzo Valentín, Jorge Camarero. 6th International Conference of Education, Research and Innovation held (ICERI 2013). Sevilla (Espanya). 18-11-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638475.

  • Aplicación de modelos de procesos puntuales para la caracterización espacio-temporal del régimen de incendios en el este de España
  • Pau Aragó Galindo, P. Salvador, Pablo Juan Verdoy, C. Díaz Ávalos, L. Serra, M. Sáez, D. Vargas, Sergio Trilles Oliver, Jorge Mateu Mahiques. Congreso Forestal Español Montes: Servicios y desarrollo rural. Vitoria (Espanya). 10-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Ciencias Forestales. ISBN 9788493796495.

  • Spatial Bayesian modelling of armed conflicts in Africa
  • Pablo Juan Verdoy, Jorge Mateu Mahiques, K. Riazzudin. XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Castellón de la Plana (Espanya). 10-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219570.

  • Log Gaussian Cox processes analysis for spatio-temporal modelling of wildfires in Catalonia
  • L. Serra, D. Vargas, M. Sáez, Pablo Juan Verdoy, Jorge Mateu Mahiques. VI International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMA6). Guimaraes (Portugal). 12-09-2012. Científic. 2012.

  • La atención a la diversidad: ventajas del refuerzo en las clases de matemáticas en educación secundaria. Una experimentación extrapolable a otros niveles educativos
  • Paola Alegre Bargalló, Pablo Juan Verdoy, Jesús Gil Gómez. II Congreso Internacional sobre aprendizaje permanente. Competencias para una Formación Crítica: Aprender a lo largo de la vida. Castellón (Espanya). 21-06-2012. Científic. 2012.

  • La atención a la diversidad: ventajas del refuerzo en las clases de matemáticas en educación secundaria. Una experimentación extrapolable a otros niveles educativos
  • P. Alegre, Pablo Juan Verdoy, J. Gil. II Congreso Internacional sobre aprendizaje permanente. Castellón (Espanya). 21-06-2012. Científic. 2012.

  • New tests of separability for spatio-termporal marked point processes with covariates
  • Pablo Juan Verdoy, C. Diaz Ávalos, Jorge Mateu Mahiques. XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Madrid (Espanya). 17-04-2012. Científic. 2012.

  • Spatio-temporal modelling of wildfires in Catalonia, Spain, 1994-2008, through log Gaussian Cox processes
  • L. Serra, M. Sáez, D. Vargas, A. Tobías, Pablo Juan Verdoy, Jorge Mateu Mahiques. Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires III. Southampton (Regne Unit). 22-05-2012. Científic. 2012. Ed. WIT Press. ISBN 9781845645847.

  • Non parametric significance tests for spatial point processes with Covariates
  • C. Díaz Ávalos, Jorge Mateu Mahiques, Pablo Juan Verdoy. VI International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMA6). Guimaraes (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 12-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidade do Minho. ISBN 9789899793903.

  • Multivariate spatial modelling of prevalence of Chagas disease in Argentina
  • C. Díaz Ávalos, Pablo Juan Verdoy, Jorge Mateu Mahiques, J. Rabinovich. IX Conference on Geostatistics for Environmental Applications. Valencia (Espanya). 19-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788483639245.

  • Integración de modelos mediambientales en infraestructuras de datos especiales: un caso de uso en predicción de incendios
  • Sergio Trilles Oliver, Pablo Juan Verdoy, Laura Díaz Sánchez, Joaquín Huerta Guijarro. II Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales. Barcelona (Espanya). 09-11-2011. Científic. 2011.

  • Spatio-temporal pattern modelling of wildfires in Spain
  • M. Sáez, D. Vargas, L. Serra, Pablo Juan Verdoy, Jorge Mateu Mahiques. Spatial Statistics 2011. Enschede, The Netherlands. 23-03-2011. Científic. 2011.

  • Estadística pràctica amb full de càlcul
  • Pablo Juan Verdoy, Modesto Joaquín Beltrán Salvador, María Jose Peris Cerdá. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Caracterización del deportista popular de carreras de montaña: entrenamiento, lesiones y aspectos básicos de prevención
  • Jesús Gil Gómez, Pablo Juan Verdoy. III Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte. Plan integral de promoción del deporte y de la actividad física. Deporte y salud. Zaragoza (Espanya). 29-05-2009. Científic. 2009.

  • Caracterización de desportistas universitarios: Antropometría y composición corporal
  • Pablo Juan Verdoy, Jesús Gil Gómez. III Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte. Zaragoza. 29-05-2009. Científic. 2009.

  • Analysis of forest fires in Comunidad Valenciana (Spain) using a spatial statistics methodology
  • Pablo Gregori Huerta, Pablo Juan Verdoy, Jorge Mateu Mahiques, F. Saura. Workshop on Forest Fires and Point Processes. Toronto. 24-05-2005. Científic. 2005.

  • Wildfire hazard evaluation through a space-time point process conditional intesity model
  • Jorge Mateu Mahiques, Fuensanta Saura Igual, Pablo Gregori Huerta, Pablo Juan Verdoy. Ecosystems and Sustainable development V. Cádiz. 03-05-2005. Científic. 2005. Ed. WIT Press. ISBN 1845640136.

  • Testing independece for spatial processes through spectral analysis
  • Pablo Juan Verdoy, Emilio Porcu, Jorge Mateu Mahiques. Forth European Confrence on Gesostatistics for Environmental Applications. Barcelona (Espanya). 20-11-2209. Científic. 2002. Ed. Springer. ISBN 1402021143.

  • A spectral Test of nonstationarity for spatial processes
  • Jorge Mateu Mahiques, Pablo Juan Verdoy. Forth European Confrence on Gesostatistics for Environmental Applications. Barcelona (Espanya). 20-11-2002. Científic. 2002. Ed. Springer. ISBN 1402021143.

  Comités de congresos


  • Pablo Juan Verdoy. XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Castellón de la Plana (Espanya). 10-09-2013. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Pablo Juan Verdoy. 2015 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

  • Pablo Juan Verdoy. 2014 JOURNAL OF APPLIED STATISTICS.

  • Pablo Juan Verdoy. 2013 ENVIRONMETRICS.

  • Pablo Juan Verdoy. 2013 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE.

  • Pablo Juan Verdoy. 2013 JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS.

  • Pablo Juan Verdoy. 2013 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT.

  Apunts docents


  • Curso práctico de estadística. Más de 300 ejercicios resueltos
  • Pablo Juan Verdoy, Jorge Mateu Mahiques, E. Porcu. 2008. Ref. CS-011-2008. Universitat Jaume I.

  • Prácticas de control de calidad estadístico con Statgraphics
  • Jorge Mateu Mahiques, Pablo Juan Verdoy. 2004. Ref. CS-244-2004. Universitat Jaume I.

  • Control estadístico de calidad, con aplicaciones en ingeniería técnica mecánica e industria cerámica
  • Jorge Mateu Mahiques, Pablo Juan Verdoy. 2003. Ref. CS-306-2003. Universitat Jaume I.