UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

SANAHUJA RIBÉS, AIDA
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del grup d'investigació MEICRI - Millora Educativa i Ciutadania Crítica
 • HC2245DD - (964 729713)
 • asanahuj@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-3581-8801
 • Ressenya Personal

  Aida Sanahuja Ribés és professora Ajudant Doctora Tipus II en el Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura. Doctora per la Universitat Jaume I (menció Doctorat Internacional). Màster universitari en Professor/a Educació secundària: especialitat d'orientació educativa (Universitat de València). Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar, Llicenciada en Psicopedagogia i Diplomada en Magisteri, especialitat d'educació Infantil (Universitat Jaume I). Forma part del Grup de Recerca de Millora Educativa i Ciutadania Crítica (MEICRI) i col·labora amb el Laboratoire International sud l’inclusion scolaire (LISIS). Les seves línies de recerca actuals són les pràctiques d'aula inclusives i democràtiques, l'escola inclosa al territori i els processos d’investigació acció participativa.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Aida Sanahuja Ribés


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 12:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 10:00 12:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 14:30 15:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Aida Sanahuja Ribés


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1032 - PR1 Dimecres 10:00 12:00 11-09-2019 18-12-2019
  MI1032 - PR2 Dijous 12:00 14:00 12-09-2019 19-12-2019
  MI1032 - TE1 Dilluns 08:00 10:00 25-11-2019 16-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1846 - PR1 Dijous 12:30 14:30 13-02-2020 21-05-2020
  MI1846 - PR2 Dijous 10:30 12:30 13-02-2020 21-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1014 - Didáctica General Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1032 - Desenvolupament Professional del Docent Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1846 - Didàctica General Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP003 - Processos i Contextos Educatius Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAW016 - Pràctiques Inclusives a l'Aula des de la Investigació-Acció Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW022 - Pràcticum Professionalitzador Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW023 - Pràcticum d'Investigació Màster Universitari en Psicopedagogia