UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

AGUIRRE GARCÍA CARPINTERO, ARECIA
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Membre del grup d'investigació EDARSO - Educació, Art i Societat
 • HC2449DD - (964 729807)
 • aaguirre@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-1004-8046
 • Ressenya Personal

  Actualment, Arecia Aguirre García-Carpintero, desenvolupa el seu treball en la Universitat Jaume I de Castelló com a Ajudant Doctor en l'àrea de Teoria i Història de l'Educació dins el Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume I.

  En la seua trajectòria de recerca, destacar que és membre del grup de recerca EDARSO, el qual treballa per a la transformació social a través d'l'art amb la finalitat d'aportar llum sobre la dimensió educativa de la participació en iniciatives comunitàries. Els seus treballs de recerca giren al voltant de l'Educació Inclusiva, Pedagogia Social i Participació ciutadana. Concretament, se centra en la participació i transformació social des d'espais no formals d'educació, l'associacionisme juvenil i dins de l'educació formal, l'escola democràtica des de pressupostos d'inclusió. Així mateix, els sis projectes de recerca (autonòmics i nacionals) en els quals ha participat, en aquests darrers anys, s'han centrat en abordar diferents anàlisis i propostes per millorar la participació i la inclusió de l'alumnat en educació primària, secundària i superior.

  Fins a la data ha participat com a investigadora en projectes R + D, comptant, en l'actualitat, amb l'aprovació del seu primer projecte d'investigació finançat per la Universitat Jaume I dins el pla de promoció a la investigació 2019. En ell s'aborda la diversitat sexual com a aspecte principal per aconseguir la inclusió educativa en els centres d'Educació Secundària. Ha participat com a membre de l'equip de treball del projecte: Pedagogía inclusiva en la universidad: narrativas del profesorado (IP. Anabel Moriña), així com en els equips d'investigació de cinc projectes finançats (regionals i nacionals):

  Efectos del programa "alto en los barrios" sobre la inclusión social y transformación pacífica de conflictos en contextos vulnerables (IP. Lidón Moliner y Andrea Francisco);

  Re(d)efiniendo el papel de la escuela en procesos de participación socio comunitaria a través de las competencias mediáticas (IP. María Lozano);

  La escuela incluida: planificación y puesta en acción de prácticas educativas curriculares vinculadas al territorio (IP Auxiliadora Sales y Joan A. Traver);

  Participación comunitaria y escuela democrática: estrategias para la formación de una ciudadanía critica (IP. Joan A. Traver);

  La escuela incluida en el territorio: análisis de las estrategias de participación ciudadana desde la educación intercultural inclusiva (IP. Auxiliadora Sales y Odet Moliner).

  És autora de diferents articles i comunicacions sobre les temàtiques anteriors. Ha realitzat seminaris i ponències sobre la participació sociocomunitària com a eix principal. Alguns articles destacats i indexats en els dos últims anys són:

  Arecia Aguirre, Rafael Carballo & Rosario Lopez-Gavira (2020) Improving the academic experience of students with disabilities in higher education: faculty members of Social Sciences and Law speak out,Innovation: The European Journal of Social Science Research, DOI: 10.1080/13511610.2020.1828047;

  Arecia Aguirre, Lidón Moliner & Andrea Francisco (2020) “Can Anybody Help Me?” High School Teachers’ Experiences on LGBTphobia Perception, Teaching Intervention and Training on Affective and Sexual Diversity, Journal of Homosexuality, DOI: 10.1080/00918369.2020.1804265;

  Arecia Aguirre, Lidón Moliner & Joan A. Traver (2020) Autonomous participation. An activist ethnography in Maranya Youth Club, Ethnography and Education, 15:2, 190-206, DOI: 10.1080/17457823.2019.1593872;

  Lidón Moliner, Andrea Francisco & Arecia Aguirre (2018) Teenage attitudes towards sexual diversity in Spain, Sex Education, 18:6, 689-704, DOI: 10.1080/14681811.2018.1463213.

  Així mateix, ha estat revisora ​​en revistes JCR i Scopus en manuscrits relacionats amb la participació dels joves en l'entorn educatiu, l'educació inclusiva i les metodologia biogràfic narrativa i etnogràfica. Pel que fa a les contribucions a congressos, ha participat com a comunicant o en l'organització diferents trobades com, per exemple, a l'International Conference on Education and New Developments, Croàcia (2020); END (2019 i 2020); ECER Network (2019 i 2020); Congrés internacional d'Universitat i Inclusió (2019); AIDIPE 2019; CIUT 2018, entre d'altres.

  Un altre element del seu currículum se centra en els 2 anys d'estades en universitats internacionals de prestigi, com en l'Arizona State University, Universitat de Coimbra (CES) o Universitat Pedagògica Nacional de Mèxic a més de, universitats nacionals com Universitat de Sevilla, Universitat Autònoma de Madrid o Universitat de València.


  Quant a la seva trajectòria docent, aquesta inclou docència en màster i grau, concretament en el Màster en Psicopedagogia, el Màster d'Educació Secundària i els Graus de Mestre i Mestra d'Educació Infantil i Educació Primària. Finalment, compartir, la seva participació com a Coordinadora de Grau en la gestió educativa dins de la Comissió de Titulació de Grau de Mestre i Mestra d'Educació Infantil des 2014-2019.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1840 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MI1856 - Prácticum III Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació) Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  MP1856 - Prácticum III (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SBG118 - Estancia en Prácticas/Internship Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)
  SBG120 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Profesional / Master's Thesis Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Pautes per a elaborar el Treball Final de Grau al Grau de Mestre i Mestra d’Educació Primària
  • Arecia Aguirre García Carpintero, Ana Doménech Vidal, María Lidón Moliner Miravet, Alberto Cabedo Mas, Gil Lorenzo Valentín, Diego Moliner Urdiales, Lidon Monferrer Sales. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788417429430. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Técnicas para la participación democrática
  • Arecia Aguirre García Carpintero, Alicia Benet Gil, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés, Juan Andrés Traver Martí. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788416546954. Ed. Universitat Jaume I.

  • Guia breu de difusió centífica per a docents. Com publicar el meu treball?
  • Diego Moliner Urdiales, Arecia Aguirre García-Carpintero, Alberto Cabedo Mas, Ana Doménech Vidal, Gil Lorenzo Valentín, María Lidón Moliner Miravet. 2016. Autoria. Docent. ISBN 978841635652. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • XI Jornada Nacional sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada de Innovación Docente
  • Juan Andrés Traver Martí, María Lidón Moliner Miravet, Arecia Aguirre García-Carpintero, María Mercedes Marqués Andrés. 2011. Edició. Docent. ISBN 9788469441114. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Fuera del campus: la misión de la universidad a pie de obra
  • Maria Lozano Estivalis, Tomas Segarra Arnau, Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, Arecia Aguirre García Carpintero, María Lidón Moliner Miravet, Miguel Juan Ortells Roca. Pedagogías nómadas en acción. Participación y desarrollo comunitario. Barcelona (Espanya). Ed. Universitat Oberta de Catalunya. 2018. ISBN 9788491801542. Científic.

  • Haciendo grupo. Solidaridad y cooperación como base
  • Juan Andrés Traver Martí, Arecia Aguirre García Carpintero, María Lidón Moliner Miravet. Pedagogías nómadas en acción. Participación y desarrollo comunitario. Barcelona (Espanya). Ed. Universitat Oberta de Catalunya. 2018. ISBN 9788491801542. Científic.

  • Factores educativos en la construcción y transformación social: Participación juvenil en la comarca Els Ports
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, María Lidón Moliner Miravet, Juan Andrés Traver Martí. Aprendizaje de la ciudadanía y la participación. Castellón (Espanya). Ed. Traficantes de Sueños. 2014. ISBN 9788496453876. Científic.

  • La Participación de la comunidad educativa a través del aprendizaje servicio: una experiencia en acción
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, María Lidón Moliner Miravet. Dirección, liderazgo, modelos y procesos de gestión: claves hacia la transformación. Durango (Mèxic). Ed. Red Durango de Investigadores Educativos. 2013. ISBN 9786079063122. Científic.

  Ponències a congressos


  • La construcción de la cultura de empoderamiento colectivo en espacios juveniles de ocio y tiempo libre
  • Arecia Aguirre García Carpintero, María Lidón Moliner Miravet, Juan Andrés Traver Martí. XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa: Investigación comprometida para la transformación social (AIDIPE 2019). Madrid (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE). ISBN 9788409124114.

  • Avanzando hacia las universidad inclusivas. Recomendaciones del profesorado universitario
  • Carmen Márquez Vázquez, M. Dolores Cortés Vega, Ana Doménech Vidal, M. Nieves Sánchez Díaz, Víctor Hugo Perera, Noelia Melero, Ruth Cabeza Ruiz, Arecia Aguirre García Carpintero. XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa: Investigación comprometida para la transformación social (AIDIPE 2019). Madrid (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE). ISBN 9788409124114.

  • Experiencias del profesorado del área de Ciencias Sociales y Jurídicas que desarrolla pedagogía inclusiva en la universidad
  • Rafael Carballo Delgado, Arecia Aguirre García Carpintero, Rosario López Gavira, Anabel Moriña Díez, Noelia Melero Aguilar, Marta Sandoval Mena. IV Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad (CIUD 2018). Madrid (Espanya). 15-11-2018. Científic. 2019. Ed. Fundación ONCE. ISBN 9788488934512.

  • El acceso a la educación afectivo-sexual
  • María Lidón Moliner Miravet, Arecia Aguirre García Carpintero. XVI Congreso Internacional y XXXVI Jornadas de Universidades y Eduación Inclusiva . Salamanca (Espanya). 08-04-2019. Científic. 2019.

  • ¿Sexo en la ESO? Acceso a la educación afectivo-sexual con enfoque inclusivo en adolescentes
  • María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Arecia Aguirre García Carpintero. XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva: Prácticas innovadoras inclusivas: retos y oportunidades. Oviedo (Espanya). 03-04-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664504.

  • Ciudades de papel: Una etnografía crítica en una escuela de democracia juvenil
  • Arecia Aguirre García Carpintero, María Lidón Moliner Miravet, Juan Andrés Traver Martí. XXIX Congreso Internacional - Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social Pedagogía social, juventud y transformaciones sociales. Girona (Espanya). 14-09-2016. Científic. 2016. Ed. Universitat de Girona. ISBN 9788484584711.

  • Subsidiariedad y Acción socioeducativa de jóvenes para jóvenes: La Maranya, una Casa de Joventut en Benicàssim
  • Arecia Aguirre García Carpintero. Congreso internacional XXIX Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social. Universitat de Girona (Espanya). 14-09-2016. Científic. 2016. Ed. Universitat de Girona. ISBN 9788484584711.

  • Trabajando colectivamente para ampliar la narrativa LGTBI
  • Andrea Francisco Amat, Laura Poch, María Lidón Moliner Miravet, Arecia Aguirre García-Carpintero. Fourth Europe + Conference of Narrative Therapy and Community Work. V Encuentro de la Asociación Española de Terapia Narrativa. Barcelona (Espanya). 06-07-2016. Científic. 2016.

  • El proyecto reapropiándonos de nuestras vidas: visibilización de las personas LGTBI+ a través del teatro testimonio y las historias de vida
  • Laura Poch Riquer, Andrea Francisco Amat, Arecia Aguirre García-Carpintero, María Lidón Moliner Miravet. XX Congreso del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano "Salud, emociones y género". Universitat Jaume I (Espanya). 19-06-2016. Científic. 2016.

  • El teatro testimonio y las historias de vida de personas LGTBI+ como recursos pedagógicos: Reapropiándonos de nuestras vidas
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, Andrea Francisco Amat, María Lidón Moliner Miravet. XIII Congreso Internacional y XXXII Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Albacete. 14-03-2016. Científic. 2016.

  • Working affective sexual diversity at the classroom through life stories and testimony theater
  • María Lidón Moliner Miravet, Arecia Aguirre García-Carpintero, Andrea Francisco Amat, Laura Poch. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2016). Barcelona (Espanya). 04-07-2016. Científic. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460888604.

  • Desarrollo y validación de un cuestionario para la evaluación de la eficacia de los talleres de habilidades cooperativas
  • María Iluminada Vallet Bellmunt, Teresa María Vallet Bellmunt, María Lidón Moliner Miravet, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal. XV Jornadas sobre Aprendizaje Cooperativo (XVJAC2015). Valencia. 10-07-2015. Docent. 2015.

  • Espacios educativos de intercambio cultural: un estudio etnográfico en La Casa de Joventut La Maranya de Benicasim
  • Arecia Aguirre García Carpintero, María Lidón Moliner Miravet, Juan Andrés Traver Martí. I Congreso Internacional de Antropología AIBR. El ser Humano:Culturas, Orígenes y Destinos. Universidad Autónoma de Madrid (Espanya). 07-07-2015. Científic. 2015.

  • Transformar la LGTBIQ+FOBIA a través de relatos de vida. La experiencia del proyecto: Reapropiándonos de nuestras historias
  • Laura Poch Riquer, Andrea Francisco Amat, Arecia Aguirre García Carpintero, Ana Doménech Vidal, María Lidón Moliner Miravet. V Jornadas de Historias de vida en Educación. Voces silenciadas. Almería (Espanya). 26-03-2015. Científic. 2015.

  • Rúbricas para la evaluación de las memorias de prácticas de maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, María Lidón Moliner Miravet. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castelló (Espanya). 12-11-2015. Científic. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Cuando la inclusión deviene en participación: Espacios de investigación y mejora colaborativa en una escuela rural agrupada
  • Arecia Aguirre García-Carpintero. XXXIV Seminario interuniversitario de teoría de la Educación (SITE). Cuenca (Espanya). 15-11-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788490441725.

  • La línea del tiempo en la construcción de la escuela democrática:una herramienta para la transformación desde la participación horizontal
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, Jordi Català Llorca, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro. Comunicambio: Comunicación y Sociedad Civil para el cambio social (#comunicambio 2015). Castellón (Espanya). 20-05-2015. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • Construyendo la escuela intercultural inclusiva desde el diagnóstico social participativo
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, María Auxiliadora Sales Ciges, Paula Escobedo Peiro. XI Congreso Internacional, XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: La Escuela Excluida. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 08-04-2014. Científic. 2014.

  • Las historias de vida. Espacios para el aprendizaje y la reflexión
  • Andrea Francisco Amat, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, María Lidón Moliner Miravet. 3º Congreso Ibero-Americano en Investigación Cualitativa (CIAIQ 2014). Badajoz (Espanya). 14-07-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 9789728914486.

  • Mirror Dynamic With Young People of High Schools: Process of Awareness
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, María Lidón Moliner Miravet, Juan Andrés Traver Martí. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013). Rome (Itàlia). 08-02-2013. Científic. 2014. ISSN 1877-0428.

  • Analysis of students perceptions of life stories about lesbian migrant women as a teaching resource
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, María Lidón Moliner Miravet. 6 th International Conference on Intercultural Education (2013 eduhem). Almería (Espanya). 07-11-2013. Científic. 2014. ISSN 1877-0428.

  • Grupos interactivos: la comunidad en el aula
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, María Lidón Moliner Miravet. Educación Inclusiva: Desafíos y respuestas creativas (XXX Jornadas de Universidades y Educación Especial). Zaragoza (Espanya). 19-03-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788469572757.

  • Cooparative Learning at University Jaume I: Students values of a pedagogic iniciative with cooperative skills workshops
  • María Lidón Moliner Miravet, Ana Doménech Vidal, Arecia Aguirre García-Carpintero, Teresa María Vallet Bellmunt. 6th International Conference of Education, Research and Innovation held (ICERI 2013). Sevilla. 18-11-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638475.

  • Comunicación intercultural y cambio escolar
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Arecia Aguirre García-Carpintero, Paula Escobedo Peiro, Ana Doménech Vidal. VI Congreso Internacional de Educación Intercultural: "El poder de la comunicación en una sociedad globalizada". Universidad de Almería (Espanya). 10-11-2011. Científic. 2013. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788482405469.

  • ¿Cómo Planificamos una tutoría entre iguales?: Elementos Generales en el caso de la Universitat Jaume I
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, María Lidón Moliner Miravet, Juan Andrés Traver Martí. X Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid (Espanya). 11-07-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad Europea de Madrid. ISBN 9788495433619.

  • Tomar Conciencia: El Potencial de los Relatos de Vida
  • Ana Doménech Vidal, Arecia Aguirre García-Carpintero, Flores Higueras Parra. Jornadas de Historias de Vida en Educació - XXXII Edición de Cursos de Verano-XXV Cursos Europeos de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea. Donostia-San Sebastián (Espanya). 19-09-2013. Docent. 2013. ISSN 1989-8614.

  • Una experiencia de APS: Trabajando la interculturalidad en las aulas
  • Arecia Aguirre García-Carpintero. XV Jornadas de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Castellón (Espanya). 12-05-2010. Científic. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219594.

  • El potencial pedagógico de los relatos de vida: Una propuesta didáctica en la Universitat Jaume I
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, Andrea Francisco Amat, María Lidón Moliner Miravet. III Jornadas de Historias de vida en educación- La construcción del conocimiento a partir de historias de vida. Porto. 08-11-2012. Docent. 2012.

  • Una Experiencia hacia el diálogo, la transformación y el empoderamiento. Seminari Garbell: Aprendiendo a lo largo de la vida
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, María Lidón Moliner Miravet, Juan Andrés Traver Martí. II Congresos Internacional sobre Aprendizaje Permanente. Competencias para una Formación Crítica: Aprender a los largo de la vida. Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 21-06-2012. Científic. 2012.

  • Relatos de vida, una forma de aprendizaje y empoderamiento personal
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, Andrea Francisco Amat, katia García, Flores Higueras Parra, Ana María Martínez, María Lidón Moliner Miravet, Miguel Juan Ortells Roca, Sonia Parra, Lledó Pastor, Estela Vidal, Lara Zancada. II Congreso Internacional sobre aprendizaje permanente. competencias para una formación crítica: aprender a lo largo de la vida. Castellón (Espanya). 21-06-2012. Científic. 2012.

  • Ficha de actividades en Emprendeduría Social Universitaria
  • Arecia Aguirre García-Carpintero. Jornada Preparatoria de la Red Universitaria de Emprendeduría Social- RUES. Barcelona (Espanya). 26-01-2012. Científic. 2012.

  • Una experiencia de tutoría entre iguales recíproca en la Universitat Jaume I
  • María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Arecia Aguirre García-Carpintero. IX Congreso Intenacional. XXIX Jornadas de Univesidades y Educación Especial. Prácticas en Educación Inclusiva: diálogos entre Escuela, Ciudadanía y Universidad. Universidad de Cádiz (Espanya). 27-03-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788469497623.

  • Un taller de tutoría entre iguales en la universidad Jaume I
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, María Lidón Moliner Miravet. Congreso Internacional Estratégias Didácticas Inclusivas. Universitat Jaume I (Espanya). 01-12-2011. Científic. 2012. ISSN 1575-9393.

  • El diagnóstico social participativo juvenil como proceso de concientización: un estudio de caso
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, María Lidón Moliner Miravet, Juan Andrés Traver Martí. XII Congreso Internacional de Formación del Profesorado AUFOP-2012. Valladolid (Espanya). 22-11-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad de Valladolid; AUFOP - GEEPP. ISBN 9788492850976.

  • Ingredientes educativos en la agenda 21 de la cultura
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, Juan Andrés Traver Martí, María Lidón Moliner Miravet. I Congreso Internacional sobre Ciudadanía Crítica y Mejora Educativa: recursos, estrategias y experiencias. Castelló (Espanya). 13-10-2011. Científic. 2011. ISSN 1575-9393.

  • La perspectiva del docente: el aprendizaje cooperativo en educación primaria
  • Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, Arecia Aguirre García-Carpintero. XI Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada sobre Innovación en la Docencia. Castelló de la Plana. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469441114.

  • Cantidad y Calidad en el Aprendizaje Cooperativo: análisis del grado de cooperatividad en los grupos de trabajo
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro. XI Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada sobre Innovación en la Docencia. Castelló de la Plana. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469441114.

  • Aprendiendo Juntos en la escuela: una experiencia cooperativa
  • Paula Escobedo Peiro, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal. XI Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada sobre Innovación en la Docencia. Castelló de la Plana. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469441114.

  • Factores que favorecen la inserción laboral de personas con discapacidad en Castellón
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, Sonia Benages Gil, Mª Jesús Palanques Arija, Esther Sánchez lence. XVI Jornades de Foment de la Investigació de la FCHS. Universitat Jaume I Facultat de Ciencies Humanas i Social (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  • Trabajando la Interculturalidad en las aulas
  • Arecia Aguirre García-Carpintero. II Jornadas " El Aprendizaje Servicio: Experiencias sobre ciudadanía crítica". Universidad Jaume I Castelló (Espanya). 01-03-2010. Científic. 2010.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Social pedagogy, participatory research and social change. The case of the Youth Club of La Maranya, Spain
  • Arecia Aguirre García Carpintero. Universidad Estatal de Arizona (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 04-08-2017.

  • Estratègies participatives per a la transformació educativa
  • Arecia Aguirre García-Carpintero. Universitat Jaume I Castelló. 19-04-2013.

  Comités de congresos


  • Joan Soler Mata, Josep González Agapito, Eugenio Otero Urtaza, Alejandro Mayordomo Pérez, Salomó Marquès Sureda, Mª del Mar del Pozo Andrés, Antonio Viñao Frago, Victoria Robles, Bernat Sureda, Francesca Comas, Antoni Tort, Luis Miguel Lázaro Lorente, Llum Sanfeliu, Juan M Fernández Soria, Andrés Payà Rico, Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García, María Consol Victoria Aguilar Rodenas, Arecia Aguirre García Carpintero, Marc Pallares Piquer, Maria Santagueda Villanueva, María Ángeles Llopis Nebot, Óscar Chiva Bartoll, José Vicente Gil Noé. XXIV Jornades d’Història de l’Educació”:“L’impacte de les reformes educatives durant l’etapa democrática (1975-2006)". Castelló (Espanya). 25-11-2020. Científic.

  • Arecia Aguirre García Carpintero. II Jornades d'Orientació Professional i Inserció Laboral dels Graus en Mestre d'Educació Infantil i Primària. Castelló de la Plana (Espanya). 07-11-2017. Docent.

  • Arecia Aguirre García Carpintero. II Jornades Repensant la formació inicial de mestres: quin pràcticum volem?. Castelló de la Plana (Espanya). 26-09-2017. Docent.

  • Joaquín Beltrán Arandes, María Ripollés Meliá, Rosa María Agost Canós, Arecia Aguirre García-Carpintero, Belén Altava Benito, Rafael Ballester Arnal, Iván José Barreda Tarrazona, Montserrat Boronat Navarro, Andreu Casero Ripollés, María Isabel Castillo Catalán, Miguel Chover Selles, Eladio Joaquin Collado Boira, Eva Cifre Gallego, Paula Escobedo Peiro, María Mercedes Fernández Alonso, Antonio Fernández Hernández, Miguel Angel Fortea Bagán, Antonio Gallardo Izquierdo, Pedro García Sevilla, Florenci Vicent González Adelantado, María Pilar Jara Jiménez, Rafael Lapiedra Alcamí, María Odet Moliner García, María Luisa Nieto Soria, Marta Oller Rubert, Francisco Palmero Cantero, Ana María Piquer Vicent, Angel Miguel Pitarch Roig, Soledad Quero Castellano, María Paola Ruiz Bernardo, Enrique Javier Sánchez Vilches, Amelia Simó Vidal, Juan Andrés Traver Martí. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 12-11-2015. Docent.

  • Vicente José Benet Ferrando, Eloísa Fernanda Nos Aldás, María José Gámez Fuentes, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Luis Amador Iranzo Montés, Salvador Segui Cosme, Alex Iván Arévalo Salinas, Rosa María Agost Canós, María Auxiliadora Sales Ciges, Andreu Casero Ripollés, Jorge Adell Segura, Antonio Grandío Botella, Rosa Ana Peris Pichastor, Irene Comins Mingol, Sonia París Albert, Francisco José Raga Gimeno, Vicente Sanz Rozalén, Hugo Doménech Fabregat, Roberto Arnau Roselló, Pablo López Rabadán, Ramón Andrés Feenstra, Marta Martín Núñez, Alberto Cabedo Mas, María del Carmen Lázaro Guillamón, Tomás Segarra Arnau, Maria Lozano Estivalis, María Odet Moliner García, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, Alessandra Farné. Congreso Internacional de Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio 2015). Univeristat Jaume I de Castelló (Espanya). 20-05-2015. Científic.

  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Miguel Salvador Bauzà, Roberto Jose García Antolin, María Reina Ferrández Berrueco, María del Carmen Pellicer España, María Luisa Sanchiz Ruiz, Juan Andrés Traver Martí, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Maria Lozano Estivalis, Miguel Juan Ortells Roca, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, María Paola Ruiz Bernardo, Tomás Segarra Arnau, Manuel Martí Puig, Juan Pedro Navarro García, Dolores Mallén Fortanet, Josep Cristià Linares Bayo, Mercedes Ventura Campos, Rosa Mateu Pérez, Joan Ortí Ferreres, Gil Lorenzo Valentín. XI Congreso Internacional, XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: La Escuela Excluida. Universitat Jaume I (Espanya). 08-04-2014. Científic.

  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Miguel Salvador Bauzà, Roberto Jose García Antolin, María Reina Ferrández Berrueco, Juan Andrés Traver Martí, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Maria Lozano Estivalis, Miguel Juan Ortells Roca, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, María Paola Ruiz Bernardo, Tomás Segarra Arnau, Manuel Martí Puig, Juan Pedro Navarro García, Dolores Mallén Fortanet, Josep Cristià Linares Bayo, Rosa Mateu Pérez. XI Congreso Internacional, XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: La Escuela Excluida. Universitat Jaume I (Espanya). 08-04-2014. Científic.

  • Arecia Aguirre García-Carpintero. I Congreso Internacional sobre Ciudadanía Crítica y Mejora Educativa: recursos, estrategias y experiencias. Castellón (Espanya). 13-10-2011. Científic.

  • Arecia Aguirre García-Carpintero. XI Jornada Nacional Sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada de Innovación Docente. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent.

  • Arecia Aguirre García-Carpintero. IX Jornada de Mejora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló (Espanya). 27-06-2011. Docent.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Arecia Aguirre García Carpintero. 2018 KULT-UR.

  • Arecia Aguirre García Carpintero. 2018 Educacion XX1.

  • Arecia Aguirre García Carpintero. 2018 EDUCAR.

  • Arecia Aguirre García Carpintero. 2016 KULT-UR.