UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Educació, Art i Societat

EDARSO


Codi del grup: 303

Coordinació
Cabedo Mas, Alberto
Moliner Miravet, María Lidón
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Departament
Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Departament
Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura
Personal investigador Dedicació al grup
Aguirre García Carpintero, Arecia 100 %
Ortells Agramunt, Joaquín 100 %
Ripollés Mansilla, Antonio 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Rubio Fernández, Ana 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Alegre Ansuategui, Francisco José 100 %
Personal col·laborador de altres institucions Institució Dedicació al grup
Arriaga Sanz, Cristina Universidad del País Vasco 100 %

Línies d'investigació

 • Educació en contextos formals, no formals i informals
 • Didàctica de la música
 • Educació per a la diversitat
 • Tutoria entre iguals
 • Educació comunitària
 • Recuperació, catalogació i difusió del patrimoni musical
 • Música i estudis de pau, convivència, conflictes i desenvolupament

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Formació permanent i assessorament pedagògic i d'investigació educativa
 • Avaluació i assessorament en programes educatius
 • Accions de desenvolupament professional docent en educació musical
 • Elaboració de materials didàctics per al aprenentatge de la música
 • Assessorament en la catalogació, recuperació i difusió del patrimoni musical

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)