investigacio detall investigacio

EDARSO - Educació, Art i Societat

Coordinació:

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques, Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

El grup d’investigació EDARSO centra la seua activitat fonamental en la investigació educativa en contextos en els quals l’art és un vehicle de transformació social. L’anàlisi dels processos artístics com a eina educativa en contextos formals i no formals és clau per a comprendre el paper de l’educació en les nostres societats. Aspectes clau com l’educació en valors, l’estudi del patrimoni artístic i la seua transcendència en la societat, la preocupació per una educació igualitària i preocupada per la inclusió de la diversitat o l’educació per a la pau, són els eixos principals de les nostres línies educatives. En EDARSO duem a terme el desenvolupament i implementació de projectes artisticosocials i estudiem el seu impacte en l’educació. Format per investigadors i investigadores experts en educació, art i intervenció sociocomunitària, els estudis que duem a terme pretenen aportar llum sobre la dimensió educativa de la participació en iniciatives comunitàries en les quals l’art es converteix en un mitjà per al desenvolupament integral de les persones.