UJI

Informació personal

GARCÍA ESPARZA, JUAN ANTONIO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Representant CIT
 • Director/a de càtedra
 • Membre del grup d'investigació TECASOS - Technology, Quality and Sustainability in Construction
 • TC1029DD - (964 729158)
 • garca@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Juan Antonio García Esparza


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 09:40 12:40 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan Antonio García Esparza


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  ED0946 - LA1 Divendres 10:00 14:00 13-12-2019 13-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  ED0910 - LA1 Dimecres 17:00 19:00 05-02-2020 06-05-2020
  ED0910 - LA1 Dimecres 17:01 19:00 13-05-2020 13-05-2020
  ED0910 - PR1 Dimecres 17:00 19:00 29-01-2020 29-04-2020
  ED0910 - TE1 Dimecres 08:30 10:30 29-01-2020 13-05-2020
  ED0910 - TU1 Dimecres 16:00 17:00 29-01-2020 20-05-2020
  ED0917 - LA1 Dijous 12:16 14:15 30-04-2020 30-04-2020
  ED0917 - LA1 Dijous 12:15 14:15 30-01-2020 23-04-2020
  ED0917 - PR1 Dijous 12:15 14:15 23-01-2020 09-04-2020
  ED0917 - TE1 Dijous 10:00 12:00 23-01-2020 05-03-2020
  ED0917 - TU1 Dimecres 15:00 16:00 29-01-2020 20-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  ED0910 - Construcció I: Fonaments Grau en Arquitectura Tècnica
  ED0917 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta Grau en Arquitectura Tècnica
  ED0945 - Proyecto de Final de Grado Grado en Arquitectura Técnica
  ED0946 - Projectes II. Conservació i Manteniment Grau en Arquitectura Tècnica
  ED0947 - Prácticas Externas Grado en Arquitectura Técnica
  SJF017 - Rehabilitació Energètica Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)
  SJF019 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)