UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MOLÉS RIBERA, FRANCISCO
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Membre del grup d'investigació ISTENER - Enginyeria dels Sistemes Tèrmics i Energètics
 • TC1033DD - (964 729162)
 • molesf@uji.es
 • Ressenya Personal

  Francisco Molés Ribera és enginyer industrial per la Universitat Jaume I, on també va obtenir el títol del màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació. El 2015 va aconseguir el títol de doctor per la mateixa universitat amb la tesi "Anàlisi teòrica i experimental de fluids amb baix potencial d'efecte hivernacle com a alternatives al HFC-245fa en cicles orgànics Rankine de baixa temperatura." dirigida per Joaquín Navarro Esbrí, amb la qual va obtenir també la màxima qualificació i el premi extraordinari.

  Actualment treballa com a professor associat i investigador a la Universitat Jaume I. La seva activitat investigadora està centrada a la revaloració de fonts de calor de baixa temperatura a través de cicles orgànics Rankine.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Francisco Molés Ribera


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 11:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 11:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Francisco Molés Ribera


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1042 - LA1 Dilluns 16:00 18:30 17-02-2020 11-05-2020
  EE1043 - LA1 Dimarts 17:30 20:00 11-02-2020 07-04-2020
  EE1044 - LA1 Dimecres 16:00 18:30 19-02-2020 13-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1042 - Centrals Termoelèctriques Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1043 - Gestió Energètica en Plantes Industrials Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1044 - Ampliació d'Energies Renovables Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA019 - Instal·lacions de Climatització Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJF011 - Auditoria i Gestió Energètica Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)
  SJF019 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)