UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MOLÉS RIBERA, FRANCISCO
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Membre del grup d'investigació ISTENER - Enginyeria dels Sistemes Tèrmics i Energètics
 • TC1034DD - (964 729163)
 • molesf@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-3629-1973
 • Ressenya Personal

  Francisco Molés Ribera és enginyer industrial per la Universitat Jaume I, on també va obtenir el títol del màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació. El 2015 va aconseguir el títol de doctor per la mateixa universitat amb la tesi "Anàlisi teòrica i experimental de fluids amb baix potencial d'efecte hivernacle com a alternatives al HFC-245fa en cicles orgànics Rankine de baixa temperatura." dirigida per Joaquín Navarro Esbrí, amb la qual va obtenir també la màxima qualificació i el premi extraordinari.

  Actualment treballa com a professor associat i investigador a la Universitat Jaume I. La seva activitat investigadora està centrada a la revaloració de fonts de calor de baixa temperatura a través de cicles orgànics Rankine.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1043 - Gestió Energètica en Plantes Industrials Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJF004 - Instal·lacions de Climatització Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)
  SJF005 - Eficiència Energètica en Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)
  SJF011 - Auditoria i Gestió Energètica Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)
  SJF019 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)