investigacio detall investigacio

ISTENER - Enginyeria dels Sistemes Tèrmics i Energètics

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Nombre de doctors: 4

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

Les principals línies de recerca del grup de recerca ISTENER són els refrigerants de baix impacte ambiental per a sistemes de refrigeració i aire condicionat, desenvolupament de cicles orgànics Rankine per a revalorització de focus de calor residuals i renovables i bombes de calor d’alta temperatura. ISTENER es troba a l’avantguarda de l’estudi dels refrigerants de baix GWP i compta amb bancs d’assaig i circuits de suport totalment instrumentats llestos per a experimentar i analitzar el comportament de noves alternatives per a diferents aplicacions comercials. Dins de les possibilitats d’estudis que resulten de la investigació, ISTENER compta amb experiència en el desenvolupament de prototips de noves tecnologies, estudis teòrics, modelització de processos i caracterització de màquines en operació, i estudis termoeconòmics que determinen la viabilitat de les solucions. També ha realitzat nombroses auditories energètiques per a edificis i indústria, i en la proposta de mesures d’estalvi energètic com podria ser el reaprofitament i recuperació de calor, o emprant tecnologies de cogeneració. ISTENER compta amb un equip format per professorat i personal investigador pre i postdoctoral amb una gran inquietud per a obtenir solucions sostenibles que proporcionen la màxima reducció d’emissions d’efecte hivernacle. ISTENER ha participat en un gran nombre de projectes i contractes amb entitats públiques i privades que han donat lloc a la publicació de resultats en revistes científiques d’alt impacte, conferències internacionals i la direcció de tesis doctorals internacionals i treballs de final de màster i de grau amb la màxima qualificació.