UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Ingeniería de los Sistemas Térmicos y Energéticos

ISTENER

Energia, eficiència energètica, refrigeració, climatització, auditoria energètica, instal·lacions tèrmiques

Codi del grup: 225

Pàgina web: http://www.istener.uji.es

Coordinació
Navarro Esbrí, Joaquín
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Personal investigador Dedicació al grup
Barragán Cervera, Ángel 100 %
Molés Ribera, Francisco 100 %
Mota Babiloni, Adrián 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Amat Albuixech, Marta 100 %
Mateu Royo, Carlos 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Mor Pons, Modesto Javier 100 %
Blanco Marín, José Manuel 100 %

Línies d'investigació

 • Sistemes de generació d’energia. 
 • Eficiència energètica d’instal·lacions.
 • Sistemes de revaloració energètica (aprofitament calor residual).
 • Instal·lacions de refrigeració i climatització.
 • Auditories energètiques (indústria i edificació).
 • Caracterització de refrigerants i fluids energètics.
 • Sistemes i instal·lacions tèrmiques.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Auditories energètiques globals.
 • Auditories energètiques d’instal·lacions.
 • Disseny d’instal·lacions tèrmiques.
 • Disseny de sistemes de refrigeració/climatització.
 • Disseny de sistemes d’aprofitament de calor residual.
 • Disseny de mesures per a augmentar eficiència energètica d’instal·lacions.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)