UJI

Informació personal

MOLINER CABEDO, EMMANUELA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del grup d'investigació CECOM - Grup de Càlcul d’Estructures i Mecànica Computacional
 • NA2303DD - (964 387468)
 • molinere@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-8142-1936
 • Ressenya Personal

  Enginyeria Industrial per la Universitat Jaume I en 2003. Doctora en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de València des de juliol de 2012, després de la defensa de la tesi doctoral de títol "Comportamiento dinámico de puentes de ferrocarril para tráfico de alta velocidad y reacondicionamiento mediante disipadores viscoelásticos pasivos".
  Inicia la seva carrera professional a l'empresa privada com calculista d'estructures per al sector aeronàutic. Durant el curs 2007-2008 s'incorpora a la Universitat Jaume I com a professora ajudant, en l'àrea de Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció. Actualment és professora ajudant doctor tipus I, des de gener de 2014, i està acreditada per la figura de professor contractat doctor. Imparteix docència en els graus d'Arquitectura Tècnica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria en Tecnologies Industrials i Enginyeria Elèctrica.
  Va ser representant electe del claustre, tutora del programa d'acció tutorial universitària (PATU) i actualment tutora d'intercanvi.
  Forma part del grup de Càlcul d'Estructures i Construcció (GCEC), que centra la seva tasca investigadora en l'àmbit de la simulació numèrica del comportament de sistemes estructurals i l'anàlisi experimental. Les seves principals línies de recerca són la dinàmica de ponts de ferrocarril, el seu recondicionament mitjançant elements de dissipació passiva i el desenvolupament de models numèrics avançats per a l'anàlisi dinàmic. En aquest camp posseeix publicacions en revistes científiques indexades i comunicacions en congressos internacionals. Ha realitzat una estada postdoctoral al Departament d'Enginyeria Civil de la Universitat Catòlica de Lovaina (KUL), per investigar sobre l'evolució en el temps de les freqüències, formes modals i amortiment de ponts ferroviaris deguda a les variacions climàtiques estacionals ia l'aparició de danys estructurals.

  Horari Actual


  Horari de tutories de Emmanuela Moliner Cabedo


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 15:00 17:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 16:00 17:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 16:00 17:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Emmanuela Moliner Cabedo


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1026 - PR2 Dimecres 08:00 10:00 02-10-2019 11-12-2019
  EM1026 - TE2 Dijous 08:30 09:30 12-09-2019 12-12-2019
  EM1026 - TE2 Dimarts 08:30 10:30 10-09-2019 10-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1019 - LA9 Dimecres 19:00 21:30 04-03-2020 29-04-2020
  EE1019 - PR4 Dilluns 18:00 19:00 03-02-2020 20-04-2020
  EE1019 - PR5 Dimarts 15:30 16:30 04-02-2020 21-04-2020
  EE1019 - PR6 Dimarts 13:00 14:00 04-02-2020 21-04-2020
  EE1019 - PR7 Divendres 12:00 13:00 31-01-2020 08-05-2020
  EE1019 - TE3 Dijous 14:30 16:30 23-01-2020 14-05-2020
  EE1019 - TE3 Dilluns 17:00 18:00 27-01-2020 27-04-2020
  EE1019 - TE4 Dijous 08:30 10:30 23-01-2020 07-05-2020
  EE1019 - TE4 Divendres 11:00 12:00 24-01-2020 15-05-2020
  EM1019 - LA9 Dimecres 19:00 21:30 04-03-2020 29-04-2020
  EM1019 - PR4 Dilluns 18:00 19:00 03-02-2020 20-04-2020
  EM1019 - PR5 Dimarts 15:30 16:30 04-02-2020 21-04-2020
  EM1019 - PR6 Dimarts 13:00 14:00 04-02-2020 21-04-2020
  EM1019 - PR7 Divendres 12:00 13:00 31-01-2020 08-05-2020
  EM1019 - TE3 Dijous 14:30 16:30 23-01-2020 14-05-2020
  EM1019 - TE3 Dilluns 17:00 18:00 27-01-2020 27-04-2020
  EM1019 - TE4 Dijous 08:30 10:30 23-01-2020 07-05-2020
  EM1019 - TE4 Divendres 11:00 12:00 24-01-2020 15-05-2020
  ET1019 - LA9 Dimecres 19:00 21:30 04-03-2020 29-04-2020
  ET1019 - PR4 Dilluns 18:00 19:00 03-02-2020 20-04-2020
  ET1019 - PR5 Dimarts 15:30 16:30 04-02-2020 21-04-2020
  ET1019 - PR6 Dimarts 13:00 14:00 04-02-2020 21-04-2020
  ET1019 - PR7 Divendres 12:00 13:00 31-01-2020 08-05-2020
  ET1019 - TE3 Dijous 14:30 16:30 23-01-2020 14-05-2020
  ET1019 - TE3 Dilluns 17:00 18:00 27-01-2020 27-04-2020
  ET1019 - TE4 Dijous 08:30 10:30 23-01-2020 07-05-2020
  ET1019 - TE4 Divendres 11:00 12:00 24-01-2020 15-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  ED0945 - Proyecto de Final de Grado Grado en Arquitectura Técnica
  ED0947 - Prácticas Externas Grado en Arquitectura Técnica
  EE1019 - Elasticitat i Resistència de Materials Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1026 - Teoria d'Estructures Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA719 - Elasticitat i Resistència de Materials Màster Universitari en Enginyeria Industrial

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Comportamiento dinámico de puentes de ferrocarril para tráfico de alta velocidad y reacondicionamiento mediante disipadores viscoelásticos pasivos
  • Emmanuela Moliner Cabedo. 2012. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 9788483639610. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València.

  Capítols de llibre


  • Computational thermoelectricity applied to cooling devices
  • Roberto Palma Guerrero, Emmanuela Moliner Cabedo, Josep Forner Escrig. Bringing Thermoelectricity into Reality. (Espanya). Ed. InTech. 2018. ISBN 9781789234411. Científic.

  • Posada en marxa de l’assignatura IB11 estructures de l’edificació en 2n curs d’arquitectura tècnica: elaboració de material docent, pàgina web i planificació de pràctiques de laboratori.
  • David Hernandez Figueirido, Emmanuela Moliner Cabedo, María de los Dolores Martínez Rodrigo. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Introducció de l'aula virtual com eina d'ensenyament-aprenentatge en l'assignatura Estructures de l'Edificació (IB11)
  • David Hernandez Figueirido, Emmanuela Moliner Cabedo, María de los Dolores Martínez Rodrigo. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Posada en marxa de l'assignatura IB28 Tecnologia Avançada d'Estructures en 3er curs d'Arquitectura Tècnica: elaboració de material docent en suport digital i planificació de les pràctiques de laboratori.
  • David Hernandez Figueirido, Emmanuela Moliner Cabedo, María de los Dolores Martínez Rodrigo. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  Ponències a congressos


  • Resonance and cancellation mechanisms in existing High-Speed railway bridges with an orthotropic plate behaviour
  • María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, A. Romero, P. Galvin. 28th International Conference on Noise and Vibration Engineering (ISMA2018) / International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics (USD2018). Heverlee (Bèlgica). 17-09-2018. Científic. 2018. Ed. Katholieke Universiteit Leuven. ISBN 9789073802995.

  • Influence of transverse bracing beams on the dynamic behaviour of Arroyo Bracea I bridge in Madrid-Sevilla High- Speed railway line
  • Emmanuela Moliner Cabedo, P. Galvín, María de los Dolores Martínez Rodrigo, A. Romero. 28th International Conference on Noise and Vibration Engineering (ISMA2018) / International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics (USD2018). Heverlee (Bèlgica). 17-09-2018. Científic. 2018. Ed. Katholieke Universiteit Leuven. ISBN 9789073802995.

  • Advances in the simulation of the dynamic hebaviour of short simply-supported girder brigdes:Transverse behaviour and comparison with experimental measurements
  • Emmanuela Moliner Cabedo, María de los Dolores Martínez Rodrigo, A. Romero, P. Galvin. Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance (RAILWAYS 2018). Sitges (Espanya). 03-09-2018. Científic. 2018.

  • On the prediction of maximum resonance and cancellation of resonance in orthoptropic plates Application to railway brigdes
  • A. Galvin, María de los Dolores Martínez Rodrigo, A. Romero, Emmanuela Moliner Cabedo. Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance (RAILWAYS 2018). Sitges (Espanya). 03-09-2018. Científic. 2018.

  • Dynamic response of a short simply-supported girder bridge under railway excitation: effect of bracing beams on the transverse behaviour
  • Emmanuela Moliner Cabedo, A Romero, P Galvin, María de los Dolores Martínez Rodrigo. 1st. Conference on Structural Dynamics (DinEst 2018) /1ª Conferencia de Dinámica Estructural. Madrid (Espanya). 20-06-2018. Científic. 2018. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788409017331.

  • Resonance and cancellation in double-track simply supported railway bridges: theoretical predictions versus experimental measurements
  • María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Pedro Galvin, Antonio Romero. 1st. Conference on Structural Dynamics (DinEst 2018) /1ª Conferencia de Dinámica Estructural. Madrid (Espanya). 20-06-2018. Científic. 2018. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788409017331.

  • Experimental Analysis of Arroyo Bracea II Bridge in Madrid – Sevilla High-Speed Railway Line: Dynamic Response of the Structure and Effect of Soil Propertie
  • Pedro Galvin, Antonio Romero, Emmanuela Moliner Cabedo, María de los Dolores Martínez Rodrigo. 7th International Conference on Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures. San Diego (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 12-07-2017. Científic. 2018. Ed. Springer. ISBN 9783319674421.

  • Comporación de dos experiencias docentes en la evaluación continua de la asignatura de Elasticidad y Resistencia de Materiales
  • Roberto Palma Guerrero, Emmanuela Moliner Cabedo, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Alejandro Doménech Monforte, Javier Cepriá Bernal, Angel Albert Traver. V Jornadas Internationales sobre innovación docente en las titulaciones técnicas. Granada (Espanya). 19-10-2017. Docent. 2017. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788417293048.

  • Investigation of the dynamic response and effect of soil properties of Arroyo Bracea II bridge in Madrid-Sevilla High-Speed railway line through experimental analyses
  • P. Galvín, Emmanuela Moliner Cabedo, A. Romero, María de los Dolores Martínez Rodrigo. EURODYN 2017. International Conference on Structural Dynamics. Rome (Itàlia). 10-09-2017. Científic. 2017. ISSN 1877-7058.

  • Analysis of the results obtained in a test of basic knowledge of mechanics and elasticity in the second year of the degrees in the field of industrial engineering
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Alejandro Doménech Monforte, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Rosa Mondragón Cazorla, Marta Covadonga Mora Aguilar, Roberto Palma Guerrero, Víctor Roda Casanova, Maria José Rupérez Moreno, Francisco Tomas Sánchez Marín. V Jornadas Internationales sobre innovación docente en las titulaciones técnicas. Granada (Espanya). 19-10-2017. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461758951.

  • Non-linear finite element formulation of elastothermoelectric beams applied to model thermoelements in peltier devices
  • Roberto Palma Guerrero, J.L Pérez Aparicio, Emmanuela Moliner Cabedo. Congreso en Métodos Numéricos en Ingeniería (CMN 2015). Instituto Superior Técncio, Lisboa (Portugal). 29-06-2015. Científic. 2015. Ed. Associação Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional. ISBN 9789899941007.

  • Diseño, puesta en marcha y análisis de los resultados obtenidos en una prueba de evaluación de conocimientos comunes de mecánica y elasticidad en segundo curso de los grados de ingeniería del ámbito de la Ingeniería Industrial
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Alejandro Doménech Monforte, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Rosa Mondragón Cazorla, Marta Covadonga Mora Aguilar, Roberto Palma Guerrero, Víctor Roda Casanova, Maria José Rupérez Moreno, Francisco Tomas Sánchez Marín. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. UJI, Castellón. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Comportamiento térmico del viaducto de alta velocidad de Villanueva del Jalón
  • Manuel Cuadrado, Daniel Gómez Gómez del Pulgar, Emmanuela Moliner Cabedo. VIII Jornadas Internacionales de Ingeniería para Alta Velocidad. Palacio de Congresos de Córdoba (Espanya). 25-06-2014. Científic. 2014. Ed. Fundación Caminos De Hierro. ISBN 9788461701155.

  • Assessment of Long-Term Structural Health at Villanueva del Jalón Viaduct
  • Emmanuela Moliner Cabedo, M. Cuadrado. Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and maintenance. Corsia (França). 08-04-2014. Científic. 2014. Ed. Civil-Comp Press. ISBN 9781905088591.

  • Life cycle assessment of a fibre-reinforced polymer made of glass fibre phenolic resin with brominated flame retardant
  • Emmanuela Moliner Cabedo, J. Fabregat, M. Cseh, María Rosario Vidal Nadal. I Simposio de la red española de Análisis de Ciclo de Vida ACV&Bioenergía, CIEMAT. Madrid (Espanya). 15-10-2013. Científic. 2013. Ed. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). ISBN 9788478347148.

  • Dynamic performance of existing simply supported high-speed railway bridges: influence of elastomeric bearings and transverse vibrations in the prediction of vertical acceleration levels
  • Emmanuela Moliner Cabedo, María de los Dolores Martínez Rodrigo, J. Lavado, A. Castillo-Linares. Interntional Conference on Noise and Vibration Engineering. KU Leuven (Bèlgica). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Katholieke Universiteit Leuven. ISBN 9789073802896.

  • A simple formula for predicting the maxium vertical accelaration in simply-supported railway brigdes under high-speed traffic
  • P. Museros, J.M. Soria, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo. Issues on Mechanical and Civil Engineering. A Symposium to Honour Professor Enrique Alarcón. Real Academia de Ingenieria, Madrid (Espanya). 16-11-2012. Científic. 2012. Ed. UPM Press. ISBN 9788493919672.

  • Advanced numerical models fopr the dynamic simulation of High Speed railway bridges odf short to medium spans
  • Emmanuela Moliner Cabedo, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Lavado J.. 8th International Conference on Structural Dynamics. Leuven, Belgium. 04-07-2011. Científic. 2011. Ed. EURODYN. ISBN 9789076019314.

  • ED0918-Estructures III: Hormigón Armado y Cimentaciones en 2º curso de Ingeniería de la Edificación: elaboración de material docente en soporte digital, planificación de les prácticas de laboratorio y
  • David Hernandez Figueirido, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Implantación de un sistema de evaluación multimétodo en la asignatura IB28 Tecnología Avanzada de estructuras. Estructuras de hormigón de Arquitectura Técnica
  • David Hernandez Figueirido, Emmanuela Moliner Cabedo, Maria Dolore Martínez Rodríguez. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Implantación de un sistema de evaluación continua basado en problemas en la asignatura IB11- Estructuras de la Edificación de Arquitectura Técnica
  • Emmanuela Moliner Cabedo. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • The Tenth International Conference on Computational Structures Technolgy
  • María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Nasarre J.. The Free Vibration Response of Elastically Supported Beams travesed by Moving Loads and its Application to Railway Bridges. Valencia. 14-09-2010. Científic. 2010. Ed. Civil-Comp Press. ISBN 9781905088379.

  • ENVIRONMENT. The noise impact category in Life Cycle Assessment
  • D. Garraín, V. Franco, María Rosario Vidal Nadal, Emmanuela Moliner Cabedo, S. Casanova. Selected proceedings from the 12th international congress on project engineering. Zaragoza. 09-11-2007. Científic. 2009. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461335572.

  • Vibration Control of High-Speed railway brigdes using non linear viscoelastic dampers
  • Emmanuela Moliner Cabedo, P. Museros, J. Nasarre. COMPDYN2009-2nd International Conference on Computacional Methods in Structural Dynamics and Earthquake Enginering. Rhodes, Greede. 22-06-2009. Científic. 2009. Ed. National Technical University of Athens. ISBN 9789602546826.

  • Vibration Contol of High-Speed railway bridges using viscoelastic dampers modelled by means of fractional derivatives
  • Emmanuela Moliner Cabedo, P. Museros, María de los Dolores Martínez Rodrigo. ISMA2008- International Conference on Noise anb Vibration Engineering. Heverlee (Belgium). 15-09-2008. Científic. 2008. Ed. Katholieke Universiteit Leuven. ISBN 9789073802865.

  • RETROFIT OF RAILWAY BRIDGES FOR HIGH-SPEED TRAFFIC USING DISCRETE VISCOELASTIC DAMPERS
  • Emmanuela Moliner Cabedo, P. Museros, A. Castillo-Linares. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL METHODS IN STRUCTURAL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING. Crete (Grècia). 13-06-2007. Científic. 2007.

  • Vertical vibration control of multi-track High-Speed railway bridges under resonant conditions retrofitted with Fluid Viscous Dampers
  • María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, P. Museros. ISMA 2006. Heverlee, Belgica. 18-09-2006. Científic. 2006. Ed. Katholieke Universiteit Leuven. ISBN 9073802830.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Emmanuela Moliner Cabedo. 2018 SHOCK AND VIBRATION.

  • Emmanuela Moliner Cabedo. 2017 SHOCK AND VIBRATION.