Grupo de Cálculo de Estructuras y Construcción

GCEC

Anàlisi estructural, càlcul d’estructures, elements finits, formigó, acer, dinàmica, sisme, no linealitat, enginyeria forense, anàlisi modal experimental, vibracions, computació altes prestacions, sistemes multiprocessador, biblioteques càlcul numèric, simulació.

Codi del grup: 108

Coordinació
Martínez Rodrigo, María de los Dolores
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Personal investigador Dedicació al grup
Hernandez Figueirido, David 50 %
Moliner Cabedo, Emmanuela 100 %
Palma Guerrero, Roberto 100 %

Línies d'investigació

 • Anàlisi i disseny, estàtic i dinàmic, no lineal d’estructures.
 • Anàlisi d’estructures de formigó. Armat per computació en paral·lel.
 • Dinàmica de ponts de ferrocarril.
 • Reducció de vibracions.
 • Patologies d’estructures.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Implementació i desenvolupament de programari d’anàlisi- disseny d’estructures.
 • Càlcul estructural per elements finits (estàtic – dinàmic, lineal - no lineal, tèrmic i termoplàstic).
  • Estàtic - Dinàmic.
  • Lineal - No lineal.
  • Tèrmic i termoelàstic.
 • Càlcul, disseny i execució de naus industrials.
 • Càlcul d’estructures de formigó i fonamentacions per a edificació.
 • Càlcul sísmic.
 • Anàlisi modal experimental.
 • Estudis d’anàlisi i reducció de vibracions.
 • Patologies estructurals.
 • Assajos de laboratori sobre elements estructurals (bigues, pilars, lloses, etc.) o nous productes per a la construcció. Més informació...

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16