UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Grupo de Cálculo de Estructuras y Mecánica Computacional

CECOM

Anàlisi estructural, càlcul d’estructures, elements finits, formigó, acer, dinàmica, sisme, no linealitat, enginyeria forense, anàlisi modal experimental, vibracions, computació altes prestacions, sistemes multiprocessador, biblioteques càlcul numèric, simulació.

Codi del grup: 108

Coordinació
Martínez Rodrigo, María de los Dolores
Piquer Vicent, Ana María
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Personal investigador Dedicació al grup
Albero Gabarda, Vicente 100 %
Hernandez Figueirido, David 100 %
Moliner Cabedo, Emmanuela 100 %
Portolés Flaj, José Manuel 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Martínez Ramos, Oscar 100 %

Línies d'investigació

 • Estructures mixtes acer-formigó (CFT). Fred i foc
 • Experimentació en estructures mixtes
 • Tècniques d'Intel·ligència Artificial aplicades a la predicció del comportament de pilars mixtes
 • Multifísica computacional
 • Mecànica de medis continus generalitzada
 • Control passiu d'estructures
 • Disseny sismoresistent d'estructures
 • Vibracions d'origen ferroviari. Dinàmica de ponts de ferrocarril

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Implementació i desenvolupament de programari d’anàlisi- disseny d’estructures
 • Càlcul estructural per elements finits: Estàtic / dinàmic, lineal / no lineal, termoelàstic, etc.
 • Optimització i càlcul de naus industrials
 • Càlcul d’estructures de formigó i fonamentacions per a edificació
 • Estudi i anàlisi de patologies estructurals
 • Càlcul sísmic i disseny sismoresistent d'estructures
 • Anàlisi modal experimental. Estudis d’anàlisi i reducció de vibracions
 • Assajos de laboratori sobre elements estructurals (bigues, pilars, lloses, etc.) o nous productes per a la construcció

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)