UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MONDRAGÓN CAZORLA, ROSA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Membre del grup d'investigació GFM - Fluids Multifàsics
 • TC2336DD - (964 728145)
 • mondragn@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-9353-0275
 • Ressenya Personal

  Enginyera Química per la Universitat Jaume I de Castelló en 2008. Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics per la Universitat Jaume I de Castelló en 2009. Doctora per la Universitat Jaume I de Castelló el 2013 amb la tesi "Estudio de la cinética de secado de gotas de nanofluidos, y caracterización microestructural y mecánica de los gránulos obtenidos" obtenint la qualificació d'Apte Cum Laude. El treball realitzat ha estat mereixedor de rebre el premi extraordinari de doctorat en l'àmbit d'Enginyeries.

  La línia d'investigació seguida durant la trajectòria investigadora iniciada el 2008 es centra en la millora de l'eficiència de processos industrials en què intervenen fenòmens de transferència de matèria i energia. És possible dividir la trajectòria en:

  • Optimització del procés d'assecat per atomització de suspensions aquoses: estudi de la cinètica d'assecat de gotes de nanofluids, l'empaquetament de les partícules a l'interior de l'grànul i les propietats mecàniques del producte final.
  • Ús de nanofluids basats en aigua, olis tèrmics i materials amb canvi de fase en aplicacions industrials. Formulació i caracterització de nanofluids per a l'optimització de processos de transferència de calor i emmagatzemament d'energia.
  • Formulació i ús de nanofluids solars per a la millora de processos d'absorció de radiació solar amb diferents aplicacions.

  En relació amb aquests temes d'investigació he fet estades el 2011 a la Universitat de Leeds (Regne Unit) i el 2014 a la University of Birminghan (Regne Unit).

  Sóc professora de l'àrea de Mecànica de Fluids del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció des de setembre de 2012. He impartit docència en les titulacions d'Enginyeria Industrial, Enginyeria Química i Graus en Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica i Enginyeria en Tecnologies Industrials. També he impartit docència en el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1023 - Fundamentos de Hidráulica y Maquinaria Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1042 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1823 - Fonaments d'Hidràulica i Maquinària Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1842 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (Plan de 2018)
  EE1016 - Mecànica de Fluids Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1016 - Mecànica de Fluids Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1016 - Mecànica de Fluids Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA006 - Instal·lacions de Fluids i Màquines Hidràuliques Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA716 - Mecànica de Fluids Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJF012 - Emmagatzemament d'Energia Mitjançant Fluids Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)
  SJF019 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  Ponències a congressos


  • Experimental Characterisation of gold nanofluids for solar applications: optical properties and photothermal efficiency
  • Jorge Burgos Rodríguez, Rosa Mondragón Cazorla, Alexandra Gimeno Furió, Aroa Galán García, Leonor Hernández López. 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2021). Virtual (Espanya). 26-07-2021. Científic. 2021. Ed. International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT). ISBN 9781775922162.

  • Comunicación efectiva en informes técnicos de prácticas de laboratorio mediante un juego de roles
  • Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla. Congreso Virtual: Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior. ATIDES 2020. Castellón (Espanya). 15-10-2020. Docent. 2021. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788418432347.

  • Mechanical Reliability of Core-Shell Nanoparticles for thermal energy storage by Finite Element Method
  • Josep Forner Escrig, Rosa Mondragón Cazorla, Roberto Palma Guerrero. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019), 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Heat transfer and thermal storage improvement of nanofluids containing nanoencapsulated phase change materials
  • Javier Gil Font, Marie-Anne Hatte, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Stability and optical analysis of carbon black thermal oil-based nanofluid as direct solar energy absorber
  • Alexandra Gimeno Furió, Leonor Hernández López, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Nanoencapsulation of Metallic PCMs with Atomic Layer Deposition
  • Nuria Navarrete Argilés, Leonor Hernández López, D. La Zara, J.R. Ommen, Rosa Mondragón Cazorla. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Docent. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Nanoencapsulation of Metallic PCMs with Atomic Layer Deposition
  • Nuria Navarrete Argilés, Leonor Hernández López, D. La Zara, J.R. Ommen, Rosa Mondragón Cazorla. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Finite element formulation of Heat propagation in Nanoencapsulated Phase Change Materials
  • Josep Forner Escrig, Rosa Mondragón Cazorla, Roberto Palma Guerrero. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019), 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. Bubok Publishing. ISBN 9788468539171.

  • Non-linear finite element modelling of light-to-heat energy conversion applied to nanoencapsulated phase change materials
  • Josep Forner Escrig, Rosa Mondragón Cazorla, Roberto Palma Guerrero. VIII International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. Sitges (Espanya). 03-06-2019. Científic. 2019. Ed. International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE). ISBN 9788494919459.

  • Development, characterization and optimization of thermal oils with enhanced thermal properties though nanoencapsulated metal phase change materials
  • Javier Gil Font, Marie-Anne Hatte, Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López. Eurotherm Seminar #112: Advances in Thermal Energy Storage. Lleida (Espanya). 15-05-2019. Científic. 2019. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491441557.

  • Sorption materials characterization and lab-scale reaction
  • M. Fullana-Puig, V. Palomba, A. Salem, Rosa Mondragón Cazorla, A. Fernandez, Aran Solé Garrigós, L. Calabrese, C. Obrecht, Leonor Hernández López, A. Frazzica, L. Cabeza. Eurotherm Seminar #112: Advances in Thermal Energy Storage. Lleida (Espanya). 15-05-2019. Científic. 2019. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491441557.

  • Thermal storage and stability characterization of a Solar Salt based nanofluid containing self-nanoencapsulated phase change material
  • Nuria Navarrete Argilés, Alexandra Gimeno Furió, Leonor Hernández López, Rosa Mondragón Cazorla. Eurotherm Seminar #112: Advances in Thermal Energy Storage. Lleida (Espanya). 15-05-2019. Científic. 2019. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491441557.

  • Thermal stability of the black-coloured sand for concentrated solar power applications
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Camila Barreneche, Luis Cabedo Mas. Eurotherm Seminar #112: Advances in Thermal Energy Storage. Lleida (Espanya). 15-05-2019. Científic. 2019. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491441557.

  • Phase-change-thermoelastic modelling for nanoencapsulated phase change materials
  • Josep Forner Escrig, Rosa Mondragón Cazorla, Raúl Martínez Cuenca, Roberto Palma Guerrero. Eurotherm Seminar #112: Advances in Thermal Energy Storage. Lleida (Espanya). 15-05-2019. Científic. 2019. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491441557.

  • Single droplet drying of detergents. experimentation & modeling
  • B Hernández, L.M. De Juan, M. Martín, José Enrique Juliá Bolívar, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Juan Carlos Jarque Fonfría, Sergio Chiva Vicent. IDS’2018 – 21st International Drying Symposium València, Spain. València (Espanya). 11-09-2018. Científic. 2018.

  • Solar Nanofluids Synthesized by Femtosecond Laser Radiation
  • Verónica Puerto Belda, Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, Omel Mendoza Yero, Jesús Lancis Sáez, Pedro Andrés, José Enrique Juliá Bolívar, María Gladis Mínguez Vega. Ultrafast Science and Technology Spain meeting (USTS 2017). Salamanca (Espanya). 22-11-2017. Científic. 2017.

  • Puesta en marcha de plan de actuacion en respuesta a prescripciones eurare para la formación y evaluación de competencias transversales en las ingenierías del ámbito industrial de la Universitat Jaume I
  • Pedro Balaguer Herrero, Cristina Chiralt Monleon, José Enrique Juliá Bolívar, Luis Martínez León, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Ana María Piquer Vicent, Enrique Javier Sánchez Vilches, Rosa Mondragón Cazorla. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Puesta en marcha de plan de actuación en respuesta a prescripciones eur- ace® para la formación y evaluación de competencias transversales en las ingenierías del ámbito industrial de la Universitat Jaume I
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Pedro Balaguer Herrero, Vicente Beltrán Porcar, María Dolores Bovea Edo, Cristina Chiralt Monleon, Francisco José Colomer Mendoza, Ana Gosalbo Nebot, Leonor Hernández López, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Rodrigo Llopis Doménech, Sergio Martí Forés, Luis Martínez León, María de los Dolores Martínez Rodrigo, María José Orts Tarí, Ana María Piquer Vicent, Gabriel Recatalá Ballester, Julio Ariel Romero Pérez, Daniel Sánchez García-Vacas, Francisco Tomas Sánchez Marín, Enrique Javier Sánchez Vilches, Rosa Mondragón Cazorla. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Synthesis of Tin Based Volumetric Absorber Nanofluid By Femtosecond Laser Radiation
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, Verónica Puerto Belda, Omel Mendoza Yero, Jesús Lancis Sáez, José Enrique Juliá Bolívar, María Gladis Mínguez Vega. Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/EUROPE-EQEC 2017). Munich (Alemanya). 25-06-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781509067367.

  • On the Use of Nano-Encapsulated Phase Change Materials for Thermal-Oil and Molten Salt-Based Nanofluids
  • Nuria Navarrete Argilés, Alexandra Gimeno Furió, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Luis Cabedo Mas, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, José Enrique Juliá Bolívar. 1st European Symposium on Nanofluids (ESNf2017). Lisboa (Portugal). 08-10-2017. Científic. 2017. Ed. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. ISBN 9789729665356.

  • Synthesis of Tin/Ethylene Glycol solar nanofluid by a femtosecond laser-assisted technique
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, Verónica Puerto Belda, Omel Mendoza Yero, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega, José Enrique Juliá Bolívar. 1st European Symposium on Nanofluids (ESNf2017). Lisboa (Portugal). 08-10-2017. Científic. 2017. Ed. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. ISBN 9789729665356.

  • Thermophysical properties of a nanofluid based on a eutectic mixture of dipheny and diphenyl oxide and carbon black nanoparticles
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla, E. Cervantes, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca, Luis Cabedo Mas, José Enrique Juliá Bolívar. 13th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Portoroz (Eslovènia). 17-07-2017. Científic. 2017. Ed. International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT). ISBN 9781775921400.

  • Synthesis of Tin/Ethylene Glycol solar nanofluid by a femtosecond laser ablation
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, Verónica Puerto Belda, Jesús Lancis Sáez, Pedro Andrés, Omel Mendoza Yero, José Enrique Juliá Bolívar, María Gladis Mínguez Vega. 10ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL17. Santiago de Compostela (Espanya). 12-07-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Óptica y Fotónica de Santiago. ISBN 9788416989812.

  • Characterization of a nanofluid based on Therminol VP-1 and carbon nanoparticles under high temperature conditions
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca, Luis Cabedo Mas, José Enrique Juliá Bolívar. 10º Congreso Internacional ingeniería termodinámica. Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • In Situ Fabrication of a Solar Nanofluid by a Femtosecond Laser Ablation of Tin in Ethylene Glycol
  • RAFAEL OMAR TORRES MENDIETA, Rosa Mondragón Cazorla, Verónica Puerto-Belda, Omel Mendoza Yero, Pedro Andrés, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega, José Enrique Juliá Bolívar. SOLARPACES 2016: International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems. Abu Dhabi, United Arab Emirates (Emirats Àrabs, Unió dels). 11-10-2016. Científic. 2017. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735415225.

  • Thermal and optical characterization of tetrathylene glycol -based solar nanofluid at high temperature conditions
  • Alexandra Gimeno Furió, Nuria Navarrete Argilés, Raúl Martínez Cuenca, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. 12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Malaga (Espanya). 11-07-2016. Científic. 2016. Ed. International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT). ISBN 9781775921240.

  • Synthesis of a solar tin-based nanofluid by a femtosecond laser-assisted approach
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Verónica Puerto Belda, Rosa Mondragón Cazorla, Carlos Doñate Buendía, Omel Mendoza Yero, Jesús Lancis Sáez, José Enrique Juliá Bolívar, María Gladis Mínguez Vega. CNMAT 2016. Gijón (Espanya). 08-06-2016. Científic. 2016.

  • Analysis of the results obtained in a test of basic knowledge of mechanics and elasticity in the second year of the degrees in the field of industrial engineering
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Alejandro Doménech Monforte, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Rosa Mondragón Cazorla, Marta Covadonga Mora Aguilar, Roberto Palma Guerrero, Víctor Roda Casanova, Maria José Rupérez Moreno, Francisco Tomas Sánchez Marín. V Jornadas Internationales sobre innovación docente en las titulaciones técnicas. Granada (Espanya). 19-10-2017. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461758951.

  • Laser-assisted technique for the fabrication of an oil-based nanofluid
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, Carlos Doñate Buendía, P. Andrés, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega. XI Reunión Nacional de Óptica Día de la Luz. Salamanca (Espanya). 01-09-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad de Salamanca. ISBN 9788460846093.

  • Diseño, puesta en marcha y análisis de los resultados obtenidos en una prueba de evaluación de conocimientos comunes de mecánica y elasticidad en segundo curso de los grados de ingeniería del ámbito de la Ingeniería Industrial
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Alejandro Doménech Monforte, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Rosa Mondragón Cazorla, Marta Covadonga Mora Aguilar, Roberto Palma Guerrero, Víctor Roda Casanova, Maria José Rupérez Moreno, Francisco Tomas Sánchez Marín. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. UJI, Castellón. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Fabrication of high stable gold nanofluid by pulsed laser ablation in liquids
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega. Advanced Materials World Congress. Stockholm (Suècia). 23-08-2016. Científic. 2015. Ed. VBRI Press. ISBN 9789188252005.

  • Improvement of stability properties in heat transfer nanofluids fabricated by pulsed laser ablation in liquids
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Omel Mendoza Yero, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega. 58th Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences. Vilnius (Lituània). 24-03-2015. Científic. 2015. ISSN 2029-4425.

  • Enhancement of Properties of Heat Transfer Fluids by In-situ Fabrication of Gold Nanoparticles by Pulsed Laser Ablation in Liquids
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Omel Mendoza Yero, P. Andrés, Jesús Lancis Sáez. European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference (Europe-EQEC 2015). Munich (Alemanya). 21-06-2015. Científic. 2015. Ed. OSA Publishing. ISBN 9781467374750.

  • Nanoparticle agglomeration in Therminol VP-1 after being produced by Pulsed Laser Ablation in Liquids in two steps
  • Rafael Omar Torres Mendieta, Rosa Mondragón Cazorla, P. Andrés, Jesús Lancis Sáez. EOSAM 2014. Berlin (Alemanya). 15-09-2014. Científic. 2014.

  • Learning basic engineering concepts through the use of computational fluid dynamics
  • Raúl Martínez Cuenca, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Salvador Francisco Torro Cueco, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. INTED2014- International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Estudio de la influencia del método de dispersión utilizado en la preparación de suspensiones de nanofluidos sobre las propiedades térmicasy reológicas de los mismos
  • C. Segarra, Juan Carlos Jarque Fonfría, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Characterizacion of physical properties of nanofluids with carbon nanotubes for Heat transfer application
  • C. Segarra, Juan Carlos Jarque Fonfría, I. Castello, Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ExHFT-8). Lisboa (Portugal). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Characterization of physical properties of nanofluids for heat transfer application
  • Rosa Mondragón Cazorla, Carmen Segarra, Juan Carlos Jarque Fonfría, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Raúl Martínez Cuenca. 6th European Thermal Sciences Conference (Eurotherm 2012). Poitiers (França). 04-09-2012. Científic. 2013. ISSN 1742-6588.

  • Improvement of the students motivation and performance during the continuous assessment test in industrial engineering degrees
  • Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, Leonor Hernández López. 5th International conference on education and new learning technologies (EDULEARN 2013). Barcelona. 01-07-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638222.

  • Drying Kinetics and packing of particles of silica-water ¡nanofluid droplets dried in an acoustic levitator
  • Rosa Mondragón Cazorla, Juan Carlos Jarque Fonfría, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systens. Heidelberg (Alemanya). 02-09-2012. Científic. 2012.

  • Measurement and modeling of forced convective heat transfer coefficient and pressure drop of Ai203-and SiO2-Water nanofluids
  • Raúl Martínez Cuenca, Leonor Hernández López, T. Hibiki, Rosa Mondragón Cazorla, Juan Carlos Jarque Fonfría. 6th European Thermal Sciences Conference- Eurotherm 2012. Poitiers Futuroscope (França). 04-09-2012. Científic. 2012. Ed. Société Française de Thermique. ISBN 9782905267849.

  • Influence of variables on the drying behavior of single droplets of nanofluids in an acoustic levitator
  • Rosa Mondragón Cazorla, Juan Carlos Jarque Fonfría, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. 24th European Conference Liquid Atomization and Spray Systems. Estoril (Portugal). 05-09-2011. Científic. 2011. Ed. Institute for Liquid Atomization and Spray Systems (ILASS). ISBN 9789892024097.

  • Drying Behavior of High Load Multiphases Droplets at High Temperature Conditions
  • Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Juan Carlos Jarque Fonfría, Sergio Chiva Vicent. 7th International Conference on Multiphase Flow. Tampa, FL USA. 30-05-2010. Científic. 2010.

  • Drying Behavior of High Load Multiphase Droplets al High Temperature Conditions in an Acoustic Levitator
  • Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Juan Carlos Jarque Fonfría, Vicente Cantavella Soler. 23rd Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Brno, Czech Republic. 06-09-2010. Científic. 2010. Ed. Institute for Liquid Atomization and Spray Systems (ILASS). ISBN 9788073999971.

  • Study of the Drying behavior of High Load Multiphase Droplets in a Acoustic Levitator at High Temperature Conditions
  • Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Juan Carlos Jarque Fonfría, Vicente Cantavella Soler. 11th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Vail, Colorado. 26-07-2009. Científic. 2009.

  Comités de congresos


  • Leonor Hernández López, Jesús Lancis Sáez, Raúl Martínez Cuenca, María Gladis Mínguez Vega, Rosa Mondragón Cazorla. 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019) and 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic.

  • Lucía Buj Vicente, Sergio Chiva Vicent, Vicent Climent Jordà, Josep Forner Escrig, Alexandra Gimeno Furió, Jesús Lancis Sáez, Sergio Martí Forés, Raúl Martínez Cuenca, Laura Menéndez Monzonís, María Gladis Mínguez Vega, Rosa Mondragón Cazorla, Elena Mulet Escrig, Nuria Navarrete Argilés, Roberto Palma Guerrero, Juan Salvador Pérez Villanueva, Leonor Hernández López. 1st International Conferenceon Nanofluids (ICNf2019) 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Rosa Mondragón Cazorla. 2021 ENERGY AND CLIMATE CHANGE.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2021 ENERGIES.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2021 JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY - A PARTIR DEL 2004.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2021 SOLAR ENERGY.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2020 SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2020 ENERGY.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2020 ENERGY AND CLIMATE CHANGE.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2020 ENERGIES.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2020 JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2020 JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING APPLICATIONS.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2020 CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2020 RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2020 JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY - A PARTIR DEL 2004.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2020 APPLIED ENERGY.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2019 POWDER TECHNOLOGY.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2019 JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2019 APPLIED ENERGY.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2019 SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2019 ENERGY.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2019 ENERGIES.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2019 JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY - A PARTIR DEL 2004.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2018 RENEWABLE ENERGY.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2016 JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2016 APPLIED THERMAL ENGINEERING.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2015 ACS NANO.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2015 SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2013 DRYING TECHNOLOGY.

  • Rosa Mondragón Cazorla. 2012 DRYING TECHNOLOGY.