UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Fluidos Multifásicos

GFM

Flux bifàsic, bambolles, sondes òptiques, sondes de conductivitat, LDA, HWA, càmeres CCD, CFD.

Codi del grup: 166

Coordinació
Chiva Vicent, Sergio
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Personal investigador Dedicació al grup
Climent Agustina, Javier 100 %
Hernández López, Leonor 100 %
Martínez Cuenca, Raúl 100 %
Mondragón Cazorla, Rosa 100 %
Vela Gasulla, Antonio Fabian 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Arnau Notari, Maria Rosario 100 %
Carratalà Mezquita, Pablo 100 %
Forner Escrig, Josep 100 %
Macias Martínez, Aina 100 %
Navarrete Argilés, Nuria 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Vilarroig Herrera, José 100 %

Línies d'investigació

  • Caracterització experimental de fluids multifàsics.
  • Desenvolupament d’instrumentació per a la caracterització de fluids multifàsics (sondes òptiques, sondes de conductivitat, LDA, càmeres CCD d’alta velocitat, etc.).
  • Desenvolupament de models matemàtics per a la simulació de fluids multifàsics
  • Caracterització i estudis experimentals de l’atomitzat de líquids.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Caracterització de fluids bifàsics (líquid-gas). 
  • Desenvolupament d'instrumentació de mesurament en fluids.
  • Simulació del comportament dels fluids en 3D mitjançant codis CFD aplicada a l'optimització, anàlisi i disseny de dispositius i processos industrials.
  • Caracterització de l’atomitzat de líquids.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)