UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

CHIVA VICENT, SERGIO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Direcció de projecte tipus V
 • Representant CIT
 • Coordinador/a del grup d'investigació GFM - Fluids Multifàsics
 • TC2339DD - (964 728141)
 • schiva@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-6345-2950
 • Ressenya Personal

  Enginyer Industrial (especialitat Tècniques Energètiques) per l'ETSI Industrials de la Universitat Politècnica de València des de 1995, doctor en Enginyeria Industrial a la mateixa universitat des de 2000. S'incorpora a la Universitat Jaume I el setembre del 2000 en l'àrea de mecànica de fluids i des de 2009 és Titular d'Universitat a la mateixa àrea .
   
  És membre del Grup de Fluids multifásicos, GMF, des de la seva fundació, i desenvolupa la seva activitat investigadora en el camp de l'experimentació, modelat i simulació de fluids multifàsics, aplicats a camps com enginyeria nuclear, petroli o química, així com a sistemes de tractament i depuració d'aigües. És autor de publicacions tant en revistes científiques com en congressos, així com director de diferents tesis doctorals tant nacionals com internacionals. Ha estat Investigador principal de 4 projectes del Pla nacional d'R + D així com en més de 20 projectes amb empreses.
   
  Imparteix docència al Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció, en l'àmbit del grau d'Enginyeria en Tecnologies industrials, i els màsters d'Enginyeria Industrial i Matemàtica Computacional. És responsable de diverses assignatures tant en Grau com en Màster sempre en l'àmbit de la mecànica de fluids i el modelatge i simulació. És autor de diferents publicacions de l'àmbit docent i ha participat en diversos projectes d'innovació docent.

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1035 - Enginyeria de Fluids Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA006 - Instal·lacions de Fluids i Màquines Hidràuliques Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA735 - Enginyeria de Fluids Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJF019 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Depuración de aguas residuales: digestión anaerobia
  • Sergio Chiva Vicent, Jose Guillermo Berlanga Clavijo, Raúl Martínez Cuenca, Javier Climent Agustina. 2018. Edició. Científic. ISBN 9788416546657. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Procesos de oxidación avanzada en el ciclo integral del agua
  • Sergio Chiva Vicent, Jose Guillermo Berlanga Clavijo, Raúl Martínez Cuenca, Javier Climent Agustina. 2017. Edició. Científic. ISBN 9788416546305. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Manuel d'utilisation du programme de calcul CECILL (Calcul Et Conception d'Infrastructures d'Irrigation Localisée)
  • Cécile Vabre, Sergio Chiva Vicent, Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788494066368. València. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Modelado matemático avanzado de digestores anaerobios mediante técnicas basadas en códigos de simulación computacional de fluidos (CFD)
  • Javier Climent Agustina, Raúl Martínez Cuenca, Maria Rosario Arnau Notari, Sergio Chiva Vicent. Depuración de aguas residuales: digestión anaerobia. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2018. ISBN 9788416546657. Científic.

  • Introducció de qüestionaris d'avaluació formativa en assignatures de l'Àrea de Mecànica de Fluids.
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Air-Water flow structure in a vertical pipe: Experimental results and CFC modelling
  • Sergio Chiva Vicent, S.Mendez, J.L.Muñoz-Cobo, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, E.Pellacani. Environmental Hydraulics -Theoretical, Experimental and Computational Solutions (IWEH09). Valencia (Spain). Ed. Universitat Politècnica de València. 2009. ISBN 9780415566971. Científic.

  • Experiència pilot de treball en grup per a correcció entre pars en assignatures de l’àrea de mecànica de fluids.
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Coordinació de competències transversals, d'activitats i avaluació, a nivell de titulació, a la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola: Hortofruticultura i Jardineria
  • Andreu Andrio Balado, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Gemma Camañes Querol, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Arbona Mengual, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Balance del proceso de armonización en la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola: Hortofruticultura y Jardineria, en la Universitat Jaume I
  • Andreu Andrio Balado, Angela Corró Tormo, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Carlos Enrique Castillo Enrich, Diego Monferrer Tirado, Eva Falomir Ventura, Gemma Camañes Querol, José Francisco Albuixech Moliner, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Primera fase d’adaptació d’assignatures de l’area de Mecànica de Fluids al proces de convergencia europea.
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Elaboració d’un manual de pràctiques de mecànica de fluids aplicada
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Noves tecnologies aplicades a la docència: Disseny d'una pàgina web i material docent amb suport en la xarxa en l'Àrea de Mecànica de Fluids.
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, Inmaculada Susana Fernández Giner, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Tutorització en processos d’avaluació continua en l’àmbit de la mecànica de fluids
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, Inmaculada Susana Fernández Giner, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Experimental visualization of gas-liquid flow patterns in a centrifugal rotor
  • Henrique Stel, Edgar Minoru Ofuchi, Rafael Fabricio Alves, Sergio Chiva Vicent, Rigoberto E. M. Morales. 8th Joint Fluids Engineering Conference (ASME-JSME-KSME)(AJK-FED 2019). San Francisco, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 28-07-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9780791859056.

  • Numerical simulations of local mixing created by rising biogas bubbles in an anaerobic sludge matrix
  • Maria Rosario Arnau Notari, P. Wei, Raúl Martínez Cuenca, M. de Kreuk, J.B. van Lier, Sergio Chiva Vicent. 16th IWA World Conference on Anaerobic Digestion. Delft (Països Baixos). 25-06-2019. Científic. 2019.

  • Comparison between Potassium Bromide and Lithium Chloride as feasible tracer for assessing hydraulic performance in anaerobic digesters
  • Javier Climent Agustina, Ayla Kiser, Maria Rosario Arnau Notari, C. Pita, A. Bonmatí-Blasi, Sergio Chiva Vicent, L. Corominas. 8th International Conference on Tracers and Tracing Methods (TRACER 8). Vietnam (Vietnam). 26-02-2019. Científic. 2019.

  • Hydraulic study of a real scale subsuperficial flow constructed wetland using CFD simulation and tracer experiments
  • Ruben Garcia Tirado, Raúl Martínez Cuenca, Javier Climent Agustina, Maria Rosario Arnau Notari, D. Miguel, Sergio Chiva Vicent. 8th International Conference on Tracers and Tracing Methods (TRACER 8). Vietnam (Vietnam). 26-02-2019. Científic. 2019.

  • Anaerobic Digesters Mixing Optimization through tracer test and CFD modeling
  • Maria Rosario Arnau Notari, Javier Climent Agustina, Raúl Martínez Cuenca, Sergio Chiva Vicent. 8th International Conference on Tracers and Tracing Methods (TRACER 8). Vietnam (Vietnam). 26-02-2019. Científic. 2019.

  • Tracer techniques for validating CFD modelling of open channel UV disinfection systems
  • Javier Climent Agustina, Raúl Martínez Cuenca, Pablo Carratalà Mezquita, S. Gargallo, M. García, Sergio Chiva Vicent. 8th International Conference on Tracers and Tracing Methods (TRACER 8). Vietnam (Vietnam). 26-02-2019. Científic. 2019.

  • Optimization of a real scale SSF constructed wetland hydrodynamics using CFD 5 simulations and tracer experiments
  • Ruben Garcia Tirado, Raúl Martínez Cuenca, Javier Climent Agustina, Maria Rosario Arnau Notari, D. Miguel, Sergio Chiva Vicent. 16th International Conference Wetland Systems for Water Pollution Control ((ICWS-IWA 2018). Valencia (Espanya). 30-09-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788417098520.

  • Single droplet drying of detergents. experimentation & modeling
  • B Hernández, L.M. De Juan, M. Martín, José Enrique Juliá Bolívar, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Juan Carlos Jarque Fonfría, Sergio Chiva Vicent. IDS’2018 – 21st International Drying Symposium València, Spain. València (Espanya). 11-09-2018. Científic. 2018.

  • Anaerobic digester performance assessment using CFD modelling coupled with biokinetics
  • Javier Climent Agustina, Maria Rosario Arnau Notari, Mehlika Ayla Kiser, Raúl Martínez Cuenca, Lluís Corominas, Jorge Rodríguez, Sergio Chiva Vicent. 6th IWA/WEF Water Resource Recovery Modelling Seminar (WRRmod 2018). Lac Beauport (Canadà). 10-03-2018. Científic. 2018.

  • Multiphase modeling of fluid dynamics and mass transfer phenomena in a fixed biofilm reactor
  • L. Prades, Maria Rosario Arnau Notari, Sergio Chiva Vicent, A.D. Dorado, X. Gamisans. 7th International Conference on Biotechniques for Air Pollution Control and Bioenergy. A Coruña (Espanya). 19-07-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 9788469747339.

  • CDF coupled with kinetic models in wasterwater treatment applications
  • Javier Climent Agustina, L. Basiero, Raúl Martínez Cuenca, Carlos Peña Monferrer, Pablo Carratala, José Vilarroig Herrera, Guillem Monrós Andreu, Aina Macias, Maria Rosario Arnau Notari, Rubén García, J.G. Berlanga, Sergio Chiva Vicent. 1st International Symposium and Exhibition on Hydro-Environment Sensors and Software. Madrid (Espanya). 28-02-2017. Científic. 2017. Ed. International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR). ISBN 9789082484625.

  • Multi-perspective and time-averaged imaging for the measurement of dispersed-phase properties
  • Raúl Martínez Cuenca, A. Macía, J. Escrig, Guillem Monrós Andreu, J. Vasques, Salvador Francisco Torro Cueco, B. Hewakandamby, B.J. Azzopardi, Sergio Chiva Vicent. International Symposium on Measurament Techniques for Multiphase flows (ISMTMF 2015). Sapporo, Hokkaido, Japan. 23-09-2015. Científic. 2015.

  • Multi-needle capacitance probe for non-conductive two-phase flows
  • Guillem Monrós Andreu, Raúl Martínez Cuenca, Salvador Francisco Torro Cueco, J. Escrig, B. Hewakandamby, Sergio Chiva Vicent. 9th International Symposium on Measurament Techniques for Multiphase flows (ISMTMF 2015). Sapporo, Hokkaido, Japan. 23-09-2015. Científic. 2015.

  • A novel capacitance needle-probe for measurements of biofilm thickness
  • Ll. Prades, Guillem Monrós Andreu, A. Dorado, Sergio Chiva Vicent, X. Gamisans. 6th International conference on Biotechniques for air pollution control (Bio Tecniques Ghent 2015). Ghent, Belgium. 02-09-2015. Científic. 2015.

  • Influence Of Temperature And Electrolyte Concentration On Regime Maps In Vertical-adiabatic Two-phase Pipe Flow
  • Guillem Monrós Andreu, Raúl Martínez Cuenca, Salvador Francisco Torro Cueco, J.L. Muños, Sergio Chiva Vicent. Computational Methods in Multiphase Flow VIII (Proceedings from Multiphase Flow 2015 Conference). Valencia (Espanya). 22-04-2015. Científic. 2015. Ed. WIT Press. ISBN 9781845649463.

  • Development Of A Multiscale Solver With Sphere Partitioning Tracking
  • C. Peña-Monferrer, J.L. Muñoz-Cobo, Guillem Monrós Andreu, Sergio Chiva Vicent. Computational Methods in Multiphase Flow VIII (Proceedings from Multiphase Flow 2015 Conference). Valencia (Espanya). 22-04-2015. Científic. 2015. Ed. WIT Press. ISBN 9781845649463.

  • An eulerian-lagrangian open source solver for bubbly flow in vertical pipes (Abstract)
  • C. Peña-Monferrer, J.L. Muñoz-Cobo, Guillem Monrós Andreu, Raúl Martínez Cuenca, Sergio Chiva Vicent. Abstracts 40 Reuniói Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE 2014). Valencia, (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2015. ISSN 1137-2885.

  • Local Gas an liquid measurements in upward air-water two-phase flow: influence of temperature over local flow paramenters
  • Guillem Monrós Andreu, Sergio Chiva Vicent. 7th European Postgraduate Fluid Dynamics Conference (EPFDC 2014). Ilmenau (Alemanya). 14-07-2014. Científic. 2014.

  • Estudio del flujo bifásico aire-líquido en tuberías verticales: base de datos experimental para la validación de programas CFD (Abstract)
  • Guillem Monrós Andreu, Salvador Francisco Torro Cueco, Raúl Martínez Cuenca, Sergio Chiva Vicent, C. Peña, J.L. Muñoz-Cobo. Abstracts 40 Reuniói Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE 2014). Valencia (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014. ISSN 1137-2885.

  • Learning basic engineering concepts through the use of computational fluid dynamics
  • Raúl Martínez Cuenca, Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, Salvador Francisco Torro Cueco, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. INTED2014- International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Computational fluid dynamics modeling of hydrodynamic flow behaviour inside anaerobic digester tank
  • J. Climent, Sergio Chiva Vicent, Beatriz Julián López, N. Portes, C. Ferrer, I. Pastor, J.G. Berlanga Clavijo, J.M. Santos, J.L. Martínez. 13th World Congress on Anaerobic Digestion. Recovering (bio) Resources for the World. Santiago de Compostela (Espanya). 25-06-2013. Científic. 2013.

  • CFD-Neutronic coupled calculation of a quarter of a simplified pwr fuel assembly including spacer presure drop and turbulence enhancement
  • C. Peña, F. Pellacani, Sergio Chiva Vicent, T. Barrachina, R. Miró, R. Macián. International Nuclear Atlantic Conference- INAC 2011. Belo Horizonte, M.G. Brazil. 24-10-2011. Científic. 2011. Ed. International Nuclear Atlantic Conference (INAC). ISBN 9788599141045.

  • Implementation of a one-group interfacial area transport equation in a CFD code for the simulation of upward adiabatic bubbly flow
  • F. Pellacani, Sergio Chiva Vicent, C. Peña, R. Macián. International Nuclear Atlantic-INAC 2011. Belo Horizonte, M.G., Brazil. 24-10-2011. Científic. 2011. Ed. International Nuclear Atlantic Conference (INAC). ISBN 9788599141045.

  • Steady-State modeling of low conditions of a triga reactor using the CFD code ansys CFX
  • M. Martínez, R. Miró, P.A. Reis, C. Pereira, Costa A., A. Mesquita, Sergio Chiva Vicent, G. Verdú. International Nuclear Atlantic Conference-INAC 2011. Belo Horizonte, MG, Brazil. 24-10-2011. Científic. 2011. Ed. International Nuclear Atlantic Conference (INAC). ISBN 9788599141045.

  • Influence of variables on the drying behavior of single droplets of nanofluids in an acoustic levitator
  • Rosa Mondragón Cazorla, Juan Carlos Jarque Fonfría, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. 24th European Conference Liquid Atomization and Spray Systems. Estoril (Portugal). 05-09-2011. Científic. 2011. Ed. Institute for Liquid Atomization and Spray Systems (ILASS). ISBN 9789892024097.

  • A procedure for coupled CFD-neutronic calculation using ansys CFX 12.1 and parcs
  • C. Peña Monferrer, F Pellacani, Sergio Chiva Vicent, T. Barrachina, R. Miró, R. Macián Juan.. IV International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. (300) (Grècia). 20-06-2011. Científic. 2011. Ed. International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE). ISBN 9788487867590.

  • Simulation of bubbly flow in vertical pipes by coupling lagrangian and eulerian models with 3D random walks models: validation with experimental data using milti-sensor conductivity probes and laser d
  • J.L. MUñoz-Cobo, Sergio Chiva Vicent, Ali Abd EL Aziz Essa M., Mendes S.. the 14th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal hydraulics, NURETH-14. Toronto, Ontario (Canadà). 25-09-2011. Científic. 2011. Ed. Canadian Nuclear Society. ISBN 9781926773056.

  • Uso de herramientas de simulación para la verificación del cumplimiento de la norma UNE23585 aplicada a una edificación simple
  • Pla F., Martínez M., Miró R., Sergio Chiva Vicent, Verdú G.. I Fire Engineering Conference. Valencia. 01-06-2011. Científic. 2011. Ed. M.Martinez y G.Verdú (eds). ISBN 9788493915001.

  • Cfd-Neutonic coupled transient calculation of simplified pwr fuel assembly using ansys CFX 12.1 and parcs
  • C. Peña Monferrer, F. Pellacani, Sergio Chiva Vicent, T. Barrachina, R. Miró, R. Macián Juan. IV International Conference on COmputational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. (300) (Grècia). 20-06-2011. Científic. 2011. Ed. International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE). ISBN 9788487867590.

  • CFD-Neutronic coupled calculation of a quarter of simplified PWR fuel assembly using ansys CFX 12.1 and parcs
  • Peña C., Pellacani F., Sergio Chiva Vicent, Barrachina T., Miró R., Juan M.. the 14th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal hydraulics, NURETH-14. Toronto, Ontario, Canada. 25-09-2011. Científic. 2011. Ed. Canadian Nuclear Society. ISBN 9781926773056.

  • Drying Behavior of High Load Multiphases Droplets at High Temperature Conditions
  • Rosa Mondragón Cazorla, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Juan Carlos Jarque Fonfría, Sergio Chiva Vicent. 7th International Conference on Multiphase Flow. Tampa, FL USA. 30-05-2010. Científic. 2010.

  • Two Dimensional Modelling With CFD of the Behavior of a Ventilated Ceramic Façade
  • Mesado C., Sergio Chiva Vicent, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. V European Conferenceon Computational Fluid Dynamics. Lisbon (Portugal). 14-06-2010. Científic. 2010. Ed. European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS). ISBN 9789899677814.

  • Performance Analysis of Flow in a Flow in a Impeller-Diffuser Centrifugal Pumps Using CFD: Simulation and Experimental Data Comparisons
  • Perez J., Sergio Chiva Vicent, Segala W., Morales R., Negrao C., José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. V European Conference on Computational Fluid Dynamics. Lisbon (Portugal). 14-06-2010. Científic. 2010. Ed. European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS). ISBN 9789899677814.

  • CFD Modeling of Isothermal and Non-Isothermal Bubbly Flow in Vertical Condition Using Ansys Cfx 12
  • Pellacani F., Matturro Mestre S., Sergio Chiva Vicent, Macian Juan R.. V European Conferenceon Computational Fluid Dynamics. Lisbon (Portugal). 14-06-2010. Científic. 2010. Ed. European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS). ISBN 9789899677814.

  • Drying Behavior of High Load Multiphase Droplets al High Temperature Conditions in an Acoustic Levitator
  • Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Juan Carlos Jarque Fonfría, Vicente Cantavella Soler. 23rd Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Brno, Czech Republic. 06-09-2010. Científic. 2010. Ed. Institute for Liquid Atomization and Spray Systems (ILASS). ISBN 9788073999971.

  • Study of the Drying behavior of High Load Multiphase Droplets in a Acoustic Levitator at High Temperature Conditions
  • Rosa Mondragón Cazorla, Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Juan Carlos Jarque Fonfría, Vicente Cantavella Soler. 11th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Vail, Colorado. 26-07-2009. Científic. 2009.

  • Introduccion of questionnaires as part of the continuous evaluation process in fluid lechanic engineering subjects
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 09-03-2009. Docent. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • Air-Water Flow Structure in a Vertical Pipe: Experimental Results and CFD Modelling
  • Sergio Chiva Vicent, S. Mendez, J.L. Muñoz-Cobo, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, F. Pellacani. IWEH. International Workshop on Environmental Hydraulics . Theorical, Experimental and Cimputational Solutions. Valencia, Spain. 29-10-2009. Científic. 2009. Ed. CRC Press. ISBN 9788489487284.

  • Analysis of results different approaches of learning and evaluation methodologies closer to Bologna process in two fluid mechanic engineering subjects
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. International Technology Education and Development Conference. Valencia. 03-03-2008. Docent. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • European convergence of the degree of agronomical engineering (horticultural crop production and gardering, ita) at the universitat Jaume I of Castellón: positive results?
  • T.León, E. Llorens, I. Guerola, Antonio Díaz Pérez, Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Jesús Albuixech Moliner, Andreu Andrio Balado, María Elena Pitarch Arquimbau, Eva Falomir Ventura, José Blasco Pascual, Michael Gould Carlson, María Purificacion Vindel Cañas, Joan Francesc Mira Castera, Teresa María Vallet Bellmunt, A. Corro, Carlos Enrique Castillo Enrich, Aurelio Gómez Cadenas, Josep Anton Jaques Miret, María Victoria Ibáñez Gual, Sergio Chiva Vicent, F. Franch, María Carmen Campoy Cubillo, M. Roger, S. Roselló, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Rosa María Pérez Clemente, Vicente Tejedo Tormo, Juan Pedro Navarro Aviñó, Paloma Pérez Díaz, Manuel Muncharaz Pou, Diego Monferrer Tirado, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín, Víctor Flors Herrero, Miguel Cerezo García. International Technology, Education and Development conference (INTED 2008). Valencia. 03-03-2008. Docent. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201921.

  • Two-phase Flow Structure in a Vertical Pipe: Local Measurements in Two-Phase Flow Using Conductivity Probes and Laser Doppler Anemometry
  • Sergio Chiva Vicent, Mendez S., Muñoz-Cobo JL, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Piedra Diaz M, Romero A. 6th International Conference on Multiphase Flow. Leipzig (Alemanya). 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Martin Sommerfeld (ed). ISBN 9783860109137.

  • Local measurements in two-phase flow using a double-sensor conductivity probes and laser doppler anemometry in a vertical pipe
  • Sergio Chiva Vicent, Mendez S., Muñoz-Cobo J.L., José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. 15th International Conference on Nuclear Engineering. Nagoya (Japó). 22-04-2007. Científic. 2007. Ed. Elsevier. ISBN 9784888981590.

  • Buble plume oscillation characterization in a needle sparger 2D bubble column
  • José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, M. Piedra, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla. International Conference on Multiphase Flow. Leipzig (Alemanya). 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Martin Sommerfeld (ed). ISBN 9783860109137.

  • Optimization of an Artificial neural Network Model for Two-Phase Flow Regime Identification based on Conductivity Probe Signals
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, S. Paranjape, M. Ishii. 17th international Congress of Chemical and Process Engineering. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006. Ed. Process Engineering Publisher. ISBN 8086059456.

  • Experimental study on the two-phase flow characteristics using conductivity probes and laser doppler anemometry in a vertical pipe
  • Sergio Chiva Vicent, Mendez S., Muñoz-Cobo JL, José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López. The 5th International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase Flows. China. 10-12-2006. Científic. 2006. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735404229.

  • Two-phase Flow Regime Identification Combining Conductivity Probe Signals and Artificial Neural Network
  • Leonor Hernández López, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Paranjape S., Ishii M.. The 5th International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase Flows. China. 10-12-2006. Científic. 2006. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735404229.

  • Bubble plume hydrodynamic characterizationin a 2D bubble column
  • José Enrique Juliá Bolívar, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006. Ed. Process Engineering Publisher. ISBN 8086059456.

  • Caracterización del Flujo Bifásico en una Columna 2D de Burbujas con Aireación mediante una Matriz de Agujas
  • José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla, W.K. Harteveld, R. Mudde, H. Van den Akker. XVI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. León. 15-12-2004. Científic. 2004. ISSN 0212-5072.

  • Precisión de las Sondas Ópticas en la Medida Local de la Fracción de Gas en Flujo Bifásico
  • José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla, W.K.Harteveld, R.Mudde, H.Van den Akker. XVI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. León. 15-12-2004. Científic. 2004. ISSN 0212-5072.

  • Conversion of Cofrentes Nuclear Power Plant Model to the Consolidated Code TRAC-M and Comparative Analysis of a LOCA Performed with TRAC-BF1 and TRAC-M
  • Abdelkrim Sekrhi, Sergio Chiva Vicent, José L.Muñoz-Cobo, Felix Castrillo. International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP'03). Córdoba. 04-07-2003. Científic. 2003. Ed. American Nuclear Society (ANS). ISBN 0894486756.

  • Modelización del fenómeno de flashing en flujos bifásicos circulando por el interior de toberas:desarrollo de un código de cálculo
  • Sergio Chiva Vicent, J.L.Muñoz-Cobo González, E. Cerezo Acevedo. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cádiz. 10-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8460762645.

  • Statistical mechanics of transport properties in multiphase systems: Application to interfacial area transport and calculation fo flashing in converging diverging nozzles
  • J.L. Munoz-Cobo, Sergio Chiva Vicent, A. Escrivá. The Third International Conference on Transport phenomena in multiphase systems HEAT 2002. Baranów Sandomierski (Poland). 24-06-2002. Científic. 2002. Ed. Wydawnictwo Politechniki Swiçtokrzyskiej. ISBN 8388906038.

  • Two phase flow modelling of flashing critical and non critical flows in converging-diverging nozzles
  • Sergio Chiva Vicent. 4th International Conference on Multiphase Flow- ICMF'2001. New Orleans (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 27-05-2001. Científic. 2001.

  • Estudio de un transitorio small break loca en el reactor avanzado EP1000 utilizando el código RELAP5/MOD3.2
  • Sergio Chiva Vicent, J.L. Muñoz, M.A. Chimeno, O. Roselló, A. Escrivá. XXVI Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. León. 04-10-2000. Científic. 2000.

  • Post-test Analysis of P5 experiment in PANDA facility with TRAC/BF1 Code
  • J. Polo, Sergio Chiva Vicent, J.L. Muñoz. International Agreement Report. Washington (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 01-03-2000. Científic. 2000.

  • Análisis Post-test del ensayo P5 de la instalación PANDA con TRAC/BF1
  • J. Polo, Sergio Chiva Vicent, J.L. Muñoz. III Jornada Técnica de Camp-España. Madrid (Espanya). 11-11-1999. Científic. 1999.

  • Modelling activities of experimental facilities related to advanced reactors. Considerations on 1D/3D issues
  • Sergio Chiva Vicent. 7th International Conference on Nuclear Engineering. Tokyo (Japan). 19-04-1999. Científic. 1999.

  • Simulación de la respuesta de la contención del reactor simplificado esbwr ante escenarios de accidentes severos mediante el código trac-bf-1
  • J.L. Muñoz, J. López, Sergio Chiva Vicent, M.J. Palomo, J. Polo, A. Escrivá. 25 Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. Granada. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Sociedad Nuclear Española. ISBN 8469911007.

  • Modelling of particular phenomena observed in panda with gothic
  • Sergio Chiva Vicent. IAEA Technical Committe Meeting on Experimental Tests and Qualification of Analytical Methods to Address Termalhydarulic Phenomena in Advanced Water Cooled Reactors. Switzerland. 14-09-1998. Científic. 1998.

  • Aplicaciones del TRAC/BF1 al proyecto europeo TEPSS
  • Sergio Chiva Vicent, J.L. Muñoz, J.M. Corberán, J. Polo, M.J. Palomo, A. Escrivá. II Jornada Técnica de Camp-España. València. 27-05-1998. Científic. 1998. Ed. Consejo de Seguridad Nuclear - UNESA. ISBN 848727594X.

  • Modelización de la instalación PANDA mediante el código TRAC-BF1
  • J.L. Muñoz, Sergio Chiva Vicent, Mª. J. Palomo, J. Polo, A. Escrivá. 24 Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. Valladolid. 14-10-1998. Científic. 1998. ISSN 1137-2885.

  • Simulación de los condensadores PCCC del reactor ESBWR mediante el código TRAC-BF1
  • J.L. Muñoz, J.M. Corberán, Sergio Chiva Vicent, A. Escrivá. XXIII Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. La Coruña. 05-11-1997. Científic. 1997.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Computational fluid dynamics multiscale modelling of bubbly flow. A critical study and new developments on volume of fluid, discrete element and two-fluid methods
  • Jose Luis Muñoz-Cobo Gonzalez, Sergio Chiva Vicent. Uni. Politècnica de València (Espanya). Peña Monferrer, Carlos. 21-09-2017.

  • Numerical modelling of isothermal gas-liquid two-phase bubbly flow in vertical pipes
  • E.H.K. Akaho, Rafael Macián Juan, Sergio Chiva Vicent. Universitat de Ghana-Atomic, School of nuclear and allied sciences (Ghana). Yamoah, Stephen. Num. Apto. 18-11-2014.

  • Study of the thermal stratification in PWR reactors and the PTS(Pressurized Thermal Schock) phenomenon
  • José Luís Muñoz-Cobo González, Sergio Chiva Vicent. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Ingeniería Química y Nuclear (Espanya). Romero Hamers, Adolfo. Num. Sobresaliente. 28-02-2014.

  • Development of CFD Thermanl Hydraulics and Neutron Kinetics Coupling Methodologies for the Prediction of Local Safety Parameters for Light Water Reactors
  • Sergio Chiva Vicent. Karlsruher Institut für Technologie, Fakultät für Maschinenbau (Alemanya). Pérez Mañez, Jorge. Num. Sobresaliente cum laude. 26-02-2013.

  • Coupled lagrange-euler model for simulation of bubbly flow in vertical pipes considering turbulent 3D random walks models ans bubbles interaction effects
  • José Luis Muñoz-Cobo González, Sergio Chiva Vicent. Univ. Politécnica València, Ing. Mecànica y de materiales (Espanya). Ali Abd El Aziz, Mohamed. Num. Apto. Mención cum laude. 30-11-2012.

  • Experimental and theorical study of the characteristics of submerged horizontal gas jets and vertical pluging water jets in water ambient
  • José Luis Muñoz-Cobo González, Sergio Chiva Vicent. Univ. Politècnica de Valencia; Dpto. Ingeniería Mecánica y de Materiales (Espanya). harby Mohamed, Khaled. Num. sob. cum laude. 29-11-2012.

  • Medida experimental de la concentración de área interfacial en flujos bifásicos finalmente dispersos en transición
  • José Luis Muñoz Cobo González, Sergio Chiva Vicent. Univ. Politècnica de València, Dpto. Ingeniería Química y nuclear (Espanya). Mendez Díaz, Santos. Num. Sobresaliente cum laude. 09-09-2008.

  • Análisis de la promediación de magnitudes termo-hidráulicas en núcleos mixtos
  • José Luis Muñoz Cobo González, Sergio Chiva Vicent. Univ. Politècnica de València, Dpto. Ingeniería Química y Nuclear (Espanya). Sekhri, Abdelkrim. Num. Sobresaliente Cum Laude. 15-03-2006.

  Comités de congresos


  • Lucía Buj Vicente, Sergio Chiva Vicent, Vicent Climent Jordà, Josep Forner Escrig, Alexandra Gimeno Furió, Jesús Lancis Sáez, Sergio Martí Forés, Raúl Martínez Cuenca, Laura Menéndez Monzonís, María Gladis Mínguez Vega, Rosa Mondragón Cazorla, Elena Mulet Escrig, Nuria Navarrete Argilés, Roberto Palma Guerrero, Juan Salvador Pérez Villanueva, Leonor Hernández López. 1st International Conferenceon Nanofluids (ICNf2019) 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic.

  Apunts docents


  • Manual de prácticas: Ingeniería fluidomecánica
  • José Enrique Juliá Bolívar, Salvador Francisco Torro Cueco, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla. 2010. Ref. CS-237-2010. Universitat Jaume I.

  • Manual de prácticas: Ingenería Fluidodinámica
  • José Enrique Juliá Bolívar, Salvador Francisco Torro Cueco, Leonor Hernández López, Sergio Chiva Vicent, Antonio Fabian Vela Gasulla. 2010. Ref. CS-237-2010. Universitat Jaume I.

  • Manual de prácticas: fundamentos de mecánica de fluidos
  • Antonio Fabian Vela Gasulla, Inmaculada Susana Fernández Giner, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Chiva Vicent. 2004. Ref. CS-63-2004. Universitat Jaume I.