UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ORTELLS MONTÓN, ELENA MARÍA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació APLIT - Literatura: Teoria i Aplicacions. Literatura Comparada
 • HC1325DD - (964 729606)
 • ortel@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-2254-0142
 • Ressenya Personal

  Professora Titular d'Universitat

  Investigació: Literatura dels Estats Units; ús de textos literaris autèntics en l'ensenyament/aprenentatge de l'anglés com a llengua estrangera

  Últims cursos impartits:

  EA 0926 Narrativa en llengua anglesa- Grau en Estudis Anglesos

  EA0959 Literatura fronterera-Grau en Estudis Anglesos

  SAP416 Complements per a la formació disciplinar de la llengua i la literatura i ensenyament de l'anglés- Màster de Secundària

  Investigació


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0926 - Narrativa en Llengua Anglesa Grau en Estudis Anglesos
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  EA0959 - Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures Grau en Estudis Anglesos
  EA0965 - Prácticas Externas Grado en Estudios Ingleses
  EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Química
  ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  SAP416 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Llengua i la Literatura i Ensenyament de l'Anglès Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP418 - Pràcticum (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Anglès) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP419 - Treball de Final de Màster (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Anglès) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SBC012 - Literatura i Aprenentatge de Llengües Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Children's Books by Canonical Authors in the EFL Classroom
  • Elena María Ortells Montón. ENGLISH LANGUAGE TEACHING. Num. 11. Vol. 13. pp. 100-112. 2020. Científic.

  • Muerta pero no enterrada: Hannah Dustan y la creación de una comunidad norteamericana de memoria
  • Elena María Ortells Montón. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LITERARIS. Vol. 24. pp. 37-54. 2019. Científic.

  • The Forgotten Victims of 9/11: Cultural Othering in Laila Halaby's Once in a Promised Land and Mohsin Hamid's The Reluctant Fundamentalist
  • Elena María Ortells Montón. STUDIES IN THE LITERARY IMAGINATION. Num. 2. Vol. 50. pp. 17-34. 2017. Científic.

  • Using American Coming-of-Age Stories in the ELT Classroom
  • Elena María Ortells Montón. CLELE JOURNAL. Num. 1. Vol. 5. pp. 44-63. 2017. Científic.

  • Hybrid Subjects and Fluid Identities in Women’s Indian Captivity Narratives: the Stories of Frances Slocum and Olive Oatman
  • Elena María Ortells Montón. REVISTA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS. Num. 19. pp. 133-150. 2015. Científic.

  • Teaching English as a foreign language in Spanish secondary schools: The value of literature
  • Elena María Ortells Montón. ENGLISH TEACHING-PRACTICE AND CRITIQUE. Num. 1. Vol. 12 . pp. 91-110. 2013. Científic.

  • A narrative of the life of Mary Jemison: rhetorical drag and the defiance of hegemonic cultural models
  • Elena María Ortells Montón. ATLANTIS-JOURNAL OF THE SPANISH ASSOCIATION OF ANGLO-AMERICAN STUDIES. Num. 1. Vol. 32 . pp. 73-86. 2010. Científic.

  • Hannah Dustan: els mites culturals femenins i la construcció de la nació nord-americana
  • Elena María Ortells Montón. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. 10. pp. 63-77. 2010. Científic.

  • Viajero en tierra extraña: Paul Bowles y la retórica de la interculturalidad
  • Elena María Ortells Montón. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. Vol. 1 . pp. 89-95. 2004. Científic.

  • Pathos and Ethos: a Study of the Rhetorical Appeals in Women Indian's Captivity Narratives
  • Elena María Ortells Montón. REVISTA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS. Num. 9. pp. 81-94. 2003. Científic.

  • Teaching the Short Story: K. A. Porter's 'That Tree
  • Elena María Ortells Montón. ACADEMIC EXCHANGE QUARTERLY. Num. 7. pp. 278-282. 2003. Científic.

  • Stylistic Gender Differences in the Literary Representation of Detective Talk
  • Elena María Ortells Montón, Santiago Posteguillo Gómez. ALICANTE JOURNAL OF ENGLISH STUDIES. Num. 15. pp. 153-167. 2002. Científic.

  • A Stylistic Approach to the Literary Character in Katherine Anne Porter's The Grave
  • Elena María Ortells Montón. STUDIES IN ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS. Num. 3. pp. 165-177. 2001. Científic.

  • The Rhetoric of the Grotesque: Humour and Pathos in Eudora Welty's ' Why I Live at the P.O.` and Truman Capote's ' My Side of the Matter'
  • Elena María Ortells Montón. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LITERARIS. Num. VI. pp. 129-137. 2001. Científic.

  • Bridging the Gap between Linguistics and Literary Criticism: the Role of the Narrator in the Presentation of Characters in Jane Austen's 'Pride and Prejudice' and Henry James's 'The American'
  • Elena María Ortells Montón. STUDIES IN ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS. Num. 2. pp. 161-170. 2000. Científic.

  • La teoría literaria de Truman Capote: el conflicto entre ficción y no-ficción-
  • Elena María Ortells Montón. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LITERARIS. Num. V. pp. 353-361. 2000. Científic.

  • Holly Golightly y la búsqueda de su Tiffany´s particular
  • Elena María Ortells Montón. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LITERARIS. Num. 3. pp. 245-251. 1997. Científic.

  Llibres


  • American Literature from its Origins to the Nineteenth Century. A Reader
  • Elena María Ortells Montón. 2016. Edició. Docent. ISBN 9788415499404. València (Espanya). Ed. JPM Ediciones.

  • Prisionaera de salvajes: relatos y confesiones de mujeres cautivas de indios norteamericanos
  • Elena María Ortells Montón. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9788437090153. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València.

  • American Colonial Writing
  • Elena María Ortells Montón. 2010. Edició. Científic. ISBN 9788493796044. Valencia. Ed. JPM Ediciones.

  • American emergent national literature
  • Elena María Ortells Montón. 2010. Edició. Científic. ISBN 9788493796068. Valencia. Ed. JPM Ediciones.

  • Truman Capote, un camaleón ante el espejo
  • Elena María Ortells Montón. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788437076638. Valencia. Ed. Universitat de València.

  • La verdadera historia del cautiverio y restituición de la señora Mary Rowlandson
  • Elena María Ortells Montón. 2008. Traducció amb aparell crític. Creació literaria. ISBN 9788437070261. Universitat de Valencia. Ed. Universitat de València.

  • Internet in Linguistics, Translation and Literary Studies
  • Santiago Posteguillo Gómez, Elena María Ortells Montón, José Ramón Prado Pérez, María Amparo Alcina Caudet, Alicia Bolaños. 2003. Edició. Científic. ISBN 8180214414. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Tendencias actuales en los estudios filológicos anglo-norteamericanos
  • Elena María Ortells Montón, José Ramón Prado Pérez. 2003. Edició. Científic. ISBN 8480214236. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Ficción y no-ficción: la unidad literaria en la obra de Truman Capote
  • Elena María Ortells Montón. 1999. Autoria. Científic. ISBN 8437040361. Valencia. Ed. Universitat de València.

  • Realidad y ficción. Periodismo y novela en la obra de Truman Capote
  • Elena María Ortells Montón. 1998. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 8437038890. Valencia. Ed. Universitat de València.

  Capítols de llibre


  • ‘With them was my home’: The Politics of Native Space in A Narrative of the Life of Mrs. Mary Jemison
  • Elena María Ortells Montón. Indigenizing the Classroom: Engaging Native American/First Nations Literature and Culture in Non-Native Settings. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2021. ISBN 9788491347477. Científic.

  • The role of young adult Literature in the teaching of English as a foreign language
  • Elena María Ortells Montón. Thinking through Children's Literature in the Classroom. Newcastle (Regne Unit). Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2014. ISBN 9781443853361. Científic.

  • Elaboració de materials i recursos per a potenciar el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'assignatura H10 (English Rhetoric and Poetics I) en la titulació de Filologia Anglesa.
  • Elena María Ortells Montón. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Elaboració de treballs acadèmics a l'ambit de la literatura en anglès. Recerca bibliogràfica i sistemes de citació i referència.
  • Dídac Llorens Cubedo, Elena María Ortells Montón, Mary Farrell-Kane. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • The Internet and computer-mediated communication (CMC): new trends in ESP/EFL communication
  • J. Piqué-Angordans, Santiago Posteguillo Gómez, Elena María Ortells Montón, Maria Lluïsa Gea Valor, Jolanta Kowalska Zapasek. Teaching and learning the English Language from a discourse perspective. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215291. Científic.

  • The Rhetorical Dimension of Character in Katherine Anne Porter's 'Old Mortality
  • Elena María Ortells Montón. Nor shall diamond die: American studies in honour of Javier Coy. Valencia. Ed. Universitat de València. 2003. ISBN 8437055318. Científic.

  • Teaching William Faulkner: The Rhetorical Value of Narrative Perspective in The Sound and the Fury
  • Elena María Ortells Montón. Teaching american literature in spanish universities. València. Ed. Universitat de València. 2002. ISBN 8437053404. Científic.

  • A stylistic approach to Ernest Hemingway's 'Mr and Mrs Elliot'
  • Elena María Ortells Montón. Los estudios ingleses en el umbral del tercer milenio. Valencia. Ed. Universitat de València. 2001. ISBN 8437049423. Científic.

  • Truman Capote's Travel Sketches as a Reflection of Self-Discovery
  • Elena María Ortells Montón. Los Estudios Ingleses: El reto del tercer milenio. València. Ed. Universitat de València. 2000. ISBN 8437042178. Científic.

  • The Concept of Reform in Hawthorne´s The Blithedale Romance and James´s The Bostonians: The Utopian vs. The Conservative Perspective
  • Elena María Ortells Montón. Los estudios ingleses. Situación actual y perspectivas de futuro. València. Ed. Universitat de València. 1999. ISBN 8437039290. Científic.

  Ponències a congressos


  • Altres veus, altres àmbits: revisant el cànon de la literatura universal
  • Elena María Ortells Montón. Literatura universal: un altra mirada. València (Espanya). 09-01-2020. Docent. 2020.

  • Prisioneras de salvajes: relatos y confesiones de mujeres cautivas de los indios norteamericanos
  • Elena María Ortells Montón. Beyond Holywood. Identitats indígenes nord‐americanes. València (Espanya). 28-11-2019. Docent. 2019.

  • La literatura infantil i juvenil: Children's literature in England and the United States from its origins to contemporary times
  • Elena María Ortells Montón. La literatura infantil a Anglaterra i als Estats Units des dels inicis fins al segle XXI. València (Espanya). 30-10-2019. Docent. 2019.

  • Aprendre una llengua a l'estranger: una valuosa experiència de vida
  • Elena María Ortells Montón. III Jornades d'internacionalització. Alternatives de programes de mobilitat educativa a l'exterior. Castelló de la Plana (Espanya). 23-10-2019. Docent. 2019.

  • Houses and Homes in the American Graphic Novel
  • Cynthia Stretch, Eva Puyuelo, Elena María Ortells Montón. 14th International Conference of the Spanish Association of American Studies (SAAS 2019). Salamanca (Espanya). 09-04-2019. Científic. 2019.

  • Going Native: Stories of Transculturated Women
  • Elena María Ortells Montón. International Symposium "Teaching and Theorizing Native American Literature as World Literature". València (Espanya). 01-10-2018. Científic. 2018.

  • Children's Books by Canonical Authors in the EFL Classroom
  • Elena María Ortells Montón. Litera't: aprenentatge de les llengües mitjançant la literatura. València (Espanya). 28-09-2018. Docent. 2018.

  • Cultura i literatura en llengua anglesa a l'aula de Primària
  • Elena María Ortells Montón. Jornada d'acollida i orientació a auxiliars de conversa (curs 2017-2018). València (Espanya). 24-01-2018. Docent. 2018.

  • The ‘forgotten victims’ of 9/11: the Culturally ‘Others’ in Laila Halaby’s Once in a Promised Land (2007) and Mohsin Hamid’s The Reluctant Fundamentalist (2007)
  • Elena María Ortells Montón. Staging 21st Century American Crises. València (Espanya). 09-03-2017. Científic. 2017.

  • Using Coming-of-Age Stories and Contemporany Retellings of Fairy Tales in the EFL Classroom
  • Elena María Ortells Montón. II Congreso ACEICOVA People Teach People. Valencia. 26-11-2016. Docent. 2016.

  • Using American Coming-of-Age Stories to introduce Multicultural in the EFL Classroom
  • Elena María Ortells Montón. II International Conference "Teaching Literature in English for Young Learners". Valencia (Espanya). 14-05-2015. Científic. 2015.

  • The Role of Headlong's Decade in the Portrait of the 9/11
  • Elena María Ortells Montón. 12th International SAAS Conference "American Communities in a Global World: Challenges for the New Millennium". Universitat Complutense de Madrid (Espanya). 25-03-2015. Científic. 2015.

  • Voices from the Past? Hybridity and Authenticity in the Narratives of Transculturated Women
  • Elena María Ortells Montón. 11th International SAAS Conference. Universidad de la La Laguna, Tenerife (Espanya). 20-03-2013. Científic. 2013.

  • Introducing literature in English in Spanish EP (Primary Education), ESO (Compulsory Secondary Education) and Bachillerato (Baccalaureate). Practical Examples
  • Elena María Ortells Montón. First International Conference Teaching Literature in English for young learners. Valencia (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012.

  • The Rhetoric of Intercultural Manifestations: Mary Jemison and the Challenge of Hegemonic Cultural Models
  • Elena María Ortells Montón. 9th International SAAS Conference. Barcelona. 01-04-2009. Científic. 2009.

  • Narrative Perspective and Ideology in the Short Story: A Study Case
  • Elena María Ortells Montón. Interdisciplinary approaches to short fiction theory and criticism. Salamanca. 24-03-2004. Científic. 2004.

  • Internet and Computer-Mediated-Communication: New Trends in ESP/EFL Teaching
  • Maria Lluïsa Gea Valor, Elena María Ortells Montón. IV Jornades de Metodologia de la Llengua Inglesa. Castellón (UJI). 05-11-2003. Científic. 2003.

  • The retorical power of the new journalist: Garry Willsás "Martin Luther King Is Still On The Cases. An Example
  • Elena María Ortells Montón. Congreso internacional de estudios ingleses. El presente y el futuro de nuestra disciplina. València (Espanya). 06-10-2001. Científic. 2002. Ed. Universitat de València. ISBN 8469975293.

  • Stylistics and the Teaching of English Literature to Non-Native Students
  • Elena María Ortells Montón. I Congreso Internacional de metodología del Alemán y del Inglés como Lenguas Extranjeras. València (Espanya). 01-03-2000. Científic. 2000.

  • Stylistics: Bridging the Gap between Linguistics and Literary Criticism
  • Elena María Ortells Montón. V Jornades per al Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Universidad Jaume I. 03-05-2000. Científic. 2000. ISSN 1139-5486.

  • Truman Capote´s The Grass Harp: A Reincarnation of the Myth of the American Adam during the 1950's
  • Elena María Ortells Montón. International Symposium "The Myth of the American Adam". Univerisidad de Salamanca. 11-03-1999. Científic. 1999.

  • The Quest for Identity and the Fear of Death in Truman Capote´s Other Voices, Other Rooms
  • Elena María Ortells Montón. International Conference on American Studies. Univ. Rovira i Virgili, Tarragona. 05-11-1997. Científic. 1997.

  • The Headless Artist: The Failure of the Symbolic Images in Truman Capote's 'The Headless Hawk'
  • Elena María Ortells Montón. First International Conference on English Studies: Past, Present and Future. Almería (Espanya). 19-10-1997. Científic. 1997. Ed. Universidad de Almería. ISBN 8469947206.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Contemporary Arab American Literature
  • Elena María Ortells Montón. Universitat de Valencia (Espanya). 02-12-2019.

  • Language and Culture in the Translations of Sandra Cisneros's The House on Mango Street
  • Elena María Ortells Montón. University of Cambridge. 29-04-2016.

  • Introducing Literature in the EFL classroom
  • Elena María Ortells Montón. University of Cambridge. 28-04-2016.

  • Translation and Children's Literature
  • Elena María Ortells Montón. University of Cambridge. 27-04-2016.

  • The Relevance of the Historical, Social, Cultural and Literary Contexte in A Narrative of the Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson
  • Elena María Ortells Montón. University of Cambridge. 26-04-2016.

  • Contemporary Retellings of Modern Fairy Tales
  • Elena María Ortells Montón. University of Cambridge. 25-04-2016.

  • Across Boderlands of Language and Culture: Sandra Cisnero's The House on Mango Street
  • Elena María Ortells Montón. Université de Genève. 08-12-2015.

  • Teaching EFL in Spanish Secondary Schools: the value of literature
  • Elena María Ortells Montón. Southern Connecticut State University (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-10-2012.

  • Prisoners of "Savages": The Hidden Voices of American Captive Women
  • Elena María Ortells Montón. Southern Connecticut State Universtiy (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 13-10-2012.

  • Frontier Life and Female Captivity Narratives: The Story of Mary Rowlandson
  • Elena María Ortells Montón. Universitat de Pompeu Fabra. 15-04-2010.

  • Zora Neale Hurston's Use of Rhetorical Strategies in her Short Stories". I Workshop on New World African Modernity
  • Elena María Ortells Montón. Universidad de Valencia. 13-12-2002.

  Comités de congresos


  • Elena María Ortells Montón. II Congreso Internacional "Teaching Literature in English for Young Learners: Fostering Cultural Awareness". Valencia (Espanya). 14-05-2015. Científic.

  • Elena María Ortells Montón. Teaching Literature in English for Young Learners. Valencia (Espanya). 25-10-2012. Científic.

  • Elena María Ortells Montón. Memoria histórica de la esclavitud negra en la literatura de las Américas. Valencia. 12-11-2008. Científic.

  • Elena María Ortells Montón. I Congreso Internacional de Internet y Lenguaje. Universidad de Jaume I. 20-09-2003. Científic.

  • Elena María Ortells Montón. Seminario Permanente del Área de Filología Inglesa. Castellón. 16-10-2001. Científic.

  • Elena María Ortells Montón, José Ramón Prado Pérez. Seminari Permanent de Filologia Anglesa. Castelló de la Plana. 03-11-2000. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Elena María Ortells Montón. 2019 QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LITERARIS.

  • Elena María Ortells Montón. 2019 JOURNAL OF ENGLISH STUDIES.

  • Elena María Ortells Montón. 2019 CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS.

  • Elena María Ortells Montón. 2018 CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS.

  • Elena María Ortells Montón. 2018 ATLANTIS-JOURNAL OF THE SPANISH ASSOCIATION OF ANGLO-AMERICAN STUDIES.

  • Elena María Ortells Montón. 2013 REVISTA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS.