UJI

APLIT - Literatura: Teoria i Aplicacions. Literatura Comparada


Coordinació:
card Elena María Ortells Montón

Dep. d'Estudis Anglesos

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació: