UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

FORTANET GÓMEZ, INMACULADA
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Vocal
 • Representant CIT
 • President/a
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació GRAPE - Grup d’Investigació sobre Anglès Professional i Acadèmic
 • HC1305DD - (964 729592)
 • fortanet@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8981-565X
 • Ressenya Personal

  Inmaculada Fortanet Gómez és doctora en Filologia Anglesa per la Universitat de València des de 1993 i titular de universitat des de 1995. Des de 2013 està acreditada a catedràtica. Ha impartit assignatures de Llengua Anglesa a la llicenciatura de Filologia Anglesa i d'anglès per a l'empresa a la llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses, així com docència al Màster English Language for International Trade. Des de 2010 també imparteix docència al Màster de Professorat de Secundària.

  Va ser Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació des de 1997 a 2001, i des de 2010 és Vicerectora d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme. Ha ocupat càrrecs a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i des de 2010 és Vice-Presidenta del Grup Compostela d'Universitats. És directora del grup d'investigació GRAPE (Group for Research on Academic and Professional English).

  Els seus camps d'interès en investigació es centrin en l'estudi de l'anglès acadèmic i de l'anglès específic per a l'empresa, l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües i l'anàlisis multimodal del discurs.

  Links

  Investigació

   Ruiz Madrid, N. & I. Fortanet-Gómez (2015) Contrastive Multimodal Analysis: Conference Plenary Lectures in English and in Spanish. In B. Crawford & I. Fortanet (eds.) Multimodal Analysis in Academic Settings: From Research to Teaching. Routledge Series on Multimodality. London: Routledge.

   Crawford Camiciottoli, B. & I. Fortanet-Gómez (eds.) (2015) Multimodal Analysis in Academic Settings. From Research to Teaching. Routledge Series on Multimodality. London: Routledge.

    Fortanet, I. (2015) The implementation of a multilingual language policy in a time of economic restrictions. In Robert Wilkinson and Mary Louise Walsh (eds) Integrating Content and Language in Higher Education: From Theory to Practice. Bern: Peter Lang.

   Fortanet, I.; N. Ruiz Madrid (2014) Multimodality for comprehensive communication in the classroom: questions in guest lectures. Ibérica 28, 203-224.

   Querol-Julián, M. & I. Fortanet-Gómez (2014) Theoretical framework for a multimodal analysis of evaluation in discussion sessions of conference paper presentations. Kalbotyra, 66.

   Fortanet, I. (2013) Multilingualism in Higher Education: Towards a multilingual Language Policy. Multilingual Matters. Reviewed in: RESLA vol26 2013.

    

    


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1022 - Anglès per a l'Empresa Grau en Administració d'Empreses
  EA0913 - Anglès Acadèmic Grau en Estudis Anglesos
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  SAP406 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Llengua i la Literatura i Ensenyament d'Idiomes Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP418 - Pràcticum (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Anglès) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAR012 - Ensenyament de l'Anglès Especialitzat: IFE/AICLE / Specific English Teaching: ESP/CLIL Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Collaborative teaching and learning of interactive multimodal spoken academic genres for doctoral students
  • Mercedes Querol Julián, Inmaculada Fortanet Gómez. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGLISH STUDIES. Num. 2. Vol. 19. pp. 61-82. 2019. Científic.

  • Multimodal Humor in Plenary Lectures in English and in Spanish
  • Inmaculada Fortanet Gómez, María Noelia Ruiz Madrid. MULTIMODAL COMMUNICATION. Num. 1. Vol. 5 . pp. 1-15. 2016. Científic.

  • Stance and Voice in Written Academic Genres (Book Review)
  • Inmaculada Fortanet Gómez. IBERICA REVISTA DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS (AELFE). Num. 27. pp. 229-232. 2014. Científic.

  • Evaluation in discussion sessions of conference presentations: theorical foundations for a multimodal analysis
  • Mercedes Querol Julián, Inmaculada Fortanet Gómez. KALBOTYRA. Num. 66. pp. 77-98. 2014. Científic.

  • Multimodality for comprehensive communication in the classroom: Questions in guest lectures
  • Inmaculada Fortanet Gómez, María Noelia Ruiz Madrid. IBERICA REVISTA DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS (AELFE). Num. 28. pp. 203-224. 2014. Científic.

  • Multimodal evaluation in academic discussion sessions: How do presenters act and react?
  • María Mercedes Querol Julián, Inmaculada Fortanet Gómez. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES . Num. 4. Vol. 31 . pp. 271-283. 2012. Científic.

  • Academics' beliefs about language use and proficiency in Spanish multilingual higher education
  • Inmaculada Fortanet Gómez. AILA REVIEW. Num. 1. Vol. 25 . pp. 48-63. 2012. Científic.

  • Critical Components of Integrating Content and Language in Spanish Higher Education
  • Inmaculada Fortanet Gómez. ACROSS THE DISCIPLINES. Num. 8. Vol. 3 . pp. 1-12. 2011. Docent.

  • Special Issue: ESP Research in Europe (Guest Editorial)
  • Inmaculada Fortanet Gómez. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES . Num. 29. Vol. 4 . pp. 221-223. 2010. Científic.

  • The presentation of self in résumés: an intercultural approach
  • Pilar Garcés-Conejos Blitvich, Inmaculada Fortanet Gómez. ESP ACROSS CULTURES. Num. 5. pp. 69-90. 2008. Científic.

  • Evaluative language in peer review referee reports
  • Inmaculada Fortanet Gómez. JOURNAL OF ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES. Num. 1. Vol. 7 . pp. 27-37. 2008. Científic.

  • Honoris Causa Speeches: an approach to structure
  • Inmaculada Fortanet Gómez. DISCOURSE STUDIES . Num. 7. Vol. 1 . pp. 31-51. 2005. Científic.

  • Spoken academic discourse: an approach to research on lectures
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Begoña Bellés Fortuño. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA). Num. -. pp. 161-178. 2005. Científic.

  • I think: opinion, uncertainty or politeness in academic spoken English?
  • Inmaculada Fortanet Gómez. RAEL : REVISTA ELECTRONICA DE LINGUISTICA APLICADA. Num. 3. pp. 63-84. 2004. Científic.

  • The use of 'we' in university lectures: reference and function
  • Inmaculada Fortanet Gómez. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES . Num. 23. pp. 45-66. 2004. Científic.

  • Análisis del artículo de investigación de marketing: caraterísticas propias
  • Andreu Blesa Pérez, Inmaculada Fortanet Gómez. IBÉRICA - ACTUALIDAD TECNOLÓGICA. Num. 5. Vol. 2003 . pp. 69-86. 2003. Científic.

  • The Emergence of a New Genre: advertising on the Internet (Netvertising)
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. HERMES (ESPANYA, SEVILLA). Num. 23. pp. 93-113. 1999. Científic.

  Llibres


  • Multimodal Analysis in Academic Settings. From Research to Teaching
  • Belinda Crawford Camiciottoli, Inmaculada Fortanet Gómez. 2015. Edició. Científic. ISBN 9781138827103. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge.

  • CLIL in Higher Education. Towards a Multilingual Language Policy
  • Inmaculada Fortanet Gómez. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9781847699350. (826) (Regne Unit). Ed. Multilingual Matters.

  • English for Professional an Academic Purposes
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez. 2010. Edició. Científic. ISBN 9789042029552. The Netherlands. Ed. Rodopi.

  • English Communication for International Business II
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788480216401. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Hablar inglés en la universidad: docencia e investigación
  • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez, Rosa Giménez Moreno, Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788496491892. Oviedo. Ed. Septem Ediciones.

  • ESP in European Higher Education. Integrating language and content
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Christine A. Räisänen. 2008. Edició. Científic. ISBN 9789027205209. Amsterdam. Ed. John Benjamins.

  • Linguistic Insights
  • Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez. 2006. Edició. Científic. ISBN 3039109545. Germany. Ed. Peter Lang.

  • English Communication for International Business I
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. 2006. Autoria. Docent. ISBN 8480215844. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • English Communication for International Business I
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez. 2006. Autoria. Creació literaria. ISBN 8480215844. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Starting English for Tourism Studies
  • Ester Usó Juan, Inmaculada Fortanet Gómez, Ana María Saorín Iborra. 2004. Autoria. Científic. ISBN 8480214880. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Linguistics studies in academic and professional English
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. 2004. Edició. Científic. ISBN 8480214511. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Cómo escribir un artículo de investigación en inglés
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Jordi Piqué Angordans, Santiago Posteguillo Gómez, Juan Francisco Coll García. 2002. Autoria. Científic. ISBN 9788420651231. Madrid. Ed. Alianza Editorial.

  • Methodology and new techinologies in languages for specific purposes
  • Santiago Posteguillo Gómez, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira. 2001. Edició. Científic. ISBN 9788480213530. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Discourse analysis and terminology in languages for specific purposes
  • Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez, Inmaculada Fortanet Gómez. 2001. Edició. Científic. ISBN 8480213523. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Genre studies in english for academic purposes
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Santiago Posteguillo Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Juan Francisco Coll García. 1998. Edició. Científic. ISBN 848021211X. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Academic English: Reading Skills for the Comprehension of Economic Texts
  • Inmaculada Fortanet Gómez. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480211989. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Estudios de Lingüística Aplicada
  • José Luis Otal Campo, Inmaculada Fortanet Gómez, Victoria Codina Espurz. 1997. Edició. Científic. ISBN 8480211172. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Estudios de Lingüística Aplicada
  • Inmaculada Fortanet Gómez, José Luis Blas Arroyo, Josep Roderic Guzmán Pitarch, María Carmen Campoy Cubillo. 1997. Autoria. Docent. ISBN 8480211172. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Building a Language Policy for Quality Multilingualism in Higher Education: From Theory to Practice
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Developing and Evaluating Quality Bilingual Practices in Higher Education. Bristol (Regne Unit). Ed. Multilingual Matters. 2021. ISBN 9781788923699. Científic.

  • Organizational metadiscourse across lecturing style. Engagement beyond language
  • Edgar Bernad Mechó, Inmaculada Fortanet Gómez. Engagement in Professional Genres. Amsterdam (Països Baixos). Ed. John Benjamins. 2019. ISBN 9789027202185. Científic.

  • Using Pedagogical Affordances in order to Unveil Disciplinary Discourse in Electrical Engineering for EMI Teacher Training
  • María Noelia Ruiz Madrid, Inmaculada Fortanet Gómez. Empirical studies in multilingualism. Analysing Contexts and Outcomes. Berna (Suïssa). Ed. Peter Lang. 2019. ISBN 9783034335201. Científic.

  • Contrastive Multimodal Analysis: Conference Plenary Lectures in English and in Spanish
  • María Noelia Ruiz Madrid, Inmaculada Fortanet Gómez. Multimodal Analysis in Academic Settings. From Research to Teaching. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge. 2015. ISBN 9781138827103. Científic.

  • Introduction
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Belinda Crawford Camiciottoli. Multimodal Analysis in Academic Settings. From Research to Teaching. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge. 2015. ISBN 9781138827103. Científic.

  • The Implications of Language Choice in Education
  • Inmaculada Fortanet Gómez. The Sociolinguistics of Language Education in International Contexts. Switzerland (Suïssa). Ed. Peter Lang. 2012. ISBN 9783034310093. Científic.

  • Introducing British and Spanish Companies to Investors: Building the Corporate Image through the Chairman's Statement
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira. Discourse Perspectives on Organizational Communication. (826) (Regne Unit). Ed. Fairleigh Dickinson University Press. 2012. ISBN 9781611474374. Científic.

  • Training CLIL teachers for the University
  • Inmaculada Fortanet Gómez. CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training. Reino Unido. Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2010. ISBN 9781443818577. Científic.

  • Current trends in English for Professional and Academic Purposes
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez. English for Professional an Academic Purposes. The Netherlands. Ed. Rodopi. 2010. ISBN 9789042029552. Científic.

  • The Videocorpus as a Multimodal Tool for Teaching
  • Inmaculada Fortanet Gómez, María Mercedes Querol Julián. Corpus-Based Approaches to English Language Teaching. Great Britain. Ed. Continuum International Publishing Group. 2010. ISBN 9781847065377. Científic.

  • La estructura de la memoria anual en inglés
  • Inmaculada Fortanet Gómez. La memoria anual: información y promoción en la nueva empresa internacional. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480216510. Científic.

  • Pragamatics markeres in Academic Discourse: The Cases of well and the Spanish Counterparts bien and bueno
  • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez. Pragmatics applied to language teaching and learning. UK. Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2009. ISBN 1443809721. Científic.

  • Sharing CLIL in Europe
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Content and Language Integrated Learning: Cultural Diversity. Bern. Ed. Peter Lang. 2009. ISBN 9783039118182. Científic.

  • Needs Analysis in a CLIL Context: A Transfer from ESP
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez. CLIL Practice: Perspectives from the Field. Finland. Ed. CLIL Cascade Network (CCN); University of Jyväskylä (Finland). 2009. ISBN 9789513935610. Científic.

  • From ESP to CLIL: Is Teacher Training a Problem?
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Helping people to learn foreign languages: Teach-niques and Teach-nologies. Murcia. Ed. Fundación Universitaria San Antonio. 2009. ISBN 9788496353886. Científic.

  • The state of ESP teaching and learning in Western European higher education after Bologna
  • Christine Räisänen, Inmaculada Fortanet Gómez. ESP in European Higher Education. Integrating language and content. Amsterdam. Ed. John Benjamins. 2008. ISBN 9789027205209. Científic.

  • Introduction. English for Specific Purposes after the Bologna reform
  • Christine Räisänen, Inmaculada Fortanet Gómez. ESP in European Higher Education. Integrating language and content. Amsterdam. Ed. John Benjamins. 2008. ISBN 9789027205209. Científic.

  • Strategies for Teaching and Learning an Occluded Genre: The RA Referee Report
  • Inmaculada Fortanet Gómez. English as an Additional Language in Research Publication and Communication. Bern. Ed. Peter Lang. 2008. ISBN 9783039114627. Científic.

  • Interaction through shared knowledge in American, British and Spanish business lectures
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Studis in Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics. Newcastle (UK). Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2007. ISBN 1847182097. Científic.

  • Utilització del llenguatge específic en l’exemplificació dels conceptes de Llengua Anglesa I, II i III de Filologia Anglesa.
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Begoña Bellés Fortuño. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Academically Speaking: The Use of -ly Adverbials by British and American Lecturers
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Studies in Specialized Discourse. University of Bergamo. Ed. Peter Lang. 2006. ISBN 3039111788. Científic.

  • Creació d’un “English Club” i introducció a l’entorn virtual Moodle a l’assignatura Llengua Anglesa III
  • Inmaculada Fortanet Gómez, María Noelia Ruiz Madrid. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Interaction in academic spoken english: The use of "I" and "You" in the micase
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Information Technology in Languages for Specific Purposes. Issues and Prospects. New York. Ed. Springer. 2006. ISBN 0387285954. Científic.

  • Introduction: Facing the Future of Intercultural and International Business Communication (IIBC)
  • Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez. Linguistic Insights. Germany. Ed. Peter Lang. 2006. ISBN 3039109545. Científic.

  • L’ús de pagines web en les assignatures de llengua anglesa en la diplomatura en Ciències Empresarials i en la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses.
  • Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Ana María Saorín Iborra, Inmaculada Fortanet Gómez. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • What have I done to deserve this? Analysing students' flaws in English language in their final year at high school: a discourse-based study
  • Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez, Manuel Pérez Lavall, Ana María Saorín Iborra, María Victoria Oliver Guasp. Teaching and learning the English Language from a discourse perspective. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215291. Científic.

  • ¿Es posible introducir el inglés como lengua instrumental en las asignaturas de administración y dirección de empresas? El caso de la Universitat Jaume I
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Andreu Blesa Pérez. Perspectivas Interdisciplinares de la Lingüística Aplicada. Tomo II. Valencia. Ed. Asociación Española de Lingüística Aplicada. 2005. ISBN 8460960625. Científic.

  • De general a específico: Carencias comunicativas orales detectadas por el profesorado de lengua inglesa
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Lenguas para Fines Específicos (VIII) Investigación y Enseñanza. Alcalá de Henares. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. 2005. ISBN 8481386324. Científic.

  • Creació de nous materials per a l’assignatura d’Anglès (A27) en de la titulació d’ADEM
  • Ana María Saorín Iborra, Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Coordinació docent per al treball a l’aula amb textos originals en anglès. Transversalitat entre llengua anglesa i les àrees d’Organització i Administració d’Empreses i Comercialització i Investigació de Mercats.
  • Andreu Blesa Pérez, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, María Luz Sánchez Peinado, María Ripollés Meliá. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Nou material per a l’assignatura anglès econòmic de la titulació d’Adem
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez, Ana María Saorín Iborra. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Verbal Stance in Spoken Academic Discourse
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Academic Discourse: New Insights and Evaluation. Bern. Ed. Peter Lang. 2004. ISBN 3039103539. Científic.

  • Handouts in Conference Presentations
  • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez. Linguistics studies in academic and professional English. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214511. Científic.

  • El inglés profesional y académico (IPA) en educación secundaria y universitaria: Análisis de dificultades en el tránsito del instituto a la facultad
  • Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Las nuevas tendencias de las lenguas de especialidad en un contexto internacional y multicultural. Granada. Ed. Universidad de Granada. 2004. ISBN 8433832409. Científic.

  • Implementación de un manual para estudiantes de inglés de las titulaciones de administración y dirección de empresas, ciencias empresariales y gestión y administración pública.
  • Ana María Saorín Iborra, Ester Usó Juan, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Manuel Pérez Lavall, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Desarrollo de un libro de texto autocorregible para alumnos de la diplomatura de turismo
  • Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez, Ana María Saorín Iborra, Ester Usó Juan, Manuel Pérez Lavall, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Citations in Honoris Causa speeches
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Las lenguas en un Mundo Global (CD-Rom). Jaén. Ed. Universidad de Jaén. 2003. ISBN 8484391620. Científic.

  • Spain
  • María Isabel Beas Collado, Inmaculada Fortanet Gómez. Co-operative Education in Europe. República Checa. Ed. Reprocentrum. 2002. ISBN 8460755142. Científic.

  • Request in Honoris Causa Speeches
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Oral Skills: Resources and Proposals for the Classroom. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2002. ISBN 848021385X. Docent.

  • Hedging Devices in Technical and Academic English
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. Discourse analysis and terminology in languages for specific purposes. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213523. Científic.

  • Teaching Pragmatics in esp: an example based on hedging
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Santiago Posteguillo Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira. Language learning in the foreign language classroom. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213469. Científic.

  • Visual aids in english research articles
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. Contribuciones al estudio de la Lingüística Aplicada. Castelló: Asociación Española de Lingüística Aplicada. Ed. Asociación Española de Lingüística Aplicada. 1999. ISBN 8460588009. Científic.

  • Disciplinary varitions in the writing of research articles in english
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Santiago Posteguillo Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Juan Francisco Coll García. Genre studies in english for academic purposes. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 848021211X. Científic.

  • The writing of titles in academic research articles
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Francisco Coll García, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. Lenguas aplicadas a las ciencias y la tecnologia: Aproximaciones. Cáceres. Ed. Universidad de Extremadura. 1997. ISBN 8477232903. Científic.

  • Cross-Disciplinary Differences in Abastracts
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Santiago Posteguillo Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Juan Francisco Coll García. Lenguas para fines específicos V: Investigación y Enseñanza. Alcalá de Henares, Madrid. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. 1996. ISBN 8481381675. Científic.

  Ponències a congressos


  • Multimodal density in structurin segments containing organizational metadiscourse versus content sequences
  • Edgar Bernad Mechó, Inmaculada Fortanet Gómez. International Conference Metadiscourse in Digital Communication: What has changed? (MAG 2019). Bérgamo (Itàlia). 27-06-2019. Científic. 2019.

  • The uncertain future of research genres: An ethnographic study of Open Access and research dissemination
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Ethnographies of Academic Writing: Research and Pedagogy Conference. Zaragoza (Espanya). 16-05-2019. Científic. 2019.

  • Defining the genre of webinars: an analysis of multimodal affordances in interaction
  • María Noelia Ruiz Madrid, Inmaculada Fortanet Gómez. International Conference on Scholarly Pathways: Knowledge Transfer and Knowledge Exchange in Academia (CERLIS 2018). Bérgamo (Itàlia). 21-06-2018. Científic. 2018.

  • Building a language policy in Higher Education: from theory to practice
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Congreso Internacional sobre la Calidad de los Programas Bilingües en la Educación Superior / International Conference on Quality of Bilingual Programs in Higher Education. Huelva (Espanya). 10-05-2018. Científic. 2018.

  • Combining multimodal techniques to approach the study of spoken academic genres. A methodological reflection
  • Edgar Bernad Mechó, Inmaculada Fortanet Gómez. 36º Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA): Lingüística aplicada y transferencia del conocimiento: empleabilidad, internacionalización y retos sociales. Cádiz (Espanya). 19-04-2018. Científic. 2018.

  • What Multimodal Analysis Video affords for EMI training. The case of academic lectures in physics
  • María Noelia Ruiz Madrid, Inmaculada Fortanet Gómez. 36º Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA): Lingüística aplicada y transferencia del conocimiento: empleabilidad, internacionalización y retos sociales. Cádiz (Espanya). 19-04-2018. Científic. 2018.

  • Organizational metadiscourse across lecturing styles: Metadiscourse beyond language
  • Edgar Bernad Mechó, Inmaculada Fortanet Gómez. 1st Metadiscourse Across Genres Conference (MAG 2017). North Cyprus (Xipre). 30-03-2017. Científic. 2017.

  • Semiotic modes in the organization of lectures in Engish and in Spanish
  • Edgar Bernad Mechó, Inmaculada Fortanet Gómez. 34 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Alicante (Espanya). 14-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2398-5283.

  • An analysis of multimodal interaction in the discussion session of a webinar
  • Inmaculada Fortanet Gómez, María Noelia Ruiz Madrid. 34 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Alicante (Espanya). 14-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2398-5283.

  • A Multimodal Discourse Analysis Perspective of Asides in Conference Plenary Lectures in English and in Spanish
  • Inmaculada Fortanet Gómez, María Noelia Ruiz Madrid. XXXIII Congreso Internacioal de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA.) La comunicación Multimodal en el siglo XXI: Retos Académico y profesionales (AESLA 2015). Universidad Politécnica de Madrid (Espanya). 16-04-2015. Científic. 2015. ISSN 2444-197X.

  • A Multimodal Discourse Analysis Approach to Humour in Conference Presentations: The Case of Autobiographic References
  • María Noelia Ruiz Madrid, Inmaculada Fortanet Gómez. XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA).Industrias de la Lengua y Cambio Social (AESLA 2014). Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (Espanya). 03-04-2014. Científic. 2015. ISSN 1877-0428.

  • The implementation of a multilingual language policy in a time of economic restrictions
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Integrating Content and Language in Higher Education (3rd Iinternational Conference Integrating Content and Language in Higher Education-2013 IClLHE). University of Maastricht (Països Baixos). 11-04-2013. Científic. 2015. Ed. Peter Lang. ISBN 9783631657263.

  • The importance of gestures from effective communication in the classroom: awareness raising of lectures when using English as a medium of instruction
  • Inmaculada Fortanet Gómez. 3rd Iinternational conference Integrating Content and Language in Higher Education (2013 IClLHE). University of Maastricht (Països Baixos). 11-04-2013. Científic. 2013.

  • The effect of economic restrictions on the implementation of a multilingual language policy
  • Inmaculada Fortanet Gómez. 3rd Iinternational conference Integrating Content and Language in Higher Education (2013 IClLHE). University of Maastricht (Països Baixos). 11-04-2013. Científic. 2013.

  • Multilingual profile of master courses students at Universitat Jaume I
  • Edgar Bernad Mechó, Montserrat Esbrí Blasco, Inmaculada Fortanet Gómez. XV Jornadas de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Castelló de la Plana (Espanya). 12-05-2010. Científic. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219594.

  • Motivation for the success of multilingual language policies
  • Inmaculada Fortanet Gómez. 8th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 13-09-2012. Científic. 2012.

  • When things go wrong: Implying positivity in the chairman's statement section of US and Spanish annual reports
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira. X AELFE Conference. Valencia. 05-09-2011. Científic. 2011.

  • Reaction of presenters to discussant's questions. A multimodal analysis
  • Inmaculada Fortanet Gómez, María Mercedes Querol Julián. Genre Variation in English Academic Communication. Emerging Trends and Disciplinary Insights. University of Bergamo (Itàlia). 22-06-2011. Científic. 2011.

  • Theoretical framework for a multimodal analysis of evaluation
  • María Mercedes Querol Julián, Inmaculada Fortanet Gómez. 2nd International PRISEAL Conference. Occupying niches: Interculturality, cross-culturality and aculturality in academic research. Poland. 09-06-2011. Científic. 2011.

  • Towards an understanding between content and language teachers for multilingual education
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Content and language collaboration in higher education: theory, research and reflections. Cape Town (Sud-àfrica). 17-01-2011. Científic. 2011.

  • Multilingualism to meet the changing demans of today's spanish universities
  • Inmaculada Fortanet Gómez. 4th International conference on multilingual universities. Luxemburgo. 04-02-2010. Científic. 2010.

  • Interacting with the Research Article Author: Metadiscourse in Referee Reports
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. Constructing Interpersonality: Multiple Perspectives on Written Academic Genres (InterLAE International Conference "Interpersonality in Written Academic Discourse: Perspectives across Languages and Cu. Jaca (Espanya). 11-12-2008. Científic. 2010. Ed. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443819817.

  • Teaching in English for university faculty
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez. AILA CLIL ReN SYMPOSIUM. Miraflores de la Sierra. 24-09-2009. Científic. 2009.

  • Mediating discourse in referee reports
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel Francisco Ruiz Garrido. InterLAE International Conference "Interpersonality in Written Academic Discourse: Perspectives across Languages and Cultures". Jaca. 11-12-2008. Científic. 2008.

  • From ESP to CLIL: Is Teacher Training a Problem?
  • Inmaculada Fortanet Gómez. III International Conference on Human and Material Resources in Foreign Language Learning. Murcia. 17-07-2008. Científic. 2008.

  • Videocorpus as multimodal tool for teaching
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Jornadas Corpus Linguistics. Universidad Politécnica de Valencia. 03-07-2008. Científic. 2008.

  • Pragmatic Markers in Academic Discourse: A Contrastive Study between Spanish and English Lectures
  • Begoña Bellés Fortuño, Inmaculada Fortanet Gómez. III Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics (EPICS III). Sevilla. 20-02-2008. Científic. 2008.

  • The relevance of discourse markers in teacher training courses for content and language integrated learning in higher education
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Begoña Bellés Fortuño. 1st International Conference on Multilingualism (ICOM) (Achieving multilingualism: wills and ways). Castellón. 12-01-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216890.

  • RA peer reviews: a help or hindrance for publication for Spanish researchers?
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language. Universidad de La Laguna, Tenerife (Espanya). 11-01-2007. Científic. 2007.

  • El prospecto de medicamentos en España y EEUU: utilización de viñetas y abreviaturas
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez. I Congreso Internacional sobre lenguaje y asistencia sanitaria. Alicante. 24-10-2007. Científic. 2007. Ed. Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA). ISBN 9788469128367.

  • Interacting and promoting the company in the Chairman's Statement as an introduction to Annual Reports of U.K. and Spanish Companies
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira. The Eighth Conference of the European Society for the Study of English. London. 29-08-2006. Científic. 2006.

  • Introducción de nuevas herramientas y actividades para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase de lengua inglesa de la titulación de Filologia Inglesa
  • Inmaculada Fortanet Gómez, María Noelia Ruiz Madrid. VI Jornada de Millora Educativa i V Jornada d'Harmonització Europea. Universitat Jaume I. 05-04-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Análisis contrastivo de la comunicabilidad del prospecto de los medicamentos en España y en Estados Unidos
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Ulla Connor. Congreso Nacional de Lingüística Clínica. Valencia. 07-11-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat de València. ISBN 8437065763.

  • Creación de nuevos materiales para las asignaturas de Inglés II (A27) en la titulación de ADEM
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Inmaculada Fortanet Gómez, Ana María Saorín Iborra. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Coordinació docent per al treball a l'aula amb textos originals en anglés. Transversalitat entre llengua anglesa i les àrees d'organització i adminstració d'empreses i comercialització i investigació
  • Andreu Blesa Pérez, Juan Carlos Palmer Silveira, María Ripollés Meliá, María Luz Sánchez Peinado, Inmaculada Fortanet Gómez. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • De gerenal a específico: Carencias comunicativas orales detectadas por el profesorado de lengua inglesa
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido. VIII Jornadas de Lenguas para Fines Específicos. Alcalá de Henares. 25-03-2004. Científic. 2005. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. ISBN 8481386324.

  • Coordinació docent per al treball a l'aula amb textos originals en anglès. Transversalitat entre llengua anglesa i les àrees d'Organització i Administració d'Empreses i Comercialització i Investigació
  • Andreu Blesa Pérez, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez, María Ripollés Meliá, María Luz Sánchez Peinado. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 29-01-2004. Científic. 2004.

  • Implementación de un manual para estudiantes de inglés de las titulaciones de administración y dirección de empresas, ciencias empresariales y gestión y administración pública
  • Juan Carlos Palmer Silveira, Miguel Francisco Ruiz Garrido, Manuel Pérez Lavall, Ana María Saorín Iborra, Ester Usó Juan, Inmaculada Fortanet Gómez. I Congreso de la Red Estatal de docencia universitaria y III Jornadas de mejora educativa de la Universitat Jaume I. Castellón. 03-02-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • Abridging information in marketing articles and business reports: executive summaries
  • Miguel Francisco Ruiz Garrido, Juan Carlos Palmer Silveira, Inmaculada Fortanet Gómez. GLAT-BARCELONA 2004. Barcelona. 12-05-2004. Científic. 2004. Ed. ENST Bretagne. ISBN 2908849143.

  • Orientaciones para la publicación de trabajos científicos en revistas internacionales: un estudio exploratorio en el área de Comercialización e Investigación de Mercados
  • Andreu Blesa Pérez, Inmaculada Fortanet Gómez. VIII Taller de Metodología de ACEDE: Enfoques, problemas y métodos de investigación en Economía y Dirección de Empresas. Benicassim. 16-05-2002. Científic. 2003. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8460787451.

  • How is Spanish research on ESP valued by the international scientific community?
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira. Actas do II Congreso Internacional da AELFE. Porto (Portugal). 26-09-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos (AELFE). ISBN 9729039321.

  • Los estudios de caso como metodología de aplicación interdisciplinar en la enseñanza de las lenguas de especialidad.
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Las lenguas de especialidad y su didáctica. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Rovira i Virgili. ISBN 8484240363.

  • Verb Usage in Academic Writing: Reporting Verbs in Economics Research Articles in English and in Spanish
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Proceedings of the 11th Symposium on Language for Special Purposes. Copenague. 12-08-1997. Científic. 1998. Ed. Copenhagen Business School. ISBN 8788511189.

  • Netvertising: Content-based Subgeneric Variations in Digital Genres.
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez. Proceedings of the Thirty-First Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Los Alamitos, CA. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. IEEE. ISBN 0818682361.

  • A Comparative Study Among Different Types Of Structure Within Research Articles: A Genre Study Approach
  • Raquel Segovia Martín, Santiago Posteguillo Gómez, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Francisco Coll García, Juan Carlos Palmer Silveira. Actas del VI Congreso Luso. Espanhol de Linguas para Fins Especificos. Viseu (Portugal). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Instituto Superior Politécnico de Viseu. ISBN 9728215061.

  • A comparative study among different types of structure within research articles: a genre analysis approach
  • Juan Francisco Coll García, Inmaculada Fortanet Gómez, Juan Carlos Palmer Silveira, Santiago Posteguillo Gómez, Raquel Segovia Martín. Actas VI Congresso Luso-Espanhol de Línguas para Fins Específicos. Viseu (Portugal). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Instituto Superior Politécnico de Viseu. ISBN 9729737207.

  Participació en programes de doctorat extern


  • Interuniversitario Lingüística Aplicada
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Inmaculada Fortanet Gómez. 02-05-2007.Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Departamento de Filología Inglesa y Alemana y de Traducción e Interpretación.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Opinions and attitudes on research genres
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Ghent University (Bèlgica). 05-02-2019.

  • New perspectives of ESP teaching and learning in the European hingher education area
  • Inmaculada Fortanet Gómez. Tenerife. 03-09-2009.

  • The referee report: an occluded genre
  • Inmaculada Fortanet Gómez. University of Stockholm. 30-11-2005.

  • Article reviews: our nightmare. A linguistic approach to peer referee reviews
  • Inmaculada Fortanet Gómez. University of Stockholm. 29-11-2005.

  Comités de congresos


  • Óscar Chiva Bartoll, Inmaculada Fortanet Gómez, Jorge Martí Contreras, Juan Carlos Palmer Silveira, Marina Pavan, Miguel F. Ruiz Garrido, María Noelia Ruiz Madrid, Mercedes Sanz Gil, Amparo Soler Domínguez, Francisco Javier Vellón Lahoz. 6th Conference Multilingualism and multimodality in higher education (ICLHE 2019). Castelló de la Plana (Espanya). 18-10-2019. Científic.

  • Inmaculada Fortanet Gómez, Miguel F. Ruiz Garrido, María Noelia Ruiz Madrid, Juan Carlos Palmer Silveira, Nuria Edo Marzá, Vicente Beltrán Palanques, Edgar Bernad Mechó, María Ángeles Mestre Segarra, Óscar Chiva Bartoll, Celina Salvador García. 6th Conference Multilingualism and multimodality in higher education (ICLHE 2019). Castelló de la Plana (Espanya). 15-10-2019. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Inmaculada Fortanet Gómez. 2007 JOURNAL OF PRAGMATICS.

  • Inmaculada Fortanet Gómez. 2006 RAEL : REVISTA ELECTRONICA DE LINGUISTICA APLICADA.

  • Inmaculada Fortanet Gómez. 2006 JOURNAL OF PRAGMATICS.

  Edició de monogràfic


  • Multimodal analysis of specialized discourse
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Edgar Bernad Mechó. 2019. Científic. ISSN 1139-7241.

  Apunts docents


  • Dealing with academic English in Business Administration
  • Beatriz Rodenas Tolosa, Inmaculada Fortanet Gómez. 2005. Ref. CS-266-2005.

  • Academic English: Reading Skills for the Comprehension of Economic Texts
  • Inmaculada Fortanet Gómez. 1998. Ref. cs-46-1998.

  • Case studies for English
  • Inmaculada Fortanet Gómez. 1996. Ref. CS-86-1996.

  Comité revistes científiques


  • Advisory Board
  • Inmaculada Fortanet Gómez, Eva Alcón Soler. LANGUAGE VALUE. 2017. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1989-7103.