UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

PÉREZ FRANCISCO, MIGUEL
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial
 • TI2107DD - (964 728289)
 • mperez@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciat en Informàtica (Universitat de Politècnica de València) en 1992, Doctor en Informàtica (Universitat Jaume I) en 1999.

  En el curs 1992 vaig ser professor Associat en la Universitat Politècnica de València i en el curs 1994 en la Universitat Jaume I (UJI). Entre els cursos 1995 i 2001 vaig ocupar diferents places d'Ajudant en la UJI, on actualment continue com a professor Titular d'Universitat en el Departament d'Enginyeria i Ciències dels Computadors.

  He impartit docència principalment en el Grau d'Enginyeria Informàtica (en temes de bases de dades i programació). Actualment també impartisc classes en els graus de Psicologia i Traducció i interpretació.

  Participe en el grup d'investigació SoLiCom en temes relacionats amb les xarxes de comunicacions.

  He realitzat diferents estades en altres centres d'investigació entre les quals cal destacar: tres mesos en 1998 en el Center for Human Modelling and Simulation (University of Pennsylvania), un any en 2000 en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant i un any en 2014 en el Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors de la Universitat Politècnica de València.

  Vaig ocupar el càrrec de Director de la titulació d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Jaume I durant els cursos 2001 i 2002, període en el qual també vaig ser Vicedirector de la ESTCE de la Universitat Jaume I. Director del Projecte Institucional per a la promoció del Coneixement Obert de la Universitat Jaume I des de Setembre de 2010 fins a Desembre de 2013.

   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1020 - Bases de Dades Grau en Enginyeria Informàtica
  MT1020 - Bases de Dades Grau en Matemàtica Computacional
  VJ1208 - Programació II (Informàtica) Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
  VJ1240 - Pràctiques Externes Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  Capítols de llibre


  • Utilización de GForge en docencia
  • Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez, E. Rodríguez Fernández. Métodos Informáticos Avanzados. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216104. Científic.

  • Ambientalització curricular transversal en la Universitat Jaume I (Part 2).
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Aurelia Bengochea Morancho, Cristina Rebollo Santamaría, Francisco Javier Calbo Paús, Guillermo Monrós Tomás, José Manuel Bernat Agustí, María Ángeles Tena Gómez, María Dolores Bovea Edo, María José Masanet Llodrá, Mario Ignacio Llusar Vicent, Miguel Pérez Francisco, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Vicente Aragó Manzana. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Aprenentatge autònom en l’aula de pràctiques
  • Cristina Gomis Escobar, María Desamparados Marín Velasco, María Mercedes Marqués Andrés, Miguel Pérez Francisco. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Una carga de prueba sintética para simuladores de redes ad hoc de sensores. Análisis de parámetros
  • E. Rodríguez-Fernández, Pablo Boronat Pérez, Miguel Pérez Francisco. Métodos Informáticos Avanzados. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216104. Científic.

  • Utilització docent d’un entorn de gestió de projectes informàtics
  • Joaquín López Sanchez-Montañes, José Salvador Sánchez Garreta, Juan Miguel Vilar Torres, Miguel Pérez Francisco, Oscar Belmonte Fernández, Pablo Boronat Pérez, Vicente Palazón González. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Ampliació i millora d¿una eina per al disseny de pàgines web d¿assignatures
  • María Mercedes Marqués Andrés, Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Activant l'ús i aprofitament de la tutoria
  • Ismael Sanz Blasco, María Mercedes Marqués Andrés, Miguel Pérez Francisco, Vicente Ramón Tomás López. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Unoweb-S. Una herramienta simple para la transferencia de información a los alumnos
  • Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Estancias en Prácticas a Debate
  • Pablo Boronat Pérez, Miguel Pérez Francisco, Juan Jesús Echagüe Guardiola. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Smart Safe Strategies for Service Robots Interacting with People
  • Vicente Javier Traver Roig, Angel Pascual del Pobil Ferre, Miguel Pérez Francisco. Intelligent Autonomous Systems 6. The Netherlands. Ed. Ios Press. 2000. ISBN 1586030787. Científic.

  • Efficient collision detection for real-world motion planning
  • Miguel Pérez Francisco, Angel Pascual del Pobil Ferre. Practical motion planning in robotics. Current approaches and future directions. New York (USA). Ed. John Wiley & Sons. 1998. ISBN 047198163X. Científic.

  Ponències a congressos


  • Learning databases using project-based learning
  • Vicente Ramón Tomás López, Sergio Iserte Agut, Miguel Pérez Francisco. 15th International Technology, Education and Development Conference - INTED2021 Proceedings. (Espanya). 08-03-2021. Docent. 2021. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409276660.ISSN 2340-1079.

  • Flipped classroom and covid19. An example of distance learning in Computer Science: Databases
  • Vicente Ramón Tomás López, Miguel Pérez Francisco, José Ignacio Aliaga Estellés. 15th International Technology, Education and Development Conference. (Espanya). 08-03-2021. Docent. 2021. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409276660.ISSN 2340-1079.

  • A Project-based learning for the subject “design and implementation of databases
  • Vicente Ramón Tomás López, Miguel Pérez Francisco, María Mercedes Marqués Andrés. International Conference on Higher Education Advances (HEAd) . Valencia (Espanya). 26-06-2019. Docent. 2019.

  • Guifi.net: a Bottom-up Initiative for Building Free Telecommunication Infrastructure
  • Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez, José A. Gil, Ana Pont. 6th IFIP World Information Technology Forum, WITFOR 2016 (ICT for Promoting Human Development and Protecting the Environment). San José (Costa Rica). 12-09-2016. Científic. 2016. Ed. Springer. ISBN 9783319444468.

  • A comparative evaluation of AMQP and MQTT protocols over unstable and mobile networs
  • Jorge E. Luzuriaga, Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez, Juan Carlos Cano, Carlos Calafate, Prieto Manzoni. 12th anual IEEE consumer communications and networking conference. Las Vegas (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 09-01-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781479963904.

  • Impact of mobility on Message Oriented Middleware (MOM) protocols for collaboration in transportation
  • J.E. Luzuriaga, Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez, J.C Cano, C. Calafate, P. Manzoni. 2015 IEEE 19th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD),. Calabria (Itàlia). 06-05-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781479920013.

  • Handling mobility in IoT applications using the MQTT protocol
  • J.E. Luzuriaga, J.C. Cano, C. Calafate, P. Manzoni, Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez. 2015 Internet Technologies and Applications (ITA).Sixth International Conference.. Wrexham, Wales, UK (Regne Unit). 08-09-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781479980369.

  • Ensuring the delivery of data under mobility scenarios with MQTT protocol
  • Jorge E. Luzuriega, Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez, Juan Carlos Cano, Carlos Calafate, Pietro Manzoni. XXVI Jornadas de Paralelismo JP2015. Cordoba (Espanya). 23-09-2015. Científic. 2015. Ed. Sarteco. ISBN 9788416017532.

  • Dependence on Path Metrics of the Capacity Loss in Large Wireless Community Networks
  • Pablo Boronat Pérez, Miguel Pérez Francisco, Pietro Manzoni, Carlos Calafate, Juan Carlos Cano. XXII Jornadas de Concurrencia y Sistemas Distribuidos (JCSD 2014). Morella, Castellón (Espanya). 11-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788415443506.

  • Testing AMQP Protocol on Unstable and Mobile Networks
  • Jorge E. Luzuriaga, Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez, Juan Carlos Cano, Carlos Calafate. 7 th Internatinoal Conference on Internet and Distributed Computing Systems (IDCS 2014). Calabria (Itàlia). 22-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0302-9743.

  • Rumours and good practices in community networks wireless links
  • Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez, P. Manzoni, C.T. Calafate, Juan Carlos Cano. Proceedings (Sixth International Conf on Ubiquitous and Future Networks, ICUFN 2014). Sanghai (Hong Kong). 08-07-2014. Científic. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9781479934942.

  • Evaluating metrics for optimal path selection in large wireless community networks
  • Pablo Boronat Pérez, Miguel Pérez Francisco, Carlos T. Calafate, Juan Carlos Cano, Pietro Manzoni. Proceedings (11th ACM symposium on Performance evaluation of wireless ad hoc, sensor, & ubiquitous networks - MSWIM 2014). Montreal (Canadà). 21-09-2014. Científic. 2014. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450330251.

  • A Workload to test dense ad hoc network simulators
  • Pablo Boronat Pérez, Ernesto Rodriguez Fernandez, Miguel Pérez Francisco, Pietro Manzoni. IADis Multi Conference on Computer Science and Information Systems. Amsterdam. 22-07-2008. Científic. 2008. Ed. IADIS Press. ISBN 9789728924676.

  • Detenting the important factors ina workload for quantitative performance comparasions of dense network simulators
  • Pablo Boronat Pérez, Ernesto Rodíguez Fernández, Miguel Pérez Francisco, Pietro Manzoni. XVI Jornadas de Concurrencia y Sistemas Distribuidos. Albacete. 11-06-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788469128138.

  • Correlaion between u notifications, messages and participants in Debian's bug tracking system
  • Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez, Gregorio Robles. First International Symposion on Emperical Software Engineering and Measurement. Madrid. 20-09-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 0769528864.

  • 370.000 bugs del Proyecto Debian pueden ser analizados usando btsextract
  • Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez. XVII Congreso Español de Informática Gráfica. Zaragoza. 11-09-2007. Científic. 2007. Ed. Thomson-Ediciones Paraninfo. ISBN 9788497325950.

  • Unoweb-s: un proyecto de Software Libre para la educación
  • Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez, Emilio Sánchez López. I Congreso de las Tecnologías del Software Libre. A Coruña. 07-07-2005. Científic. 2005. Ed. Asociación Universitaria Grupo de Programadores y Usuarios de Linux. ISBN 8460962164.

  • Activando el uso y aprovechamiento de la tutoría
  • María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López, Ismael Sanz Blasco, Miguel Pérez Francisco. V Jornada de millora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. 25-01-2005. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

  • Ampliación y mejora de una herramienta para el diseño de páginas Web de asignaturas
  • Pablo Boronat Pérez, María Mercedes Marqués Andrés, Miguel Pérez Francisco. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Genetic Algorithms for Surface Simplification
  • Miguel Pérez Francisco, José Manuel Iñesta Quereda, J. Calera, R. C. Carrasco. 9th. Spanish Symposium on Pattern Recognition and Image Analysis. Benicàssim (Spain). 16-05-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213515.

  • Beyond Collision Avoidance: Human Motion Understanding for Safe Robotics
  • Vicente Javier Traver Roig, Miguel Pérez Francisco, Begoña Martínez Salvador. IEEE International Conference on Robotics & Automation (ICRA 2000). San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 24-04-2000. Científic. 2000.

  • Making Service Robots Human-Safe
  • Vicente Javier Traver Roig, Angel Pascual del Pobil Ferre, Miguel Pérez Francisco. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems IROS 2000. Takamatsu (Japó). 31-10-2000. Científic. 2000. Ed. IEEE. ISBN 0780363485.

  • Hierarchical Object Representation: An enhanced system
  • Begoña Martínez Salvador, Angel Pascual del Pobil Ferre, Miguel Pérez Francisco. CEIG 2000 - X Congreso Español de Informática Gráfica. Castelló (Espanya). 28-06-2000. Científic. 2000. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213140.

  • A Hierarchy of Detail for Fast Collision Detection
  • Begoña Martínez Salvador, Angel Pascual del Pobil Ferre, Miguel Pérez Francisco. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems IROS 2000. New Jersey. 31-10-2000. Científic. 2000. Ed. IEEE. ISBN 0780363485.

  • Modelo esferico del cuerpo humano
  • Begoña Martínez Salvador, Angel Pascual del Pobil Ferre, Miguel Pérez Francisco. VIII Encuentros de Geometría Computacional. Castellón (Espanya). 07-07-1999. Científic. 1999. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480212845.

  • Very Fast Collision Detection for Practical Motion Planning. Part I: The Spatial Representation
  • Begoña Martínez Salvador, Angel Pascual del Pobil Ferre, Miguel Pérez Francisco. IEEE International Conference on Robotics and Automation. Leuven (Bèlgica). 20-05-1998. Científic. 1998. Ed. IEEE. ISBN 078034300X.

  • Coordinated Motion of Two Robot Arms for Real Applications
  • Miguel Pérez Francisco, Angel Pascual del Pobil Ferre, Begoña Martínez Salvador. Tasks and Methods in Applied Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence 1416. Berlin. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Springer. ISBN 3540645748.

  • Very Fast Collision Detection for Practical Motion Planning. Part II: The Parallel Algorithm
  • Miguel Pérez Francisco, Angel Pascual del Pobil Ferre, Begoña Martínez Salvador. International Conference on Robotics and Automation ICRA 98. Leuven (Bèlgica). 20-05-1998. Científic. 1998. Ed. IEEE. ISBN 0780347587.

  • Una representación multinivel de la forma para aplicaciones de Inteligencia Artificial y robótica
  • Begoña Martínez Salvador, Angel Pascual del Pobil Ferre, Miguel Pérez Francisco. VII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Torremolinos, Málaga (Espanya). 01-11-1997. Científic. 1997. Ed. Asociación Española para la Inteligencia Artificial. ISBN 8484987655.

  • Fast Collision Detection for Realistic Multiple Moving Robots
  • Miguel Pérez Francisco, Angel Pascual del Pobil Ferre, Begoña Martínez Salvador. 8th International Conference on Advanced Robotics ICAR'97. Monterrey (Mèxic). 07-07-1997. Científic. 1997. Ed. IEEE. ISBN 0780341600.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Managing Mobility for Distributed Smart Cities Services
  • Pablo Boronat Pérez, Prieto Manzoni, Miguel Pérez Francisco. Universitat Politécnia de Valencia (Espanya). Luzuriaga Quichimbo, Jorge Eloy . Num. Sobresaliente - Cum Laude. 05-06-2017.

  Comités de congresos


  • Raúl Marín Prades, Pedro José Sanz Valero, Angel Pascual del Pobil Ferre, Enric Cervera Mateu, Begoña Martínez Salvador, Miguel Pérez Francisco, Gabriel Recatalá Ballester, Antonio Morales Escrig, María del Mar Marcos López, Eris Chinellato, Patricio Nebot Roglá. EURON Internet and Online Robots for Telemanipulation. Benicassim. 15-09-2003. Científic.