investigacio detall investigacio

GIANT - Grup d’Investigació en Aprenentatge Automàtic per a Entorns Intel·ligents

Coordinació:

Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Nombre de doctors: 7

Àrees d'aplicació:

El grup d'investigació *GIANT està format per investigadors del camp de la Ciència dels Computadors com per investigadors del camp de la Psicologia. Les seues principals línies d'investigació són l'Aprenentatge Automàtic com a base per a la creació Ambients Intel·ligents orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones, i en particular de les persones majors. Les principals camps on treballa el grup són: Aprenentatge Automàtic, *Gerontecnología i e-Salut. Una altra informació: Aprenentatge automàtic com a eina de ciència ciutadana per a millorar la qualitat de vida de les persones majors i les seues persones cuidadores. Projecte finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (*FECYT), en la Convocatòria d'Ajudes per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació (*FCT-18-13677).