UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

GILL DE ALBORNOZ NOGUER, BELÉN
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Representant CIT
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Coordinador/a del grup d'investigació Finances, Comptabilitat i Economia Quantitatives
 • JC1145DD - (964 387137)
 • noguer@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-6366-3149
 • Investigació

    


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Economia
  EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Economia
  FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1025 - Comptabilitat Financera Avançada Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad