UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

LÓPEZ NAVARRO, MIGUEL ANGEL
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Representant CIT
 • Vicedegà/ana de facultat
 • Membre del grup d'investigació IMK - Innovació en Màrqueting
 • JC1048DD - (964 387113)
 • mlopez@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-6063-5129
 • Ressenya Personal

  Miguel Ángel López Navarro és Doctor en Administració i Direcció d'Empreses i Professor Titular d'Universitat en l'àrea d'Organització d'Empreses (Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting) de la Universitat Jaume I.

  La seva tasca investigadora es circumscriu a dues grans línies de recerca: (1) Les relacions societat-empresa, especialment en l'àmbit de la sostenibilitat mediambiental; (2) Les relacions interorganitzatives, en camps diversos com la internacionalització de les petites i mitjanes empreses o els sistemes de transport intermodals. Aquesta investigació ha estat publicada en revistes com Journal of Cleaner Production, Business Strategy and the Environment, Journal of Risk Research, International Journal of Environmental Research and Public Health, Sustainability, Journal of Small Business Management, International Business Review, Maritime Economics and Logistics, etc.

   

  La seva activitat docent es desenvolupa, bàsicament, en el grau d'Administració d'Empreses, així com en diversos màsters oficials (Màster Universitari de Cooperació al Desenvolupament; Màster Oficial en Màrqueting i Investigació de Mercats; Màster en Management; Màster Universitari en Enginyeria Industrial). És membre del Grup d'Innovació Educativa "Noves estratègies docents en direcció d'empreses (NEDDE)" i del Seminari Permanent d'Innovació Educativa "Consciència global (GLOBCONS)". La seva activitat investigadora en el camp docent ha estat publicada en revistes com Revista Complutense de Educación o Journal of Business for Education.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  SRO001 - Direcció Estratègica: Planificació i Formulació Avançada / Strategic Management: Advanced Planning and Formulation Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRO011 - Treball de Final de Màster / Master's Thesis Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRP501 - Conceptes Bàsics del Desenvolupament (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP520 - Pràctiques Externes I (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
  SRP522 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Investigador) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • How do perceived CPA and political CSR interact in their relationships with citizens' trust in companies? (Epub ahead of print)
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL. Vol. online. 2020. Científic.

  • Managing Sustainable Hybrid Organisations: A Case Study in the Agricultural Sector
  • Jennifer Elena Díaz Correa, Miguel Angel López Navarro. SUSTAINABILITY. Num. 9. Vol. 10. pp. 1-17. 2018. Científic.

  • Firm-local community relationships in polluting industrial agglomerations: How firms' commitment determines residents' perceptions
  • Miguel Angel López Navarro, Vicente Tortosa Edo, Vanesa Castán Broto. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Vol. 186. pp. 22-33. 2018. Científic.

  • Antecedent factors o the need for information regarding petrochemical complex hazards
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís. JOURNAL OF RISK RESEARCH. Num. 2. Vol. 19 . pp. 135-152. 2016. Científic.

  • Residents´ behaviour as a function of cognitive appraisals and affective responses toward a petrochemical industrial complex
  • Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Num. 2. Vol. 112 . 2016. Científic.

  • Social Issues in Business Education: A Study of Students' Attitudes
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés. JOURNAL OF EDUCATION FOR BUSINESS. Num. 0,2015. pp. 1-8. 2015. Docent.

  • Environmental Management Systems and Local Community Perceptions: the Case of Petrochemical Complexes Located in Ports
  • Miguel Angel López Navarro, Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís. BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT. Num. 4. Vol. 24 . pp. 236-251. 2015. Científic.

  • Environmental Factors and Intermodal Freight Transportation: Analysis of the Decision Bases in the Case of Spanish Motorways of the Sea
  • Miguel Angel López Navarro. SUSTAINABILITY. Num. 3. Vol. 6 . pp. 1544-1566. 2014. Científic.

  • The antecedent role of personal environmental values in the relationships among trust in companies, information processing and risk perception
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. JOURNAL OF RISK RESEARCH. Num. 8. Vol. 17 . pp. 1019-1035. 2014. Científic.

  • Acuerdos de cooperación en el ámbito exportador: Incidencia de la orientación temporal de los socios sobre el desempeño
  • Miguel Angel López Navarro. INNOVAR-REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES. Num. 52. Vol. 24 . pp. 19-30. 2014. Científic.

  • The Effect of Social Trust on Citizens' Health Risk Perception in the Context of a Petrochemical Industrial Complex
  • Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH (EN LINEA). Num. 10. pp. 399-416. 2013. Científic.

  • The effect of shared planning by road transport firms and chipping companies on performance in the intermodal transport chain: The case of ro-ro short sea shipping
  • Miguel Angel López Navarro. EUROPEAN JOURNAL OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE RESEARCH. Num. 1. Vol. 13 . pp. 39-55. 2013. Científic.

  • Long-Term Orientation and Commitment in Export Joint Ventures among Small and Medium-Sized Firms
  • Miguel Angel López Navarro, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena. JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT. Num. 1. Vol. 51 . pp. 100-113. 2013. Científic.

  • Unaccompanied transport as a strategy for international road hauliers in Ro-Ro short sea shipping
  • Miguel Angel López Navarro. MARITIME ECONOMICS & LOGISTICS. Num. Special Issue: 3. Vol. 15 . pp. 374-394. 2013. Científic.

  • Accompanied versus Unaccompanied Transport in Short Sea Shipping betweer Spain and Italy: An Analysis from Transport Road Firms Perpective
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. TRANSPORT REVIEWS . Num. 4. Vol. 31 . pp. 425-444. 2011. Científic.

  • Actitudes de los estudiantes de administración de empresas hacia la responsabilidad social corporativa y la ética empresarial
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés. REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACIÓN. Num. 2. Vol. 22 . pp. 235-248. 2011. Científic.

  • Dimensions and antecedents of long-term orientation in firm-supplier relationships
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. Num. 5. Vol. 26 . pp. 10785-70795. 2011. Científic.

  • Long-Term Orientation of International Road Transport Firms in Their Relationship with Shipping Companies: The Case of Short Sea Shipping
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola. TRANSPORTATION JOURNAL . Num. 4. Vol. 50 . pp. 346-369. 2011. Científic.

  • El proceso de adaptación de las empresas de transporte internacional por carretera al transporte marítimo de corta distancia
  • Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola. INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. Num. 2995. pp. 35-45. 2010. Científic.

  • El efecto made in en la percepción de un producto industrial español en los mercados internacionales
  • Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Miguel Angel López Navarro. UNIVERSIA BUSINESS REVIEW. Vol. 26 . pp. 58-71. 2010. Científic.

  • Transporte marítimo de corta distancia entre España e Italia: perfil de las empresas usuarias
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. BOLETIN ICE ECONOMICO. Num. 2961. pp. 45-56. 2009. Científic.

  • In Search of a Positioning for Spanish Tile
  • Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. INTERCERAM. Num. 2-3. Vol. 58 . pp. 145-149. 2009. Científic.

  • Trade Fairs and the Ceramic Sector: a Challenge for the Future
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. INTERCERAM. Num. 4. Vol. 58 . pp. 224-228. 2009. Científic.

  • Trade fairs and the ceramic sector
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. TILE TODAY. Num. 16-60. pp. 66-70. 2008. Científic.

  • The effect of group composition and autonomy on the performance of joint ventures (JVs): an analysis based on Spanish export JVs
  • Miguel Angel López Navarro, César Camisón Zornoza. INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW. Num. 12. pp. 17-39. 2003. Científic.

  • Sobre la utilización de diferentes indicadores para evaluar el desempeño en las empresas conjuntas
  • Miguel Angel López Navarro, Francesc Xavier Molina Morales. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 1. Vol. 9 . pp. 195-208. 2003. Científic.

  • Characteristics of Domestic Joint Ventures Versus Foreign Joint Ventures: A Study of Spanich Firms
  • Miguel Angel López Navarro. JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING . Num. 7-1. pp. 24-35. 2002. Científic.

  • On measurement of joint ventures performance: a comparative approach
  • Miguel Angel López Navarro, Francesc Xavier Molina Morales. INTERNACIONAL JOURNAL OF BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT. Num. 4-1. pp. 115-127. 2002. Científic.

  • The Role of Local institutions as intermediary agents in the industrial district
  • Francesc Xavier Molina Morales, Miguel Angel López Navarro, Jaume Guía Julve. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES . Num. 9-4. pp. 315-329. 2002. Científic.

  • La exportación agrupada como forma de acceso a los mercados internacionales
  • Miguel Angel López Navarro. BOLETIN ICE ECONOMICO. Num. 2730. pp. 13-20. 2002. Científic.

  • El efecto de la influencia ejercida por los socios sobre su nivel de desempeño: el caso de las empresas conjuntas
  • Miguel Angel López Navarro, César Camisón Zornoza. REVISTA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Num. 11. pp. 123-132. 2002. Científic.

  • La influencia de la complejidad de la relación sobre la autonomía en las empresas conjuntas
  • Miguel Angel López Navarro. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 4. Vol. 11 . pp. 91-110. 2002. Científic.

  • La influencia de la composición del grupo sobre el desempeño de las empresas conjuntas
  • Miguel Angel López Navarro, César Camisón Zornoza. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 11. pp. 79-85. 2002. Científic.

  • Caracterización de los consorcios de exportación en el sector agroalimentario español
  • Miguel Angel López Navarro. REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS AGROSOCIALES Y PESQUEROS. Num. 193. pp. 143-168. 2001. Científic.

  • Aspectos clave en el proceso de constitución y puesta en marcha de un consorcio de exportación
  • Miguel Angel López Navarro. BOLETIN ICE ECONOMICO. Num. -. 2001. Científic.

  • Cooperación doméstica e implantación comercial en el exterior: un análisis empírico de la realidad española a aprtir de los acuerdos cofinanciados por el ICEX
  • César Camisón Zornoza, Miguel Angel López Navarro. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 6. Vol. 1 . pp. 11-30. 2000. Científic.

  • Una aproximación empírica a las características de la cooperación exportadora en el caso español
  • Miguel Angel López Navarro. SECTOR EXTERIOR EN .... Num. 788. pp. 19-33. 2000. Científic.

  • Los consorcios de exportación como estrategia de cooperación: Un análisis contingente con el proceso exportador de la PYME
  • César Camisón Zornoza, Miguel Angel López Navarro. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN. Num. 22. pp. 5-13. 1999. Científic.

  • Alianzas horizontales de marketing: Modalidades y fundamentos teóricos que justifican su constitución
  • Miguel Angel López Navarro. ICADE: REVISTA DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES. Num. 48. pp. 167-184. 1999. Científic.

  Llibres


  • Coaliciones horizontales de venta para el desarrollo de mercados internacionales: análisis de sus características e incidencia de los factores de ámbito interno sobre su desempeño
  • Miguel Angel López Navarro. 1999. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 846996545X. Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. Ed. Bancaja.

  Capítols de llibre


  • Legitimating confrontational discourses by local environmental groups: the case of air quality monitoring in a Spanish industrial area
  • Miguel Angel López Navarro. Toxic truths. Environmental justice and citizen science in a post-truth age. Manchester (Regne Unit). Ed. Manchester University Press. 2020. ISBN 9781526137029. Científic.

  • Ro-Ro short sea shipping and Motorways of the Sea. Evolutionary patterns of road hauliers' operating strategies
  • Miguel Angel López Navarro. Short Sea Shipping in the Age of Sustainable Development and Information Technology. Londres (Regne Unit). Ed. Routledge. 2020. ISBN 9780367232429. Científic.

  • Proceso de mejora de la calidad del turismo de naturaleza. Estudio de caso de Staoueli: municipio de la comunidad de Argel
  • Fatiha Kouidmi, Miguel Angel López Navarro. XXI Congreso Internacional de Turismo Universidad-Empresa: Turismo y desarrollo en los espacios rurales de interior. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2018. ISBN 9788491907992. Docent.

  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. Lean education and innovation (Innodoct/16). Valencia (Espanya). Ed. Universitat Politècnica de València. 2016. ISBN 9788490485286. Docent.

  • El transporte marítimo de corta distancia: percepciones de los usuarios y los no usuarios e identificación de patrones de comportamiento
  • Miguel Angel López Navarro. La eficiencia del transporte como objetivo de la actuación de los poderes públicos: liberalización y responsabilidad. Madrid (Espanya). Ed. Marcial Pons. 2015. ISBN 9788416402830. Científic.

  • Co-creation Experiences as the Basis for Value Creation in the Sustainable Fashion Industry
  • Miguel Angel López Navarro, Cristina Lozano Gómez. Customer Experience Management:Enhancing Experience and Value through Service Management. EEUU. Ed. Kendall Hunt Publishing Company. 2014. ISBN 9781465241078. Docent.

  • Managing Customer Relationship Quality in Hospitals
  • Miguel Angel Moliner Tena, Miguel Angel López Navarro. Service Management in Health and Wellness Services. Duduque (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Kendall Hunt Publishing Company. 2013. ISBN 9781465208231. Científic.

  • La fidelidad del turista de cruceros en un contexto económico de incertidumbre
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Susana Soria Rovira, Vicente Tortosa Edo. Régimen del transporte en un entorno económico incierto. Madrid. Ed. Marcial Pons. 2011. ISBN 9788497688659. Científic.

  • El proceso de adaptación de las empresas de transporte internacional por carretera al transporte marítimo de corta distancia
  • Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola. Régimen del transporte en un entorno económico incierto. Madrid. Ed. Marcial Pons. 2011. ISBN 9788497688659. Científic.

  • L'aprenentatge basat en projectes com base per al desenvolupament de competències de caràcter emprenedor i ètic: aplicació en l'assignatura "Economia de l'Empresa" de la llicenciatura d'ADEM
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Vicente Manuel Monfort Mir. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Aplicació dels principis de la responsabilitat social corporativa al procés ensenyament-aprenentatge d’administració d’empreses en la llicenciatura en administració i direcció d’empreses.
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Manuel Monfort Mir. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Análisis del perfil de las empresas de transporte internacional por carretera que utilizan el transporte marítimo de corta distancia
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. Estudios sobre derecho y economía del transporte: reforma y liberalización. Madrid. Ed. Editorial Tecnos. 2009. ISBN 9788430948475. Científic.

  • La implantació de l’estratègia empresarial: una guia per a l’estudiantat
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Foment del caràcter emprenedor i ètic de l’estudiantat de la Llicenciatura en Administració i Direcció d’empreses
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Manuel Monfort Mir. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Coordinació docent de les assignatures introductòries de l’administració de empreses en les titulacions d’ADEM i Disseny Industrial.
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Montserrat Boronat Navarro, María Ripollés Meliá, Miguel Angel López Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Renovació de la metodologia docent i els materials pràctics en l’assignatura “Economia de l’empresa” (A04): la classe magistral participativa i la recerca extensiva de materials.
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Vicente Manuel Monfort Mir. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Com implantar una estratègia. Una aplicació pràctica
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • La implantació de l'estratègia en la pràctica: una aplicació basada en els mètodes de projectes d'investigació i de resolució de problemes.
  • Cristobal Jose Falomir Pichastor, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Ferramentes i tècniques per l’anàlisi estratègic en el procés d’implantació de l’estratègia: una aplicació a la pràctica empresarial.
  • Ana Belén Escrig Tena, Cristobal Jose Falomir Pichastor, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Herramientas y técnicas para el análisis estratégico en el proceso de implantación de la estrategia: una aplicación en la práctica empresarial
  • Ana Belén Escrig Tena, Cristobal Jose Falomir Pichastor, Juan Carlos Bou Llusar, María Teresa Martínez Fernández, Miguel Angel López Navarro. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • El capital social en las aglomeraciones territoriales de empresas: oportunidades y restricciones
  • Francesc Xavier Molina Morales, Miguel Angel López Navarro, Jaume Guía Julve. La economía regional en el marco de la nueva economía. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214333. Científic.

  Ponències a congressos


  • Preliminary study on the awareness of the SDGs in future primary school teachers
  • Ana Mercedes Vernia Carrasco, María Victoria Pastor Fuentes, Miguel Angel López Navarro. 6th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'20). Valencia (Espanya). 02-06-2020. Docent. 2020. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490488119.

  • Firm-local community relationships in petrochemical clusters
  • Miguel Angel López Navarro. Fourth annual Toxic Expertise workshop: Interdisciplinary Perspectives on Petrochemical, Fossil Fuel, and Related Industries. Warwick (Regne Unit). 30-05-2019. Científic. 2019.

  • Desarrollo sostenible en la formación del maestro. Materiales y conceptos Culturales aplicados en los entornos educativos
  • Ana Mercedes Vernia Carrasco, María Victoria Pastor Fuentes, Miguel Angel López Navarro, Sandra Soler, Vicenta Gisbert. ATIDES 2018 Avances en tecnologías, Innovación y Desafios de la Educación Superior. Castelló de la Plana (Espanya). 15-10-2018. Docent. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417429546.

  • Desarrollo sostenible en la formación del maestro. Materiales y conceptos Culturales aplicados en los entornos educativos
  • Miguel Angel López Navarro. ATIDES 2018 Avances en tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior. Castellón de la Plana (Espanya). 15-10-2018. Docent. 2018.

  • Hybrid organisations, environmental sustainability and social impact: An analysis of European B corps firms
  • Miguel Angel López Navarro, Iluminada Fuertes Fuertes, María Luisa Flor Peris, José David Cabedo Semper. R&D Management Conference (2018): R& Designing Innovation: Transformational Challenges for Organizations and Society. Milán (Itàlia). 02-07-2018. Científic. 2018.

  • Análisis de los determinantes del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Análisis de los determinantes de la implicación del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. Vi Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Análisis de los determinantes de la implicación del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • The different influences of political corporate social responsilitiy (PCSR) and corporate political activity (CPA) on citizens' trust in companies and risk perception
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. EURAM 2017. Glasgow (Regne Unit). 21-06-2017. Científic. 2017.

  • Legitimating confrontational discourses by local environmental groups: The case of air quality monitoring in a Spanish petrochemical area
  • Miguel Angel López Navarro, Vicente Tortosa Edo. Workshop on Pollution, Environmental Justice, and Citizen Science. Warwick (Regne Unit). 03-05-2017. Científic. 2017.

  • ¿Cómo deben articularse las relaciones entre las ONGs y empresas para favorecer cambios en los patrones de consumo que contribuyan a una sociedad más sostenible?
  • Miguel Angel López Navarro. Foro NESI, (New Economy and Social Innovation Global Forum). Málaga (Espanya). 19-04-2017. Científic. 2017.

  • The analysis of the relationship between firms and local community: the case of two petrochemical complexes in spain
  • Miguel Angel López Navarro, Vicente Tortosa Edo, Vanesa Castan Broto. EURAM 2016. París (Guaiana Francesa). 01-06-2016. Científic. 2016.

  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. 4 th International Conference on Innovation, Documentation and Teaching Technologies. Valencia (Espanya). 18-05-2016. Científic. 2016.

  • Explaining differences in citizens' appraisals of externatilities associated with polluting indugrial agglomerations. The case of two petrochemical complexes on the Spaniish Mediterranean coast
  • Miguel Angel López Navarro, Vicente Tortosa Edo, Vanesa Castán Broto. Global Cleaner Production an Sustainable Consumption Conference (GCPC 2015). Sitges (Espanya). 01-11-2015. Científic. 2015.

  • Emerging business models for strong sustainable consumption in the fashion industry
  • Miguel Angel López Navarro, Cristina Lozano-Gómez. Global Cleaner Production an Sustainable Consumption Conference (GCPC 2015). Sitges (Espanya). 01-11-2015. Científic. 2015.

  • El transporte marítimo de corta distancia: precepciones de los usuarios y los no usuarios e identificación de patrones de comportamiento
  • Miguel Angel López Navarro. VI Congreso Internacional de Transporte - La eficiencia del transporte como objetivo de la actuación de los poderes públicos (liberalización y responsabilidad). Benicàssim, Castellón, 724. 12-05-2015. Científic. 2015.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - I Taller de Innovación Educativa - Motivar para emprender. La asignatura pendiente. Castellón de la Plana (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Empresas industriales y la relación con los ciudadanos: una visión basada en el uso de los Social Media
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. XXVII Congreso de Marketing AEMARK 2015. Pamplona (Espanya). 09-09-2015. Científic. 2015. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788416462513.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la Wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • How living near to a petrochemical complex can influence the behavioural intention of citizens: Treating risk and trust
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Relaciones de colaboración para la internacionalización: El caso de los consorcios de exportación
  • Miguel Angel López Navarro. II Workshop Extenda en Internacionalización de Empresas (II Avances en la investigación para la internacionalización de las empresas andaluzas). Cádiz (Espanya). 27-11-2014. Científic. 2014. Ed. Extenda. ISBN 9788460834711.

  • Living near a petrochemical complex: Risk percieved and its derived behavoioural intention
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. 14 th Conference Waves and Winds of Strategic Leadership For Sustainable Competitiveness (EURAM 2014). Universitat de València (Espanya). 04-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat de València; European Academy of Management (EURAM). ISBN 9788469703779.

  • Ports and the petrochemical industry: environment management systems (EMSs) and citizens' risk perception
  • Miguel Angel López Navarro, Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Students' Attitudes Towars Business Education's Role in Addressing Ethics and Corporate Social Responsibility Issues
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés. 6th International Conference of Education, Research and Innovation held (ICERI 2013). Sevilla (Espanya). 18-11-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638475.

  • Factores explicativos de la necesidad de información sobre el riesgo asociado a un complejo petroquímico
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel López Navarro. AEMARK XXV Congreso Nacional de Marketing. Barcelona (Espanya). 18-09-2013. Científic. 2013. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473569552.

  • Desarrollo de competencias y herramientas de apoyo para la realización de trabajos académicos
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. IV JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - El futuro de los títulos universitarios. Universitat Jaume I (Espanya). 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • La influencia de los aspectos medioambientales en la elección del transporte intermoda
  • Miguel Angel López Navarro. La nueva ordenación del mercado de transporte (V Congreso Internacional de Transporte: la nueva ordenación del mercado de transporte). Castelló (Espanya). 24-10-2012. Científic. 2013. Ed. Marcial Pons. ISBN 9788415664765.

  • The antecedent role of personal values in the relationship between trust in industry, information process and risk perception
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. EURAM 12. Rotterdam (Països Baixos). 06-06-2012. Científic. 2012.

  • Evaluación de la incidencia conjunta de los impactos ambientales y económicos de un complejo industrial petroquímico sobre la respuesta emocional y las intenciones de comportamiento de los residentes
  • Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo. XXII Edición del Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economí y Dirección de la Empresa (ACEDE). Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • La confianza de los ciudadanos en las empresas de un complejo petroquímico: factores explicativos y principales consecuencias
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. XXIV Congreso Nacional de Marketing - AEMARK 2012. Mallorca (Espanya). 12-09-2012. Científic. 2012. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473568654.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Fomento del espíritu emprendedor a partir del aprendizaje basado en proyectos
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Vicente Manuel Monfort Mir. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Proyecto de coordinación docente entre la asignatura A63 Dirección Comercial II, A62 Dirección Comercial I, i la asignatura A65 Dirección Estratégica II: Creación de un proyecto comercial de una empre
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio Martínez Sirvent, Miguel Angel López Navarro. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Introducción de mejoras metodológicas en las sesiones teóricas y uso del aula virtual con el propósito de reforzar el vínculo teoría-práctica en la asignatura economía de la empresa
  • Miguel Angel López Navarro, María Luisa Flor Peris, María de las Mercedes Segarra Ciprés. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Proyecto de coordinación docente entre la asignatura A63 Dirección Comercial II, A62 Dirección Comercial I, y la asignatura A65 Dirección Estratégica II: Creación de un proyecto comercial de una empr
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena, Miguel Angel López Navarro, Antonio Martínez Sirvent, Teresa María Vallet Bellmunt, Antonio José Vallet Bellmunt. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Exportación agrupada en el contexto agroalimentario: modalidades y factores a considerar para su adecuado desarrollo
  • Miguel Angel López Navarro. VIII Coloquio Ibérico de Estudios Rurales. Del desarrollo rural al desarrollo territorial. Cáceres (Espanya). 21-10-2010. Científic. 2010.

  • El proceso de adaptación de las empresas de transporte internacional por carretera al transporte marítimo de corta distancia
  • Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola. IV Congreso Internacional de Transporte: soluciones en un entorno económico incierto. Castellón de la Plana (Espanya). 26-05-2010. Científic. 2010.

  • Project-based learning as an active teaching method in european higher education area: an experience in business administration studies
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2010). Valencia. 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • Dimensiones y antecedentes de la orientación a largo plazo en la relación proveedor-cliente
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Rosa María Rodríguez Artola. XIX Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Toledo. 09-09-2009. Científic. 2009.

  • Impact of business education on students' attitudes about corporate social responsability
  • Miguel Angel López Navarro, María de las Mercedes Segarra Ciprés. 2nd International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2009). Madrid (Espanya). 16-11-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461329557.

  • La gestión de los incoterms como estrategia de fidelización
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro. III Congreso Internacional de Transporte: Reforma y Liberalización. Universitat Jaume I - Castellón de la Plana. 16-04-2008. Científic. 2009. Ed. Editorial Tecnos. ISBN 9788430948475.

  • Orientación a largo plazo en las alianzas horizontales de marketing en el ámbito de la exportación
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Luis Jose Callarisa Fiol, Javier Sánchez García. XXI Congreso Nacional de Marketing - aemark '09. Bilbao. 16-09-2009. Científic. 2009. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473566278.

  • Análisis del perfil de las empresas de transporte internacional por carretera que utilizan el transporte marítimo de corta distancia
  • Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. III Congreso Internacional de Transporte: Reforma y Liberalización. Universitat Jaume I. 16-04-2008. Científic. 2008.

  • Situación actual de departamento de marketing en las empresas cerámicas
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Miguel Angel López Navarro, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. Qualicer'08 - X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • Ferias comerciales y sector cerámico: un reto para el futuro
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. Qualicer'08 - X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • En busca de un posicionamiento para el azulejo español
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • Análisis del comportamiento de compra del consumidor valenciano
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola. V FORO MUNDIAL DEL VINO "RIOJA III MILENIO". La Rioja. 28-03-2006. Científic. 2006.

  • Análisis del comportamiento de compra del consumidor valenciano
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola. V Foro Mundial del Vino, "Rioja III Milenio". Logroño - La Rioja. 28-03-2006. Científic. 2006. Ed. Consejeria Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (La Rioja). ISBN 9788481252965.

  • Logística y plazos de entrega en el sector cerámico: La necesidad de una plataforma logística
  • Vicente Rius, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Miguel Angel López Navarro, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. IX Congreso mundial del azulejo y del pavimento cerámico.Qualicer 2006. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Comportamiento del consumidor en el mercado de reposición de productos cerámicos y su comparación con productos sustitutivos
  • David Ernest Gobert Teigeiro, Ricardo Chiva Gómez, Veronique Yael Berger, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel López Navarro. IX Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico QUALICER 2006. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • La gestión de los intangibles en el sector cerámico
  • Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Miguel Angel Moliner Tena, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García. IX Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. QUALICER 2006. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Productos cerámicos hoy: Análisis de la tendencia de consumo en mercados de prestigio
  • Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Javier Soriano, Santiago Barón, Maite Gómez. IX Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico QUALICER 2006. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • El Mercado Español de reposición de productos cerámicos: Lo que valora el usuario final
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Miguel Angel López Navarro, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. IX Congreso Mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico QUALICER 2006. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Herramientas y técnicas para análisis estratégico en el proceso de implantación de la estrategia: Una aplicación en la práctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro, Cristobal Jose Falomir Pichastor. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castelló. 29-01-2009. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Ferraments i tècniques per l'analisi estratègic en el procés d'implantació de l'estratègia: una aplicació a la pràctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro, María Teresa Martínez Fernández, Cristobal Jose Falomir Pichastor. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2004.

  • Herramientas y técnicas para análisis estratégico en el proceso de implantación de la estrategia: una aplicación en la práctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro, María Teresa Martínez Fernández, Cristobal Jose Falomir Pichastor. I Congreso de la red estatal de docencia universitaria y III Jornadas de mejora educativa de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 03-02-2003. Docent. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • Imagen percibida de los cítricos Españoles en los principales mercados de exportación Europeos
  • Rosa María Rodríguez Artola, Miguel Angel López Navarro. XII Jornadas Luso-Espanholas Universidade da Beira Interior. Covilha (Portugal). 10-04-2002. Científic. 2002. Ed. Universidade da Beira Interior. ISBN 9729209839.

  • La exportación agrupada como forma de acceso a los mercados internacionales: una aproximación desde la perspectiva de los costes de transacción
  • Miguel Angel López Navarro. XII Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Científica. Covilha (Portugal). 10-04-2002. Científic. 2002. Ed. Universidade da Beira Interior. ISBN 9729209839.

  • Características de la cooperación exportadora en el sector agroalimentario español
  • Miguel Angel López Navarro. XVI Congreso Nacional XII Congreso Hispano-Francés de AEDEM. Alicante. 05-06-2002. Científic. 2002. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 8493122998.

  • The Effect of group composition and autonomy on the performance of joint ventures (JVs): An analysis based on spanish export JVs
  • Miguel Angel López Navarro, César Camisón Zornoza. Second International Conference. Management in the New Millenium: IBeroamerica Looks at the Future. Mexico City. 10-12-2001. Científic. 2001.

  • Influencia de la composición del grupo y la autonomía sobre el desempeño de las empresas conjuntas
  • Miguel Angel López Navarro, César Camisón Zornoza. The Second International Conference. Mexico. 10-12-2001. Científic. 2001.

  • Human Capital in the territorial agglomerations of firms: the notion of the addressable resources
  • Francesc Xavier Molina Morales, Miguel Angel López Navarro. III Workshop Internacional. La gestión de los recursos humanos: ¿En qué hemos cambiado?. Sevilla. 01-05-2001. Científic. 2001.

  • Sobre la utilización de diferentes indicadores para evaluar el desempeño en las alianzas estratégicas
  • Miguel Angel López Navarro, Francesc Xavier Molina Morales. XI Jornadas HispanoLusas de Gestión Científica. Dirección Estratégica, economía y derecho. Universidad de Extremadura. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 8488611080.

  • Creación de capital humano no transferible en las aglomeraciones territoriales de empresas
  • Francesc Xavier Molina Morales, Miguel Angel López Navarro. XI Jornadas Hispano lusas de Gestión Científica. Universidad de Extremadura. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Ediciones La Coria. ISBN 8488611137.

  • La influencia de la complejidad de la relación sobre la autonomía en las empresas conjuntas
  • Miguel Angel López Navarro. X Congreso Nacional de ACEDE. Oviedo. 03-09-2000. Científic. 2000. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8469931431.

  • La unidad estratégica de análisis: reflexiones teóricas y aplicación al caso de los distritos industriales
  • Jaume Guia Julve, Miguel Angel López Navarro, Francesc Xavier Molina Morales. ACEDE Empresa y Mercado: nuevas tendencias. Oviedo. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8460594114.

  • Inversión directa comercial en el exterior a partir de acuerdos de cooperación entre PYMES españolas: el caso de los proyectos cofinanciados por el ICEX
  • César Camisón Zornoza, Miguel Angel López Navarro. VII Congreso Nacional ACEDE: Estrategia de Empresa y Territorio. Almería (Espanya). 15-09-1997. Científic. 1997.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Lección sobre "Relaciones de colaboración para la Internacionalización"
  • Miguel Angel López Navarro. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Cádiz (Espanya). 27-11-2014.

  Comités de congresos


  • Miguel Angel López Navarro. I Congreso Internacional de Música y Cultura para la Inclusión y la Innovación. Castellón (Espanya). 30-05-2019. Docent.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Miguel Angel López Navarro. 2020 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT.

  • Miguel Angel López Navarro. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH.

  • Miguel Angel López Navarro. 2020 ENVIRONMENT AND PLANNING E. NATURE AND SPACE.

  • Miguel Angel López Navarro. 2019 RISK ANALYSIS.

  • Miguel Angel López Navarro. 2019 SUSTAINABILITY.

  • Miguel Angel López Navarro. 2018 EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ECONOMICS.

  • Miguel Angel López Navarro. 2018 SUSTAINABILITY.

  • Miguel Angel López Navarro. 2017 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT.

  • Miguel Angel López Navarro. 2015 TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT.

  • Miguel Angel López Navarro. 2015 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT.

  • Miguel Angel López Navarro. 2015 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION.

  • Miguel Angel López Navarro. 2014 RISK ANALYSIS.

  • Miguel Angel López Navarro. 2013 Public Management Review.

  • Miguel Angel López Navarro. 2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH.

  Apunts docents


  • Casos de formulación e implantación de estrategias
  • Miguel Angel López Navarro, César Camisón Zornoza. 2003. Ref. CS-102-2003. Universitat Jaume I.