UJI

Informació personal

RUIZ MADRID, MARÍA NOELIA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació GRAPE - Grup d’Investigació sobre Anglès Professional i Acadèmic
 • HC1303DD - (964 729590)
 • madrid@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-9800-5624

 • Horari Actual


  Horari de tutories de María Noelia Ruiz Madrid


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 13:00 09-09-2020 22-01-2021
  Divendres 11:00 12:00 09-09-2020 22-01-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 11:00 23-01-2021 31-07-2021
  Dijous 09:00 10:00 23-01-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Noelia Ruiz Madrid


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0904 - PR1 Dimecres 09:00 11:00 07-10-2020 16-12-2020
  EA0904 - PR1 Divendres 09:00 11:00 23-10-2020 08-01-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics Grau en Estudis Anglesos
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  EA0963 - Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Lengua Inglesa Grado en Estudios Ingleses
  SAP404 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament d'Idiomes Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAR009 - El Llenguatge del Màrqueting i la Promoció de Productes / The Language of Marketing and Product Promotion Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SBC002 - Socioconstructivisme i Estils d'Aprenentatge Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC028 - Gèneres Discursius Multimodals i Noves Tecnologies Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC041 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC042 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)