UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MARQUÉS ANDRÉS, MARÍA MERCEDES
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a de la Subcomissió d'Especialitat del Màster Universitari en Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Membre del grup d'investigació HPC&A - Arquitectures i Computació de Altes Prestacions
 • Membre del grup d'investigació IDOCE - Innovació, desenvolupament i avaluació de competències en educació
 • TI2122DD - (964 728303)
 • mmarques@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-4880-6284
 • Ressenya Personal

  Sóc professora Titular d'Universitat de l'àrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI).

  La meua docència en el nivell de grau està vinculada a les Bases de Dades en titulacions lligades a l'àmbit de la Informàtica (Enginyeria Informàtica, Disseny i Desenvolupament de Videojocs). Pel que fa al nivell de màster, sóc docent al Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes i coordine l'especialitat de Ciències Experimentals i Tecnologia.

  Vaig rebre el Premi a l'Excel·lència Docent Universitària del Consell Social de l'UJI en 2012 i el premi AENUI a la Qualitat i Innovació Docent de 2021.

  Actualment forme part de dos grups d'investigació de l'UJI: el grup HPC&A (High Performance Computing & Architectures) i el grup IDOCE (Innovació, Desenvolupament i Avaluació de Competències en Educació).

  En relació a la innovació educativa, sóc directora del Grup d'Innovació Educativa FLIPCLAS (Flipped Classroom) i soc membre del  GIETEAM (Grup d'Innovació Educativa Tecnologia, Equips i Activitats Motivadores).

  També sóc formadora en cursos de formació permanent de professorat, tant universitari, com de primària i secundària. Sóc membre d'AENUI (Asoc. Enseñantes Universitarios de la Informática, www.aenui.net).


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SAP105 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Ciències Experimentals i Tecnologia) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP118 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Física i Química) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP119 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Física i Química) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP124 - Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia i Informàtica Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP128 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP129 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  TI0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica) Grau en Traducció i Interpretació
  VJ1220 - Bases de Dades Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • ACTAS Simposio-Taller: Comparte tu manera de innovar: aprendamos juntos
  • José Manuel Badia Contelles, María Mercedes Marqués Andrés. 2017. Edició. Docent. ISBN 9788469742679. Cáceres. Ed. Autoeditado por Comité congreso.

  • Comparte tu manera de innovar: aprendamos juntos
  • José Manuel Badia Contelles, María Mercedes Marqués Andrés. 2016. Edició. Docent. ISBN 9788416642298. Almería. Ed. Universidad de Almería.

  • Bases de datos
  • María Mercedes Marqués Andrés. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788469301463. Castellón de la Plana, España. Ed. Universitat Jaume I.

  • XI Jornada Nacional sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada de Innovación Docente
  • Juan Andrés Traver Martí, María Lidón Moliner Miravet, Arecia Aguirre García-Carpintero, María Mercedes Marqués Andrés. 2011. Edició. Docent. ISBN 9788469441114. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Una aproximación de alto nivel a la resolución de problemas matriciales con almacenamiento en disco
  • María Mercedes Marqués Andrés. 2010. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 9788469353066. Castellón de la Plana, España. Ed. Universitat Jaume I.

  • Aprende SQL
  • Gregorio Quintana Ortí, María Mercedes Marqués Andrés, José Ignacio Aliaga Estellés, María José Aramburu Cabo. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788480216616. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • SQL y Desarrollo de Aplicaciones en Oracle 8
  • María Mercedes Marqués Andrés, José Ignacio Aliaga Estellés, Salvador Garcia Gil, Gregorio Quintana Ortí. 2001. Autoria. Docent. ISBN 8480213183. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Declaración AENUI-CODDII por la inclusión de asignaturas específicas de ciencia y tecnología informática en los estudios básicos de la enseñanza secundaria y bachillerato
  • Xavi Canaleta, Fermin Sanchez, Ines Jacob, María Mercedes Marqués Andrés. TICAI 2013-2014: TICs para el Aprendizaje de la Ingeniería. (724) (Espanya). Ed. IEEE. 2014. ISBN 9788481586909. Docent.

  • TICs para el Aprendizaje de la Ingeniería TICAI 2010
  • María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés, Rosana Satorre, Antoni Jaume i Capó, David López. Tengo una respuesta para usted sobre estidos de aprendizaje, creencias y cambios en los estudiantes. España. Ed. IEEE. 2010. ISBN 9788481585483. Docent.

  • I els alumnes, què opinen?
  • Isabel Gracia Luengo, José Manuel Badia Contelles, María Asuncion Castaño Álvarez, María de los Ángeles López Malo, María Isabel Castillo Catalán, María Mercedes Marqués Andrés, Sergio Barrachina Mir. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Si véns a classe, bé, i si no també.
  • María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • L’aprenentatge cooperatiu com a proposta d’ensenyament en la docència universitària.
  • Ana María Lluch Peris, Andrés Marzal Varó, Antonio Fernández Hernández, Francisco Marco Viciano, Iolanda Bernabé Muñoz, Juan Andrés Traver Martí, Leonor Hernández López, Llorenç Andreu Barrachina, Manuel Martí Puig, María José Senent Vidal, María Luisa Sanchiz Ruiz, María Mercedes Marqués Andrés, Maria Monzó Fuster, María Teresa Martínez Fernández, Roberto Jose García Antolin, Vicente Javier Traver Roig. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • A què es dediquen els informàtics i les informàtiques de l’uji quan acaben la carrera?
  • María Mercedes Marqués Andrés, Rafael Mayo Gual. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • L'aprenentatge cooperatiu com a proposta d'ensenyament en la docència universitària (II)
  • Juan Andrés Traver Martí, Miguel Angel Fortea Bagán, María José Senent Vidal, María Purificacion Vindel Cañas, Ana María Lluch Peris, Ignacio Peñarrocha Alós, María Mercedes Marqués Andrés, Francisco Marco Viciano, Antonio Fernández Hernández, Manuel Martí Puig, Maria Monzó Fuster, María Teresa Martínez Fernández, Vicente Javier Traver Roig, Salvador Segui Cosme, María Rosa Sos Peña, Samuel Carda Broch, Joaquín Beltrán Arandes. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Canvi de la metodologia i avaluació de les pràctiques de laboratori de l'assignatura "Metodologia i Tecnologia de la Programació" de la titulació d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes:aconse
  • María de los Ángeles López Malo, María Mercedes Marqués Andrés. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Aprenentatge actiu i constructiu de l'estudiantat.
  • María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Adaptación al EEES de "Metodología y Tecnología de la Programación" de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
  • María de los Ángeles López Malo, María Gloria Martínez Vidal, María Mercedes Marqués Andrés, Jesús Ibáñez. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Una experiencia madura de innovación educativa
  • María Mercedes Marqués Andrés. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Millora educativa mitjançant aprenentatge cooperatiu
  • Vicente Javier Traver Roig, Iolanda Bernabé Muñoz, Manuel Martí Puig, Roberto Jose García Antolin, Antonio Fernández Hernández, Leonor Hernández López, Ana María Lluch Peris, María Mercedes Marqués Andrés, María Teresa Martínez Fernández, Maria Monzó Fuster, María José Senent Vidal, María Ángeles Tena Gómez, Juan Andrés Traver Martí. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Estimular la innovació en l’aprenentatge
  • María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Aprenentatge autònom en l’aula de pràctiques
  • Cristina Gomis Escobar, María Desamparados Marín Velasco, María Mercedes Marqués Andrés, Miguel Pérez Francisco. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Fomentar la motivació de l’estudiantat: utilització de metodologies centrades en l’estudiant i utilització de l’avaluació multimètode
  • María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Activant l'ús i aprofitament de la tutoria
  • Ismael Sanz Blasco, María Mercedes Marqués Andrés, Miguel Pérez Francisco, Vicente Ramón Tomás López. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Ampliació i millora d¿una eina per al disseny de pàgines web d¿assignatures
  • María Mercedes Marqués Andrés, Miguel Pérez Francisco, Pablo Boronat Pérez. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Las Estancias en Prácticas de las titulaciones de Informática en la Universidad Jaume I de Castelló
  • María Mercedes Marqués Andrés. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  Ponències a congressos


  • Contribución sobre el aprendizaje de la evaluación formativa: percepción del alumnado
  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Gregorio Quintana Ortí. Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la Informática. València (Espanya). 08-07-2020. Docent. 2020. ISSN 2531-0607.

  • Investigación-acción: ¿a qué estamos esperando?
  • María Mercedes Marqués Andrés. XXVII Jornadas sobre la Enseñanza universitaria de la Informática (Jenui 2021). Valencia (Espanya). 07-07-2021. Docent. 2021. ISSN 2531-0607.

  • ¿Qué nos dicen los estudiantes sobre lo que hace que funcione la clase invertida?
  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles. XXVII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Valencia (Espanya). 07-07-2021. Docent. 2021. ISSN 2531-0607.

  • Evaluación online sostenible mediante vídeos interactivos. Una experiencia en el ámbito universitario
  • Miguel Garcia-Pineda, Esther De Ves, Xaro Benavent, Miguel Arevalillo-Herráez, Sandra Roger, Mario Montagud, Máximo Cobos, Juan Gutierrez-Aguado, Jose M. Claver, María Mercedes Marqués Andrés. XXVII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Valencia (Espanya). 07-07-2021. Docent. 2021. ISSN 2531-0607.

  • A Project-based learning for the subject “design and implementation of databases
  • Vicente Ramón Tomás López, Miguel Pérez Francisco, María Mercedes Marqués Andrés. International Conference on Higher Education Advances (HEAd) . Valencia (Espanya). 26-06-2019. Docent. 2019.

  • Adaptación de la flipped classroom para el aprendizaje de competencias en diversas titulaciones universitarias
  • María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López, José Ignacio Aliaga Estellés, María Asuncion Castaño Álvarez, Sandra Catalán Pallarés, Vicente Tortosa Edo, Ana Belén Escrig Tena, María Luisa Flor Peris, Margarita Vergara Monedero, Patricia Balaguer Rodríguez. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de innovación educativa. Competencias: formación y evaluación.. Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Misión desbloqueada: el diseño de los juegos educativos (Mission unblocked: design of educative videogames)
  • Águeda Gómez Cambronero, María Mercedes Marqués Andrés. IV Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego (CoSECiVi 2017). Barcelona (Espanya). 30-06-2017. Científic. 2017. ISSN 1613-0073.

  • Conectando la Universidad con los institutos: Generando valor en el máster de secundaria
  • Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente, María Reina Ferrández Berrueco, María Mercedes Marqués Andrés. IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria (CIDU2016). Murcia. 31-03-2016. Docent. 2016. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788460888543.

  • Qué hay detrás de la clase al revés
  • María Mercedes Marqués Andrés. Actas de las XXII jornadas de enseñanza universitaria de la informática jenui 2016. Almeria. 06-07-2016. Docent. 2016. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788416642304.

  • Entrenar y evaluar competencias, ¿algo que ver con el triatlón?
  • María Mercedes Marqués Andrés, Antoni Perez-Poch. XXI Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática, Jenui 2015. Andorra la Vella. 08-07-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Oberta La Salle. ISBN 9789992070109.

  • Evaluación de competencias mediante portafolios reflexivos en el Máster de Profesorado
  • María Mercedes Marqués Andrés, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal, José Antonio Badenes March. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Una experiencia de enseñanza centrada en el aprendizaje
  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles. XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2014). Oviedo (España). 09-07-2014. Docent. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9788469707753.

  • Propuesta de mejora a partir de las opiniones de los estudiantes
  • María Mercedes Marqués Andrés, María Asuncion Castaño Álvarez. XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2014). Oviedo (España). 09-07-2014. Docent. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9788469707753.

  • Declaración AENUI-CODDII por la inclusión de asignaturas específicas de ciencia y tecnología informática en los estudios básicos de la enseñanza secundaria y bachillerato
  • Xavi Canaleta, Fermín Sánchez, Inés Jacob, Ángel Velázquez, María Mercedes Marqués Andrés. XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2014). Oviedo (España). 09-07-2014. Docent. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9788469707746.

  • Evaluación de la competencia transversal de comunicación oral y escrita mediante la realización de debates
  • Juan Carlos Amengual Argudo, María Mercedes Marqués Andrés. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Simposio-Taller sobre estrategias y herramientas para el aprendizaje y la evaluación. Castellón (España). 09-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580912.

  • Una experiencia de autoevaluación y evaluación por compañeros
  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Ester Martínez Martín. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Castellón (España). 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580516.

  • Evaluación mediante portafolios reflexivos
  • María Mercedes Marqués Andrés, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Castellón. 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580516.

  • Evaluación mediante portafolios reflexivos
  • María Mercedes Marqués Andrés, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Ingredientes indispensables en las metodologías centradas en el estudiantado
  • María Mercedes Marqués Andrés. XI Jornada Nacional sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada de Innovación Docente. Castelló de la Plana. 27-06-2001. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469441114.

  • Planificación temporal y resultados de aprendizaje: hacia el EEES
  • Vicente Ramón Tomás López, María Mercedes Marqués Andrés, Cristina Gomis Escobar. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Investigación práctica en educación: investigación-acción
  • María Mercedes Marqués Andrés, María Reina Ferrández Berrueco. XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2011). Sevilla, España. 05-07-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469451564.

  • Desarrollo completo de una asignatura alrededor de un proyecto
  • María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Solving Large-Scale Linear Systems on Clusters using Secondary Storage
  • José Manuel Badia Contelles, María Isabel Castillo Catalán, Juan Ignacio Climente Plasencia, María Mercedes Marqués Andrés, Rafael Mayo Gual, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster, Enrique Salvador Quintana Ortí. 10th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2010. Almería, Spain. 26-06-2010. Científic. 2010. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461355105.

  • Tengo una respuesta para usted sobre estilos de aprendizaje, creencias y cambios en los estudiantes
  • María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés, Rosana Satorre, Atnoni Jaume i Capó, David López. XVI Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática. Santiago de Compostela (España). 07-07-2010. Científic. 2010. Ed. Unidixital. ISBN 8469337417.

  • Solving "large" Dense Matrix Problems on Multi-Core Processors
  • María Mercedes Marqués Andrés, Gregorio Quintana Ortí, Enrique Salvador Quintana Ortí, R.A. Van de Geijn. 23 RD IEEE INTERNATIONAL PARALLEL & DISTRIBUTED PROCESSING SYMPOSIUM. Roma (Itàlia). 25-05-2009. Científic. 2009. Ed. IEEE. ISBN 9781424437504.

  • Using Graphipcs Processors to Accelerate The Solution of Out-of-Core Linear Systems
  • María Mercedes Marqués Andrés, Gregorio Quintana Ortí, Enrique Salvador Quintana Ortí, R.A. Van de Geijn. Eighth International Symposium on Parallel and Distributed Computing. Lisboa (Portugal). 30-06-2009. Científic. 2009. Ed. IEEE. ISBN 9780769536804.

  • Solving Out-of-Core Linear Systems on Desktop Computers
  • María Mercedes Marqués Andrés, Gregorio Quintana Ortí, Enrique Salvador Quintana Ortí, R.A. Van de Geijn. Proceeding of the 2009 International conference on computacional and Mathematical Methods in Science and Engineering. Gijón, Asturias (Espanya). 30-06-2009. Científic. 2009. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461297276.

  • Soluciones de Sistemas de Ecuaciones Lineales Densos de Gran Dimensión sobre Computadores Personales
  • María Mercedes Marqués Andrés, Gregorio Quintana Ortí, Enrique Salvador Quintana Ortí, R.A. Van de Geijn. Métodos Numéricos en Ingeniería 2009. Barcelona (Espanya). 29-06-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería (SEMNI). ISBN 9788496736665.

  • Y los estudiantes ¿Qué opinan?
  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Isabel Gracia Luengo, María de los Ángeles López Malo, María Mercedes Marqués Andrés, María Gloria Martínez Vidal. XIV Jornadas de Esneñanza Universitaria de la Informática. Granada (España). 09-07-2008. Docent. 2008. Ed. Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI). ISBN 9788461244751.

  • Activando el uso y aprovechamiento de la tutoría
  • María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López, Ismael Sanz Blasco, Miguel Pérez Francisco. V Jornada de millora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. 25-01-2005. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

  • Ampliación y mejora de una herramienta para el diseño de páginas Web de asignaturas
  • Pablo Boronat Pérez, María Mercedes Marqués Andrés, Miguel Pérez Francisco. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Tratando de fomentar la motivación del estudiantado
  • María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López, Ismael Sanz Blasco. X Jornadas de enseñanza universitaria de la informática (JENUI 2004). Alicante (Spain). 14-07-2004. Docent. 2004. Ed. Thomson-Ediciones Paraninfo. ISBN 8497323343.

  • Las Estancias en Prácticas de las titulaciones de Informática en la Universidad Jaume I de Castelló
  • María Cristina Campos Sancho, María Mercedes Marqués Andrés. Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Alcalá de Henares (Madrid). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. ISBN 8481384097.

  Comités de congresos


  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López. XXVI Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Valencia (Espanya). 08-07-2020. Docent.

  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés. XXV Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2019). Murcia (Espanya). 03-07-2019. Docent.

  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Mercedes Marqués Andrés, María Odet Moliner García. Encuentro Internacional Retos para una Educación inclusiva y transformadora hacia la Agenda 2030. Castelló (Espanya). 17-01-2019. Científic.

  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés. XXIV Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática JENUI 2018. Barcelona (Espanya). 04-07-2018. Docent.

  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés. XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática JENUI 2017. Cáceres (Espanya). 05-07-2017. Docent.

  • María Asuncion Castaño Álvarez, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Mercedes Marqués Andrés. Jenui 2016. XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Almeria (Espanya). 06-07-2016. Docent.

  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, Juan Pablo Aibar Ausina, José Ignacio Aliaga Estellés, Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Dolores María Llidó Escrivá, María de los Ángeles López Malo, Ester Martínez Martín, Rafael Mayo Gual, Lledó Museros Cabedo, Jorge Sales Gil, Ismael Sanz Blasco, Vicente Ramón Tomás López, Vicente Javier Traver Roig. JENUI 2013 XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Castellón de la Plana. 10-07-2013. Docent.

  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Castellón. 10-07-2013. Docent.

  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, Juan Pablo Aibar Ausina, José Ignacio Aliaga Estellés, Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Dolores María Llidó Escrivá, José Martínez Sotoca, Ester Martínez Martín, Rafael Mayo Gual, Lledó Museros Cabedo, Jorge Sales Gil, Ismael Sanz Blasco, Vicente Ramón Tomás López, Vicente Javier Traver Roig. Simposio-Taller sobre estrategias y herramientas para el aprendizaje y la evaluación. Castellón (España). 09-07-2013. Docent.

  • Juan Andrés Traver Martí, Miguel Juan Ortells Roca, Manuel Martí Puig, María Mercedes Marqués Andrés, Ana María Lluch Peris, María Odet Moliner García, Jesús García Cívico, Vicente Javier Traver Roig, Andrea Francisco Amat, María Auxiliadora Sales Ciges, María Lidón Moliner Miravet, Paula Escobedo Peiro, Ana Doménech Vidal, Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, Miguel Angel Fortea Bagán. XI Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada sobre Innovación en la Docencia. Universitat Jaume I. 27-06-2011. Docent.

  • José Ignacio Aliaga Estellés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Francisco Daniel Igual Peña, Germán León Navarro, María Mercedes Marqués Andrés, Alberto Francisco Martín Huertas, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, Alfredo Remón Gómez. XIX Jornadas de Paralelismo. Castellón. 17-09-2008. Científic.

  Apunts docents


  • SQL en la práctica
  • Gregorio Quintana Ortí, José Ignacio Aliaga Estellés, María José Aramburu Cabo, María Mercedes Marqués Andrés. 2005. Ref. cs-359-2005.

  • Apuntes de prácticas ficheros y bases de datos
  • Gregorio Quintana Ortí, José Ignacio Aliaga Estellés, María Mercedes Marqués Andrés, Salvador Garcia Gil. 2000. Ref. cs-46-2000.

  • Apuntes de ficheros y bases de datos
  • María Mercedes Marqués Andrés. 2000. Ref. CS-45-2000.