UJI

Informació personal

NEBOT ANDRES, LAURA
 • Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal)
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Becari/ària FPU del Ministeri
 • Ingeniería Térmica
 • TC2341DD - (964 728133)
 • UB1032SD - (964 387610)
 • lnebot@uji.es
 • Horari Actual  Horari de tutories de Laura Nebot Andres


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 09:30 10:30 10-09-2018 23-01-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 09:30 10:30 24-01-2019 31-07-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Laura Nebot Andres


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1014 - PR5 Dimarts 12:00 13:00 11-09-2018 20-11-2018
  EM1014 - PR5 Dimarts 12:00 13:00 11-09-2018 20-11-2018
  EM1022 - LA1 Dimecres 17:15 19:45 24-10-2018 12-12-2018
  EM1022 - LA2 Dimecres 17:15 19:45 17-10-2018 19-12-2018
  ET1014 - PR5 Dimarts 12:00 13:00 11-09-2018 20-11-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1022 - LA1 Dimarts 17:31 20:00 12-03-2019 12-03-2019
  EM1022 - LA1 Dimarts 17:30 20:00 26-02-2019 14-05-2019
  EM1022 - LA2 Dimarts 17:30 20:00 19-02-2019 30-04-2019
  EM1022 - TE1 Dijous 09:30 10:30 24-01-2019 09-05-2019
  EM1022 - TE1 Dimecres 12:00 14:00 30-01-2019 22-05-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1014 - Enginyeria Tèrmica Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1014 - Enginyeria Tèrmica Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques Grau en Enginyeria Mecànica
  ET1014 - Enginyeria Tèrmica Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials